Denktank Inclusieve Stad

Algemeen

Amersfoort wil een stad zijn waarin iedereen mee kan doen. Daarom is de Denktank Inclusieve Stad opgericht.

Doel van de denktank

Gemeente Amersfoort vindt de ervaringen van inwoners belangrijk bij het verbeteren van beleid en de uitvoering daarvan. De Denktank Inclusieve Stad neemt het initiatief om thema’s onder de aandacht te brengen en denkt mee over nieuw beleid en beslissingen die genomen moeten worden. Het doel is een inclusieve stad. Een plek waar iedereen op zijn eigen manier mee kan doen en waar passende hulp is, als dat nodig is.

Mensen van de denktank

In de Denktank Inclusieve Stad zitten betrokken stadsgenoten die hun kennis en ervaringen delen en advies geven aan de gemeente over sociale thema's. Hij bestaat uit mensen die intensief betrokken willen zijn bij diverse thema’s (kernteam) en mensen die soms over een specifiek thema ervaringen delen (flexibele schil). Het Signaleringsteam Amersfoort (STA) en de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) gaan op in de denktank.

Denktank Inclusieve Stad Gemeente Amersfoort
De mensen van de Denktank Inclusieve Stad.

Een verbindende rol

Over veel sociale thema’s heeft de gemeente al regelmatig contact met inwoners. Bijvoorbeeld via de cliëntenraad Werk en Inkomen, de Denktank Psychische Kwetsbaarheid, ervaringsdeskundigen op het gebied van toegankelijkheid en het regenboogplatform. De Denktank Inclusieve Stad heeft waar nodig een verbindende rol. Als het gaat om onderwerpen waarbij de inwoner op dit moment minder betrokken wordt, of bij overstijgende onderwerpen, neemt de Denktank Inclusieve Stad, via het kernteam, zelf actie.

Neem contact op

Stuur voor contact met de denktank een mail naar samersfoort@outlook.com. Stuur voor algemene vragen een mail naar inclusievestad@amersfoort.nl. Je kunt ook contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Gemeente Amersfoort via telefoonnummer 14 033.