Regenboogstad Amersfoort

Algemeen

Amersfoort is een regenboogstad. We werken samen om de sociale acceptatie en veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (lhbti+) te vergroten.

Regenboogagenda

Het college van burgemeester en wethouders sprak in het coalitieakkoord af dat er aandacht zou zijn voor de lhbti+-gemeenschap. Dit leidde onder meer tot het opstellen van de Regenboogagenda 2019-2022. In de Regenboogagenda staan acties die inclusie en acceptatie vergroten.

Samenwerking

Bij het maken van de Regenboogagenda is samengewerkt met lhbti+-organisaties, politie, raadsleden, jongeren, bewoners, sportverenigingen, ambtenaren en hulpverleners.

Regenboogplatform

Behalve het opstellen van een agenda, is ook een Regenboogplatform opgericht. Hierin werken organisaties samen om de ambities van de Regenboogagenda 2019-2022 uit te voeren. Met elkaar stellen zij tijdens een stadsgesprek elk jaar de Regenboogagenda op.

De volgende organisaties vormen samen het regenboogplatform:

 • Art. 1 MN
 • Café Koetje
 • COC Midden Nederland
 • Gemeente Amersfoort
 • GGDrU
 • Indebuurt033
 • Jong&Out
 • Jong&Proud
 • Roze 50+
 • Stichting Keiroze
 • Stichting Wijkteams Amersfoort

Download de Regenboogagenda 2019-2022 (pdf 1.33 MB)

regenboog bomen

Organisaties

Bekijk het overzicht van verschillende lokale, regionale en landelijke organisaties die betrokken zijn bij de lhbti-gemeenschap.

Lokaal en regionaal

Amerpoort

Amerpoort is een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Door de organisatie is Amerpride opgericht. Zo krijgen ook cliënten die lesbisch, homo, biseksueel of transgender zijn, de zorg en begeleiding die bij hen past.

Art. 1 Midden Nederland

Art. 1 Midden Nederland biedt gratis hulp aan lhbti'ers die ongelijke behandeling ervaren. Bijvoorbeeld omdat je op je werk geen promotie maakt of omdat je op straat wordt uitgescholden om wie je bent. Wij geven je de ruimte om je verhaal te vertellen en bieden juridische ondersteuning. Als je dit veiliger vindt, kun je ook anoniem melden of namens iemand anders. De melding wordt dan alleen opgenomen ter registratie. Ook dat is nog steeds van belang, omdat het inzicht geeft in wat lhbti'ers ervaren in Amersfoort. Art.1 MN behandelt ook ervaringen van ongelijke behandeling vanwege handicap, leeftijd, zwangerschap etc. Daarnaast verzorgt Art.1 MN gastlessen in het onderwijs en trainingen voor professionals en vrijwilligers over thema’s zoals vooroordelen en uitsluiting.

COC Midden-Nederland

COC Midden-Nederland is een regionale afdeling van COC Nederland. Het COC is de oudste bestaande lhbti-belangenvereniging. De organisatie streeft naar een diverse, inclusieve samenleving die oog heeft voor gelijkheid en emancipatie.

Indebuurt033

Indebuurt033 coördineert het welzijnswerk en vrijwilligerswerk in Amersfoort. De organisatie biedt ondersteuning aan inwoners. Bijvoorbeeld wanneer zij een idee hebben voor hun buurt of een activiteit willen organiseren. Indebuurt033 brengt mensen die anderen willen ontmoeten, met elkaar in contact.

De Gender and Sexuality Aliance

De Gender and Sexuality Aliance (GSA) is een landelijk netwerk van scholieren. De GSA vindt dat iedereen op school de vrijheid moet hebben om te kunnen zijn wie ze zijn: cisgender, transgender, non-binair of intersekse persoon. Wat mannelijk of vrouwelijk is bepaal je zelf, net zoals jij zelf weet op wie of wat je valt. Of je nu hetero, gay, bi, pan, aseksueel of in dubio bent.

GGD regio Utrecht

GGD regio Utrecht is de gemeentelijke gezondheidsdienst van de 26 gemeenten in de regio Utrecht. De GGD zet sociaal-medische ervaring en deskundigheid in voor het bevorderen en beschermen van de gezondheid inwoners van de regio Utrecht.

Roze 50+ Midden-Nederland

Ambassadeurs Roze 50+ Midden-Nederland zetten zich in om de positie van lhbti+-ouderen in zorg- en welzijnsinstellingen te bevorderen en versterken. In Utrecht - Amersfoort en ook regionaal.

