Amersfoortse anti-discriminatie aanpak

Algemeen

Afgewezen worden voor een baan omdat je een beperking hebt, een café niet in mogen vanwege je afkomst, op straat nageroepen worden als je met je partner hand in hand loopt of niet geselecteerd worden voor een huurwoning op basis van je achternaam. Ook in Amersfoort ervaren inwoners vooroordelen en discriminatie. Zij krijgen niet dezelfde kansen en mogelijkheden als waar iedereen recht op heeft.

Antidiscriminatie-agenda 2021-2026

De gemeente Amersfoort wil er met een antidiscriminatie-agenda 2021-2026 voor zorgen dat dit verbetert. De antidiscriminatie-agenda 2021-2026 is gebaseerd op gesprekken met inwoners, samenwerkingspartijen en beleidsmakers van de gemeente.

Voorbeeldrol gemeente

De gemeente wil zelf het goede voorbeeld geven als inclusieve werkgever, als subsidieverlener door een norm te stellen en als samenwerkingspartner. Zo worden medewerkers van de gemeente getraind om discriminatie beter te leren herkennen en bespreekbaar te maken. Verder wil de gemeente stimuleren dat alle partijen die door de gemeente gefinancierd worden inclusiever werken en grenzen stellen aan discriminatie. In de inkoop- en subsidieregelingen worden hiervoor voorwaarden opgenomen. Ook komt er een Code Diversiteit voor professionals van de gemeente en samenwerkingspartners.

Regenboogagenda en toegankelijkheid

In Amersfoort hebben we kennis en ervaring opgedaan over wat wel en niet werkt tegen discriminatie. Daar werken we al jaren aan met inwoners en partners uit de stad via de regenboogagenda en de aanpak toegankelijkheid voor inwoners met een beperking of chronische aandoening. Met de nieuwe agenda krijgt het onderwerp discriminatie een extra impuls in de stad, ook binnen onze eigen organisatie.

Inclusieve stad

De antidiscriminatie-agenda is een van de uitvoeringsplannen van het beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad. Hiermee werkt Gemeente Amersfoort samen met partners, professionals, vrijwilligers en andere inwoners aan het vergroten van de kansengelijkheid, preventie en de ondersteuning en zorg in de wijken. Zo zorgt Amersfoort er nog beter voor dat iedere inwoner zich thuis voelt in onze stad, waarin iedereen op zijn eigen manier meedoet en waar er voor iedereen die dat nodig heeft passende ondersteuning en hulp is.

Diversiteitskristal

Wat betekent dat eigenlijk, samenwerken aan een inclusieve stad? Hoe zorgen we dat we hier ook echt samen in kunnen optrekken? Op basis van het beleidskader hebben we samen met inwoners en partijen uit de stad het Amersfoortse diversiteitskristal ontwikkeld. Dat helpt om onszelf te spiegelen aan de Amersfoortse uitgangspunten en perspectieven op diversiteit in ons samen leven, werken en leren. 

In onderstaande video leggen we uit waar het Amersfoortse diversiteitskristal over gaat.

Video: de Amersfoortse diversiteitskristal

Wil je meer weten en in jouw eigen omgeving werken aan diversiteit en inclusie? Download het diversiteitskristal en ga er met elkaar over in gesprek. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar diversiteit@amersfoort.nl.

Discriminatie melden

Ervaar je discriminatie? Meld het via de website Art. 1 Midden Nederland.

Discriminatie op de particuliere huurwoningmarkt

Discriminatie, op welke manier dan ook, wordt in Amersfoort niet getolereerd. Iedereen moet een gelijke kans hebben om voor een woning in aanmerking te komen. Samen met lokale makelaars, bemiddelaars, brancheorganisaties, de Woonbond en Art. 1 Midden Nederland hebben wij gewerkt aan een toolkit waarmee wij discriminatie op de private huurwoningmarkt tegen willen gaan. Hierbij gaat het niet alleen om concrete maatregelen maar ook om het creëren van bewustwording.

Toolkit

De toolkit biedt achtergrondinformatie en tools over discriminatie op de woningmarkt. Verhuurders kunnen de tools zelf inzetten. Zoals een antidiscriminatiestatement voor op de website, een antidiscriminatieclausule voor in huurcontracten en een gedragscode discriminatie die medewerkers kunnen ondertekenen. In de toolkit zit ook een lijst met discriminatiemeldpunten.