Inkoop hulp en ondersteuning sociaal domein

Algemeen

Sinds 2015 zorgen de gemeenten voor het bieden van passende hulp en ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben op basis van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Specialistische hulp en ondersteuning kopen gemeenten in bij (zorg)aanbieders, meestal via aanbestedingen.

Specialistische hulp is aanvullend op hulp en ondersteuning via het welzijnswerk en de lokale (wijk)teams. Bijvoorbeeld hulp bij psychische problemen, pleegzorg, begeleiding bij het zelfstandig wonen, de opvang van daklozen, enzovoorts. Inkopen doen gemeenten grotendeels samen met gemeenten in de regio.

In de regio Amersfoort gaat het om de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes (alleen jeugdhulp), Leusden, Nijkerk (alleen beschermd wonen en maatschappelijke opvang), Soest, Veenendaal (alleen vrouwenopvang) en Woudenberg. Sommige hulp, zoals Hulp in het Huishouden, wordt per gemeente ingekocht.

De informatie op deze pagina is bedoeld voor aanbieders van hulp en ondersteuning op basis van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Inkoopproces regio Amersfoort

Het Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau Amersfoort (RISB) koopt namens de gemeenten in de regio Amersfoort specialistische hulp en ondersteuning in.

Overeenkomsten per pakket

Overeenkomsten zijn specifiek voor een pakket. Hierin staan de inhoudelijke afspraken en aanvullende eisen met betrekking tot de te leveren hulp en ondersteuning voor het desbetreffende pakket. Een aanbieder schrijft zich per pakket in en moet zich kwalificeren via een specifieke aanbesteding. Een Overeenkomst wordt afgesloten met de regio Amersfoort.

TenderNed

De benodigde documenten voor een Overeenkomst-aanvraag zijn te vinden via het digitale aanbestedingssysteem op TenderNed. De looptermijnen van Overeenkomsten verschillen. Om voor een Overeenkomst in aanmerking te komen is altijd een BerA (basiserkenning regio Amersfoort) vereist. Deze kan gelijktijdig met het inschrijven op een Overeenkomst aangevraagd worden.

Lopende en nieuwe aanbestedingen

Hieronder vind je informatie over de lopende aanbestedingen van regio Amersfoort voor hulp en ondersteuning. Ook krijg je een vooruitblik van de te verwachte aanbestedingen. De aanbestedingen verlopen meestal digitaal via Tenderned. Na registratie op Tenderned krijg je toegang tot alle relevante informatie van de aanbesteding waar je je op inschrijft.

Aanbesteding Maatschappelijke Opvang regio Amersfoort

Een van huidige maatschappelijke opvanglocaties voldoet niet meer en de andere moet medio 2025 sluiten. Daarom zoekt gemeente Amersfoort (als centrumgemeente voor de regio) naar een nieuwe locatie voor een goede opvang en ondersteuning van dak- en thuisloze mensen in Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg. De eigenaar van Nieuweweg 4 heeft de gemeente aangeboden om dit pand daarvoor te gebruiken. Maar wellicht zijn er ook andere pandeigenaren geïnteresseerd en daarom is de gemeente een aanbestedingstraject gestart. Pandeigenaren kunnen geschikte locaties aandragen inclusief ondersteuning van de dak- en thuislozen. Die ondersteuning kan een pandeigenaar ook laten uitvoeren door een derde partij.

Meer informatie kan je vinden op de pagina Aanbesteding Maatschappelijke Opvang regio Amersfoort van start.

Inkoop 2023 specialistische jeugdhulp en Wmo ambulante begeleiding en respijtverblijf, inclusief Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang/Vrouwenopvang

De gemeenten in de regio Amersfoort hebben op 1 juni 2023 een overeenkomst met MetMaya gesloten voor het bieden van specialistische jeugdhulp vanaf 2024. Meer informatie hierover en over de actuele ontwikkelingen wat betreft de inkoop van Wmo begeleiding & beschermd wonen, maatschappelijke opvang & vrouwenopvang is te vinden op een speciale webpagina.

Jeugdhulp & Wmo (begeleiding en respijtverblijf)

De lopende raamovereenkomsten jeugdhulp en Wmo (begeleiding en respijtverblijf) zijn op 1 januari 2019 gesloten voor de periode 2019 t/m 2022. Deze contracten zijn verlengd t/m 2023.