50plusminus

De 50plusminus zet zich in voor lhbti-vrouwen en organiseert elke 3e zondag van de oneven maand een ontmoetingsbijeenkomst.

Sociale wijkteams Amersfoort

De sociale wijkteams Amersfoort bieden hulp en ondersteuning dichtbij huis en helpen bij allerlei soorten vragen. Bijvoorbeeld over opvoeding, echtscheiding, huiselijk geweld, psychische problemen en eenzaamheid.

Stichting Gaypride Amersfoort

Stichting Gaypride Amersfoort organiseert gaypride evenementen in Amersfoort. De evenementen moeten voor meer zichtbaarheid, bewustwording en acceptatie van de lhbti-gemeenschap zorgen.

Stichting Keiroze

Stichting Keiroze is een organisatie die zich richt op de Amersfoortse lhbti-gemeenschap, maar ook op alle andere inwoners. Keiroze wil het roze netwerk in Amersfoort verder opbouwen, uitbreiden en verstevigen.

T-Nederland/T-Amersfoort

T-Nederland/T-Amersfoort is een belangenvereniging van iedereen die zich niet thuis voelt in de genderrol die bij de geboorte is toegekend: transmannen, transvrouwen, maar ook genderqueer en intersekse conditie. T-Nederland organiseert eens per 2 weken een mogelijkheid voor transgenders om samen te komen. De ene keer in Amersfoort, de andere keer in Breda. Ook partners zijn daarbij welkom.

Landelijk

LCC Plus

LCC Plus is een alliantie van christelijke lhbti-organisaties. De organisaties zetten gezamenlijk projecten op voor de sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kring.

Movisie

Movisie is een kenniscentrum voor sociale vraagstukken. Movisie bundelt praktische en theoretische kennis over verschillende maatschappelijke thema’s, waaronder inclusie en diversiteit.

Poz&Proud

Poz&Proud is onderdeel van de hiv-vereniging, voor en door homomannen met hiv. Wij organiseren een aantal activiteiten, onder andere laagdrempelige borrels (CD4), brunches (Angels), positivi yoga en zijn aanwezig op evenementen zoals de Pride Amsterdam en Roze Zaterdag. In Amersfoort organiseren we iedere eerste zondag van de maand een CD4 borrel in Cafe J&D.

Voor meer informatie kan je terecht op onze website of meld je aan op onze (niet besloten) Facebook pagina of per email.

Roze in Blauw

Roze in Blauw is een landelijk netwerk binnen de politie dat zich bezighoudt met de bestrijding van geweld en discriminatie van lhbti’ers, en de ondersteuning van slachtoffers daarvan.

RozeInWit

RozeInWit is een stichting voor zichtbaarheid van lhbti in de zorgsector.

Roze 50+

Ambassadeurs Roze 50+ zetten zich in voor het bevorderen en versterken van de positie van lhbti+-ouderen.

Sense

Sense is een op jongeren gerichte website met uitgebreide informatie over seks en seksualiteit. Sense is een samenwerking van Soa Aids Nederland, Rutgers, de GGD/Centra voor Seksuele Gezondheid en het RIVM. De website biedt onder andere een telefoonnummer voor vragen en de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een spreekuur met een verpleegkundige. Ook in Amersfoort, bij de GGD.

Stichting Maruf

Stichting Maruf is een platform voor de ondersteuning en versterking van queer moslims. Queer moslims hebben niet alleen te maken met uitsluiting op basis van hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie, maar ook vanwege hun religieuze en culturele identiteit.

De stichting organiseert onder andere workshops, conferenties en informatiebijeenkomsten.

Stichting NNID

Stichting NNID (Nederlandse organisatie voor seksediversiteit) is een belangenorganisatie voor mensen met een intersekseconditie of DSD (differences of seks development). NNID handelt vanuit een mensenrechtenperspectief en richt zich onder meer op demedicalisering en depathologisering van intersekse.

Transgender Netwerk NL

Transgender Netwerk NL is een stichting voor de emancipatie en bestrijding van transgender personen.  

Transvisie

Transvisie is een patiëntenorganisatie en behartigt de belangen van transgender mensen. De organisatie zet zich in voor mensen met vragen rond hun genderidentiteit en voor hun familie, naasten en relevante omgeving.

twee mensen

Contact

Heb je een vraag? Stuur een e-mail naar regenboogstad@amersfoort.nl.