Denktank Inclusieve Stad

Algemeen

De Denktank Inclusieve Stad adviseert de gemeente over sociale thema's. Het bestaat uit betrokken Amersfoorters die hun kennis en ervaringen willen delen. Zij denken mee over nieuw beleid en beslissingen.

Doel

Amersfoort wil een stad zijn waarin iedereen mee kan doen. Daarom is de Denktank Inclusieve Stad opgericht. Zij brengt belangrijke onderwerpen onder de aandacht bij de gemeente. Of zorgt voor verbinding met bestaande initiatieven. Bijvoorbeeld de Cliëntenraad Werk en Inkomen, de Klankbordgroep psychische diversiteit, het Regenboogplatform en de ervaringsdeskundigen op het gebied van toegankelijkheid. Het doel is een inclusieve stad. Een plek waar iedereen op zijn eigen manier mee kan doen en waar passende hulp is, voor wie dat nodig heeft.

Samenstelling 

De Denktank Inclusieve Stad bestaat uit een kernteam en een flexibele schil:

  • In het kernteam zitten mensen die intensief betrokken willen zijn bij diverse thema's. 
  • In de flexibele schil zitten mensen die soms hun ervaringen willen delen over een specifiek thema.
Groepsfoto van de Denktankdeelnemers Inclusieve Stad Gemeente Amersfoort
De mensen van de Denktank Inclusieve Stad.

Contact

Heb je een vraag over de Denktank? Stuur dan een e-mail naar inclusievestad@amersfoort.nl of bel de gemeente via telefoonnummer  14 033

Wil je contact met de Denktank? Mail naar samersfoort@outlook.com