Amersfoort werkt aan een inclusieve stad

Algemeen

In een inclusieve stad hoort iedereen erbij. De gemeente werkt aan gelijke kansen, preventie en ondersteuning en zorg in de wijken. Dat gebeurt samen met partners, professionals, vrijwilligers en inwoners. Zo zorgt Amersfoort er nog beter voor dat elke inwoner zich thuis voelt in onze stad. Waar iedereen op zijn eigen manier meedoet, met passende ondersteuning voor wie dat nodig heeft.

Beleidskader

Hoe Amersfoort aan een inclusieve stad werkt, staat in het Beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad 2021-2026. Dat is op 23 maart 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin staan de doelen en ambities voor ondersteuning, (jeugd)zorg, onderwijs, minimabeleid, participatie, toeleiding naar werk, diversiteit, antidiscriminatie en sociale veiligheid in Amersfoort.

Een samenvatting van het beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad en hoe we daaraan werken vindt je in deze presentatie:

Werk in uitvoering

In Amersfoort werken we al veel samen aan een inclusieve stad. Daarvoor zijn en worden bijvoorbeeld uitvoeringsprogramma’s opgesteld over verschillende thema’s.

Daarnaast kopen we specialistische hulp en ondersteuning in: 

En monitoren we hoe het met inwoners gaat en het effect van het beleid:

Informatie over hulp, zorg, onderwijs en jeugd voor inwoners

Denktank Inclusieve Stad

Gemeente Amersfoort vindt de ervaringen van inwoners belangrijk om het beleid en de uitvoering daarvan te verbeteren. In de Denktank Inclusieve Stad zitten betrokken stadsgenoten. Zij delen hun kennis en ervaringen en geven advies aan de gemeente over sociale thema's. Kijk voor meer informatie op de pagina Denktank inclusieve stad of stuur een e-mail naar inclusievestad@amersfoort.nl.

Nieuwsbrief Inclusieve Stad

Werk je in of rond het sociaal domein? Of ben je geïnteresseerd in de ontwikkelingen van Amersfoort inclusieve stad? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Inclusieve stad.

Aanmelden