Wat doet de gemeenteraad

Algemeen

De gemeenteraad is rechtstreeks gekozen door de inwoners van Amersfoort. De raadsleden van Amersfoort vertegenwoordigen de inwoners en nemen namens hen beslissingen over de stad.

Partijen

Inwoners kiezen elke 4 jaar met de gemeenteraadsverkiezingen wie er in de raad komt. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing bepaalt welke partijen in de gemeenteraad zitten.

Wat de raad doet

De gemeenteraad neemt de belangrijkste beslissingen. De raad geeft aan hoe de plannen op hoofdlijnen uitgevoerd moeten worden (de kaders). Bijvoorbeeld hoeveel geld iets mag kosten, of wanneer iets klaar moet zijn. De gemeenteraad kan een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen. Ook kan de raad zelf een voorstel doen.

Het college van burgemeester en wethouders bedenkt plannen en doelen en voert de plannen uit, met hulp van de medewerkers van de gemeente. Daarna controleert de gemeenteraad of de uitvoering goed is gedaan en of de doelen gehaald zijn die afgesproken zijn. De raad heeft hiervoor het recht om vragen te stellen en het recht van onderzoek.

De raad benoemt de wethouders. Samen met de burgemeester vormen de wethouders het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester is voorzitter van de raad en van het college.