Democracity: spel voor scholieren

Algemeen

Hoe laat je kinderen op een leuke en leerzame manier kennismaken met de gemeentepolitiek en democratische besluitvorming in eigen stad? Door hen op het stadhuis het rollenspel Democracity te laten spelen.

Voor wie

Het spel is beschikbaar voor de hoogste groepen van basisscholen, voor leerlingen van praktijkonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen.  

Over Democracity

In Democracity ervaren de leerlingen hoe een gemeenteraad werkt en bouwen zij zelf een stad. Letterlijk. In 2 uur tijd mogen zij als gemeenteraad van hun verzonnen stad bepalen welke gebouwen en voorzieningen er in de stad moeten komen. Met een beperkt budget.

Bedrijven? Of juist meer groen? Een middelbare school? Of liever een ziekenhuis? Zij leren tijdens het spel dat het daarbij belangrijk is om te overleggen en te overtuigen. Maar ook dat een meerderheid en overeenstemming nodig zijn in een democratische samenleving. Meer informatie lees je op de website van ProDemos.

Aanmelden

Meld je aan bij gemeenteraad@amersfoort.nl om een datum aan te vragen of kijk op de website van ProDemos. Democracity wordt gedaan in de raadzaal van het stadhuis, Stadhuisplein 1 in Amersfoort. Het is gratis. Wel moet je zelf vervoer naar het stadhuis regelen.

Onderwijsprogramma

De gemeenteraad van Amersfoort vindt het belangrijk om jongeren te betrekken bij de (lokale) democratie. Namens de gemeenteraad organiseert de griffie verschillende activiteiten voor scholen. Van basisschool tot hogere school. Bijvoorbeeld gasten van de raad, klassenbezoeken aan de raadzaal en het stadhuis, debatten, het kindervragenuur en Democracity.