Jongerenraad

Algemeen

Amersfoort heeft een jongerenraad. De jongerenraad vertegenwoordigt de stem van jongeren tussen de 12 en 25 jaar in de gemeente. Het is een onafhankelijk adviesorgaan.

Wat doet de jongerenraad

De jongerenraad adviseert en informeert de gemeenteraad en het college over onderwerpen en activiteiten die Amersfoortse jongeren belangrijk vinden. Dat doen ze gevraagd en ongevraagd. Het gaat om onderwerpen die over hen gaan, over hun eigen leefomgeving en waarover zij willen meedenken en meebeslissen. Daarnaast heeft de jongerenraad een platformfunctie voor jongeren. 

Leden van de jongerenraad

Belangrijke input

Voor de gemeenteraad is het erg belangrijk en een grote wens om kinderen en jongeren meer te betrekken bij de lokale politiek en het maken van beleid. Om hen actief te betrekken bij hun toekomst en te verbinden aan wat er in hun gemeente gebeurt. Met de input van de jongerenraad begrijpt de gemeente beter wat er onder de jongeren speelt en leeft. 

Contact met de jongerenraad

De jongerenraad heeft een eigen e-mailadres: jongerenraadamersfoort@gmail.com. Of bekijk het Instagramaccount van de jongerenraad