Toegankelijk Amersfoort

Algemeen

In Amersfoort wonen zover bekend 25.000 mensen met een beperking en bijna 30.000 mensen ouder dan 65 jaar. 1 op de 5 inwoners heeft mogelijk een chronische beperking. Amersfoort werkt aan toegankelijkheid en streeft naar een stad waarin iedereen gelijkwaardig kan meedoen. Ongeacht zijn of haar beperkingen.

Amersfoortse aanpak

Amersfoort vindt het belangrijk dat de stad toegankelijk is voor iedereen. Met concrete activiteiten maken we gemeentelijke gebouwen, onze communicatie, dienstverlening en voorzieningen de komende jaren toegankelijker. We hebben extra aandacht voor Amersfoorters met beperkte digitale vaardigheden en inwoners die laaggeletterd zijn.

Amersfoort loopt met een kleine groep van gemeenten voorop in de aanpak en vooruitgang van toegankelijkheid. Wij werken graag samen met ondernemers, bedrijven, organisaties en inwoners van Amersfoort.

Als gemeente zorgen we voor de lokale uitvoering van het VN (Verenigde Naties)-verdrag Handicap van 14 juli 2016 (zie de website Overheid.nl). Wij vinden het belangrijk om in gesprek te gaan met onze inwoners met en zonder een beperking. Zij weten het beste wat nodig is om Amersfoort toegankelijker te maken.

Aandacht voor verschillende soorten beperkingen

Wij houden rekening met verschillende beperkingen. Een fysieke, mentale of psychosociale beperking kan een belemmering zijn om volledig zelfstandig te zijn. Hieronder verstaan wij:

  • Fysiek: lopen, bewegen, zien, horen, luchtwegen, maag/darmen
  • Verstandelijk: problemen met geschreven en/of gesproken informatie
  • Psychosociaal: prikkels, geluid, concentratie, tempo, autisme spectrum

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat mensen met een beperking de volgende belemmeringen ervaren:

  • Fysieke barrières: slechte toegankelijkheid van gebouwen of openbare ruimte.
  • Praktische barrières: te weinig voorzieningen ter plaatse en een lange voorbereidingstijd.
  • Sociale barrières: hoe mensen met een beperking worden benaderd en behandeld (bejegening)
  • Alles kost meer tijd en energie. Vaak is er sprake van veel emotionele spanning. Bijna iedere situatie vraagt veel van de sociale vaardigheden (assertiviteit) van iemand met een beperking. Daar zijn wij ons bewust van en daar houden wij rekening mee. Waar nodig gaan wij samen op zoek naar een maatwerkoplossing.

Acties Amersfoort Toegankelijk

Wil je weten welke acties wij samen met ervaringsdeskundigen hebben bedacht om Amersfoort toegankelijker te maken? De acties vind je in Inclusie Agenda – Toegankelijkheid 2023 - 2026:

Hulp nodig of meehelpen

Wij werken samen met IndeBuurt033. Zij hebben een wijksteunpunt bij jou in de buurt. Je kunt met al je vragen terecht bij IndeBuurt033. Kijk voor meer informatie op de website van IndeBuurt033.

Melding doen

De meeste belemmeringen ervaren mensen in de openbare ruimte (buiten). Wij zetten ons graag in om dit zo goed en zo snel mogelijk op te lossen. Het is daarom belangrijk voor ons om te weten waar problemen zijn. Jouw melding helpt daarbij.

Doe je een melding? Zet daar dan Toegankelijkheid bij. Dat helpt ons erg. Vooral als het gaat om bijvoorbeeld geleidelijnen, invalideparkeerplaatsen en gevaarlijke situaties voor een rolstoel of rollator.

Goed om te weten:

  • Wij werken aan een verbetering van het meldsysteem. Na een melding krijg je nu automatisch een bericht. Dat is helaas niet eenvoudig te verbeteren. Daarvoor is herprogrammering nodig of zelfs een nieuw systeem.
  • Reparaties van gaten in de weg en verlichting worden over het algemeen binnen 2 weken opgelost. Houd er rekening mee dat andere meldingen langer kunnen duren. Zeker als het om een wens gaat. Er wordt dan eerst onderzoek gedaan wat er mogelijk is en of er budget voor is.

Je kunt een melding op verschillende manieren doen:

Is het voor jou niet mogelijk om op deze manier een melding te doen? Kom dan gerust langs op het stadhuis, daar helpen wij je graag verder. Om je zo goed mogelijk te helpen is het handig om wel eerst een afspraak te maken, als dat voor jou mogelijk is.

Het team toegankelijkheid is te bereiken via toegankelijk@amersfoort.nl.

Contact

Hulp- en ondersteuning

Heb je vragen over (huishoudelijke) hulp en ondersteuning? Neem contact op met De Wmo-consulent van de gemeente. Kijk voor meer informatie op de website van Wijkteam Amersfoort.

Woningaanpassing-, hulpmiddelen en vervoer

Heb je vragen over noodzakelijke aanpassingen aan je woning? Wil je hulpmiddelen aanvragen? Heb je vragen over vervoer of wil je een pas voor de regiotaxi aanvragen? Bel dan met het team Zorg van gemeente Amersfoort op telefoonnummer 14 033. Vraag naar de gemeente Amersfoort, team Zorg. Wij helpen je graag verder.

Openbare ruimte

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich in Amersfoort in principe zelfstandig kan verplaatsen van en naar iedere bestemming. Ervaringsdeskundigen geven aan de meeste belemmeringen te ervaren in de openbare ruimte. Om hier inzicht in te krijgen, helpt het als je ontoegankelijke situaties aan ons doorgeeft.

Kom je buiten iets tegen? Een gat in de weg? Een paaltje dat in de weg staat? Verlichting die niet werkt? Geef dat dan via de wijkbeheerder door door een melding te doen.

Ervaringsdeskundigen

Kom je ontoegankelijke situaties tegen? Heb je tips om de toegankelijkheid van Amersfoort te verbeteren? Of wil je meedenken als ervaringsdeskundige?

De gemeente Amersfoort heeft een team dat zich specifiek inzet om de toegankelijkheid van Amersfoort te verbeteren. Zij stellen elk jaar de Agenda Amersfoort Toegankelijk op en zorgen voor de uitvoering. En werken aan bewustwording binnen de gemeente en bij partners in de stad. Geef je tips en signalen aan ons door. Samen maken we Amersfoort toegankelijk.