In 2019 is ook met de 7 grote aanbieders van jeugdhulp een 4-jarig contract aangegaan met gezamenlijke afspraken om samen met gemeenten de verbetering van de kwaliteit en betaalbaarheid van de jeugdhulp te realiseren. Het gaat hierbij om aanbieders die zowel jeugdhulp met verblijf als ambulante jeugdhulp bieden bij met name kinderen en jongeren die met complexe problemen te maken hebben. Ook dit contract is verlengd t/m 2023. Vanaf 1 januari 2024 gaat MetMaya vrijwel alle specialistische jeugdhulp bieden in de regio.

Huishoudelijke Hulp

De gemeente Amersfoort heeft overeenkomsten afgesloten voor Hulp in het Huishouden vanaf 1 januari 2023 voor de periode van 2 jaar met de optie om 4 keer met een jaar te verlengen.

Beschermd Wonen – Beschermd Thuis

Voor Beschermd Wonen en Beschermd Thuis heeft gemeente Amersfoort vanaf 1 januari 2020 overeenkomsten afgesloten voor de periode van 1 jaar met een optie om 4 keer met een jaar te verlengen.

Ziekenhuiszorg Jeugd

Ziekenhuiszorg Jeugd noemden we voorheen ADHD ziekenhuiszorg. De gemeente Amersfoort heeft overeenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2020 voor de periode van 3 jaar met een optie om 2 maal met een jaar te verlengen.

Dyslexie

De regio Amersfoort heeft overeenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2022 voor de periode van 3 jaar met de optie om 3 keer 2 jaar te verlengen.

Dagactiviteiten

De regio Amersfoort heeft overeenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2022 met een looptijd van maximaal 9 jaar. Na iedere 3 jaar kunnen de contracten voor 3 jaar worden verlengd.

Wmo hulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2018 worden de hulpmiddelen, zoals een rolstoel, scootmobiel, driewielfiets of tillift aan inwoners in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest, Nijkerk en Woudenberg geleverd en onderhouden door Medipoint en Meyra. De contracten zijn verlengd en tot lopen tot 31 december 2024.

Trapliften

Vanaf 1 juli 2018 worden de trapliften aan inwoners in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest, Nijkerk en Woudenberg geleverd en onderhouden door Handicare. De contracten zijn verlengd en lopen tot 31 juni 2024.

Leerlingenvervoer

Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg het leerlingenvervoer gereden door de vervoerders Willemsen-de Koning, Noot en Witteveen. De contracten lopen tot en met schooljaar 2023-2024.

Regiotaxi

Regiotaxi Eemland-Heuvelrug rijdt in opdracht van de Provincie Utrecht in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Woudenberg. Taxi Gomes verzorgt het regiotaxivervoer en Connexxion het callcenter. Het contract liep tot 1 augustus 2023, maar is vanwege een vertraagde aanbestedingsprocedure verlengd tot 1 september 2024.

Informatie voor gecontracteerde aanbieders

Nieuwsbrief voor professionals in en rond sociaal domein

Maandelijks verschijnt de nieuwsbrief Inclusieve Stad, bedoeld voor professionals die in en rond het sociaal domein werken. En voor geïnteresseerde inwoners. Met korte nieuwsberichten houden we je op de hoogte van wat er gebeurt in en rond het sociaal domein in de gemeente Amersfoort.

Aanmelden

Contact

Hulpvragen van inwoners: toegangsociaaldomein@amersfoort.nl

Vragen bestuurlijke aanbestedingsprocessen regio Amersfoort:
ba@amersfoort.nl

Vragen over toewijzings- en regieberichten voor Amersfoort, Woudenberg en Eemnes(Jeugdwet): zorgadministratie@amersfoort.nl of 033 469 5730

Vragen over toewijzings- en regieberichten voor Baarn, Bunschoten en Soest:
info-zorgadministratie@bbsuo.nl of 035 609 3144

Vragen over toewijzings- en regieberichten, facturatie en declaraties voor Leusden: zorg@SDO-support.nl of 053 203 2136

Vragen over facturatie of declaraties voor Amersfoort, Woudenberg en Eemnes: finzorg@amersfoort.nl of 033 469 5655

Vragen over facturatie of declaraties voor Baarn, Bunschoten en Soest:
facturen-zorgadministratie@bbsuo.nl of 035 609 3144

Vragen over (productie)verantwoording (ook voor BBS gemeenten en SDO-Support): zorginkoop@amersfoort.nl

Overige vragen zorginkoop regio Amersfoort: sociaaldomein@amersfoort.nl