Uitvoeringsprogramma Jeugd & Onderwijs

Algemeen

In Amersfoort willen we dat alle jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Jongeren moeten actief kunnen meedoen in de samenleving, grip op hun leven hebben en betekenis kunnen geven aan wat ze doen. Samen met partners uit het onderwijs- en jeugdveld werken we er hard aan om dat voor elkaar te krijgen.

Uitvoeringsprogramma

De gemeente heeft met partners in de stad die betrokken zijn bij het opgroeien en opvoeden van de jeugd de doelen en ambities afgesproken voor de komende jaren. Ze zijn verzameld in het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2022-2024 (UPJO). We sluiten hierbij aan bij de ambities van het Beleidskader Inclusieve Stad.

Zo willen we de fysieke en mentale gezondheid van jongeren verbeteren, een veilige (thuis)omgeving bieden en willen we de kansengelijkheid voor alle kinderen en jongeren verbeteren. Dit doen we onder andere door het versterken van de taalvaardigheid, een naschools activiteitenaanbod, hulp bij het vinden van werk en het behalen van een startkwalificatie. 

In de periode 2022-2024 heeft het UPJO 5 focuspunten:

  • Onderwijskansen
  • Ondersteuning dichtbij
  • Wijkgericht werken
  • Integrale kindvoorzieningen
  • Volwassen worden.

Hulp en Ondersteuning

Op de pagina Onderwijs en Jeugd staat een overzicht van de verschillende soorten hulp en ondersteuning die de gemeente biedt. 

Voor professionals in het basisonderwijs is er de brochure ‘Zorg en ondersteuning op de basisschool’. Met daarin een praktisch overzicht van beschikbare zorg en ondersteuning voor leerlingen in Amersfoort. De folder kan (gratis) worden aangevraagd door een mail te sturen naar onderwijs@amersfoort.nl. Graag vermelden of je een digitale versie van de brochure wil of een gedrukt exemplaar (inclusief aantal brochures en postadres).

Meepraten

Wil je meepraten over jeugd en onderwijs? Bezoek dan de speciale LinkedIn-pagina.