Wonen in Amersfoort

Algemeen

Amersfoort is een levendige stad. De ambities en doelen voor wonen in Amersfoort zijn vastgelegd in de Amersfoortse Woonvisie 2011-2020. Ook zijn er regels opgesteld en afspraken gemaakt met andere partijen. Bijvoorbeeld over sociale huurwoningen en wonen in recreatiewoningen.

Woonvisie

In de Woonvisie staat wat wij als gemeente graag willen bereiken, hoe wij onze eigen rol zien, wat wij van de verschillende partijen op de woningmarkt verwachten en hoe wij de samenwerking met die partijen vorm willen geven. De doelen en ambities:

  • voldoende woningen bouwen om te voorzien in de woningbehoefte en de doorstroming op de woningmarkt.
  • voldoende woningaanbod in het sociale segment.
  • duurzaam bouwend werken aan woningen voor nu en de toekomst.
  • meer ruimte voor combinaties in wonen en werken.

Meer weten over deze doelen en ambities? Download de Amersfoortse Woonvisie:

Wonen in recreatiewoningen

Het is niet de bedoeling dat je permanent woont in een recreatiewoning. Je woont permanent in een recreatiewoning als dit jouw hoofdverblijf is. Dit is verboden omdat zo het karakter van een recreatiepark verloren gaat.  

De gemeente Amersfoort treedt actief op tegen het illegaal bewonen van de recreatiewoningen. Regelmatig zijn er controles op het park 'Midland Parc'. Bewoon je een vakantiewoning permanent, dan krijg je een boete en moet je de woning verlaten.

Huisvestingsverordening

Betaalbare woningen (een huur tot € 752,33, prijspeil 2021) moeten beschikbaar zijn voor de mensen met een lager inkomen. De betaalbare woningen moeten daarom eerlijk verdeeld worden. Deze en andere regels voor verdeling staan in de Huisvestingsverordening 2022.

Voor woningen met een huur tot € 752,33, prijspeil 2021) is een huisvestingsvergunning verplicht. Die huisvestingsvergunning is gratis en wordt verzorgd door de woningcorporatie wanneer de sociale huurwoningen voldoen aan de voorwaarden die daarvoor gelden.

Prestatieafspraken

De gemeente Amersfoort, de Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland, de Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen, Bewonersvereniging Hestia en de Vereniging Huurdersbelangen (VHB) hebben afspraken vastgelegd over onder andere de beschikbaarheid van sociale huurwoningen:

Prestatieafspraken Woonzorg Nederland

Woonzorg Nederland is een landelijk werkende woningcorporatie die zich richt op ouderen en zorgvragers. Woonzorg Nederland en de gemeente hebben prestatieafspraken voor de periode 2018-2022.