Vergaderingen en commissies gemeenteraad

Algemeen

De gemeenteraad vergadert altijd op dinsdag. De bijeenkomsten bestaan uit vaste onderdelen.

De Raad

De Raad is gemiddeld 1x per maand op dinsdag. De Raad bestaat uit 3 vaste onderdelen:

Actualiteitenraad (van 15.00 tot 15.15 uur)

Raadsleden kunnen vragen stellen over actuele onderwerpen die niet op de agenda staan. Worden er geen onderwerpen aangemeld? Dan gaat de Actualiteitenraad niet door.

Het Besluit (15.15 uur)

Alle raadsleden komen bij elkaar voor debat en besluitvorming. De raadsvergadering Het Besluit kun je volgen via ons kanaal op YouTube.

Het Plein (van 17.30 tot 18.00 uur)

De raadsinformatiemarkt waarop inwoners, organisaties en ambtenaren hun idee, project of plan presenteren aan raadsleden en bezoekers van de raadsvergadering.

Is de agenda van de raadsvergadering niet af als Het Plein begint? Dan gaat de raadsvergadering na Het Plein (en het diner) om 19.00 uur verder.

Raadscommissies

Gemiddeld 3 keer in de maand op dinsdag zijn de raadscommissies. Voordat de raad besluit, worden veel onderwerpen eerst in een raadscommissie besproken en voorbereid. Besluiten neemt de commissie niet. Vooral het debat, de diepere discussie over onderwerpen, wordt in de commissies gevoerd. 

Elke raadscommissie is gespecialiseerd in een aantal onderwerpen:

  • Commissie Sociaal: zorg, welzijn, onderwijs, inclusie, werk en inkomen en sport
  • Commissie Omgeving: ruimtelijke ontwikkeling, Omgevingswet, mobiliteit, wonen en energietransitie
  • Commissie Bedrijvigheid: stedelijk beheer en milieu, veiligheid, kunst en cultuur en (circulaire) economie
  • Commissie Bestuur: financiën, bestuur, dienstverlening en vastgoed

De ene week vergaderen de commissies Sociaal en Bedrijvigheid. De andere week de commissies Omgeving en Bestuur.

De commissies Sociaal, Bedrijvigheid en Bestuur beginnen altijd om 19.00 uur. De commissie Omgeving vergadert ’s middags en ’s avonds: van 14.30 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 22.30 uur.

Inspreken

Inwoners, organisaties en instellingen kunnen inspreken tijdens een commissievergadering. Lees er meer over op de pagina Inspreken tijdens een raadscommissie.