Regelingen bij een laag inkomen voor inwoners van Amersfoort

Heb je een laag inkomen? Misschien heb je dan recht op extra geld of een regeling.

Rondkomen van een (tijdelijk) laag inkomen is niet makkelijk. Daarom steunen we Amersfoorters financieel en bieden we hulp. Voor iedereen met een laag inkomen, óók als je werkt. Dit doen we samen met partners uit de stad.

Sommige bijdragen kun je met DigiD direct aanvragen. Heb je geen DigiD, dan kun je dat aanvragen via de website DigiD.nl.

Overzicht van alle regelingen en hulp

Vaak is er tijdelijke ondersteuning mogelijk bij (dreigende) financiële problemen. Via Geldcheck033 kun je nagaan of je recht hebt op een aantal regelingen. Maar er zijn nog meer mogelijkheden voor financiële bijdragen, ondersteuning en advies voor inwoners van Amersfoort met een (tijdelijk) laag inkomen. Op Geldcheck033.nl/regelingen staat een overzicht van (ongeveer 25) Amersfoortse organisaties bij elkaar. Stap je bij een organisatie binnen, dan kunnen zij je makkelijk laten zien welke regelingen er bij de andere organisaties in de stad zijn.

Regelingen van de gemeente Amersfoort:


Regelingen en toeslagen van de Belastingdienst

Kijk op de website Toeslagen.nl voor informatie over huur- en zorgtoeslag of op de website van de Belastingdienst voor informatie over kinderopvangtoeslag.

Vragen?

Als je wilt weten of je financiële ondersteuning kunt krijgen, kun je ons ook bellen:

14 033

Campagneposter Geldcheck033