Individuele inkomenstoeslag voor inwoners van Amersfoort

Algemeen

Een jaarlijks geldbedrag voor inwoners die al 5 jaar of langer een laag inkomen hebben.

Voor wie?

  • Je hebt 5 jaar of langer een inkomen dat niet hoger was (en is) dan de bijstandsnorm (110%, bijstandsnorm).
  • Je vermogen (bijvoorbeeld spaargeld of vermogen in een eigen woning) is niet hoger dan wat je voor de bijstand mag hebben. Je vindt het bedrag in het schema van bijstandsnormen.
  • Je bent tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd.
  • Je hebt geen uitzicht op een hoger inkomen en hebt al het mogelijke gedaan om met betaald werk een hoger inkomen te krijgen.

Als je getrouwd bent of samenwoont, gelden alle voorwaarden voor jullie beiden.

Heb je in 2023 individuele inkomenstoeslag ontvangen van ons? Dan krijg je automatisch bericht over wat dat betekent voor je situatie in 2024.

Aanvragen

Je kunt het aanvraagformulier hieronder downloaden. Vul het in en stuur het op, samen met de gevraagde kopieën over je inkomen. Je kunt de toeslag niet met terugwerkende kracht aanvragen.

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag Amersfoort

Bedragen

De toeslag is een geldbedrag dat je jaarlijks kunt aanvragen. Hoe hoog de toeslag is, ligt aan de samenstelling van je gezin. Vanaf 1 januari 2024 gelden de volgende bedragen voor inwoners van Amersfoort:

Alleenwonend€ 500,-
Alleenstaande ouder€ 643,-
Echtpaar/samenwonend zonder kinderen€ 716,-
Echtpaar/samenwonend met kinderen jonger dan 12 jaar€ 716,-
Echtpaar/samenwonend met een of meer
kinderen die 12 jaar of ouder zijn (maar jonger dan 18)
€ 760,-

Regelingen bij een laag inkomen

Misschien heb je recht op extra geld of andere regelingen. Bijvoorbeeld een bijdrage om lid te worden van een sportvereniging of bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten. Kijk eens op www.geldcheck033.nl. Of neem contact op met je klantmanager of het serviceteam door te bellen met 14 033.

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met het serviceteam door te bellen met 14 033. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Je kunt ook mailen naar serviceteamWIZ@amersfoort.nl. Heb je een cliëntnummer? Zet dit dan bij het onderwerp in je mail, dan kunnen wij je sneller helpen.