Bijzondere bijstand

Algemeen

Rondkomen van een laag inkomen is lastig. Het wordt extra lastig als je onverwacht noodzakelijke uitgaven moet doen. In sommige gevallen kan de gemeente iets extra’s voor je doen. Bijzondere bijstand is een vergoeding van noodzakelijke extra kosten die je maakt door bijzondere omstandigheden.

Voorwaarden

Voor bijzondere bijstand gelden wel voorwaarden. Een aanvraag wordt altijd individueel beoordeeld. De volgende voorwaarden gelden in ieder geval:

  • Je vraagt bijzondere bijstand aan voor onverwachte kosten die zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden. Een aantal voorbeelden: eigen bijdrage rechtsbijstand, meerkosten van een dieet of bijvoorbeeld extra was- en stookkosten door ziekte. Zaken als huur of hypotheek voor je huis of bedrijfspand, gas en licht, kleding, eten en drinken vallen onder normale kosten. Hier kun je geen bijstand voor aanvragen, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld als je inkomen plotseling en buiten jouw schuld daalt, waardoor je je huur of hypotheek niet meer kunt betalen. Meer daarover lees je op de pagina Woonkostentoeslag.
  • De kosten zijn in jouw situatie noodzakelijk. Je hebt geen andere keuze. Wij beoordelen bij iedere aanvraag of de kosten inderdaad echt nodig zijn. Soms vragen we een deskundige om advies.
  • Je kunt de extra kosten niet zelf betalen. En er is geen andere regeling die de kosten vergoedt.
  • We kijken naar de hoogte van je inkomen en vermogen. Over het algemeen geldt: hoe hoger je inkomen en vermogen, hoe meer je zelf kunt betalen.

Voor de woonkostentoeslag en voor bewindvoering gelden aanvullende voorwaarden. Wil je meer weten? Bel naar de gemeente via 14 033.

Zelf bijdragen (draagkracht)

Bij je aanvraag kijken wij naar je draagkracht. Dit is het gedeelte uit je inkomen of vermogen dat je zelf zou kunnen bijdragen in de kosten voor bijzondere bijstand.

  • Ontvang je tot 110% van de bijstandsnorm? Dan heb je geen draagkracht en hoef je niets bij te dragen. Je ontvangt de kosten dan helemaal via de bijzondere bijstand.
  • Tussen 110-130% van de bijstandsnorm geldt wel draagkracht. In dat geval wordt 25% van het inkomen dat meer is dan de 110% als draagkracht in mindering gebracht.
  • Boven de 130% van de bijstandsnorm telt al het inkomen boven de 110% als draagkracht.

Voorbeeld berekening draagkracht

De draagkracht wordt op jaarbasis berekend. Stel dat de bijstandsnorm die voor jouw situatie geldt € 1.000,- is. Je inkomen is € 1.200,-. Het inkomen boven de 110% is € 100,-. Jouw draagkracht is dan 25% van € 100,-. Dat is € 25,- per maand x 12 = € 300,- op jaarbasis.

Vermogen

Heb je vermogen (bijvoorbeeld spaargeld, sieraden, aandelen, auto, caravan)? Dan hangt het van je situatie af hoeveel van je vermogen bij jouw draagkracht hoort. Een deel van je vermogen hoef je niet te gebruiken voor jouw kosten. Dit noemen we wettelijk vrij te laten vermogen. Het deel van je vermogen boven dat vrij te laten vermogen is je draagkracht. Bijvoorbeeld: het vrij te laten vermogen is in jouw situatie € 5.000,-. Je vermogen is € 6.000,-. Je draagkracht is € 1.000,-. Kijk op de pagina Bijstandsnormen voor de actuele bedragen van het vrij te laten vermogen. 

Aanvragen

Bijzondere bijstand vraag je vooraf aan. Het liefst zodra je weet dat je de kosten moet maken en voordat je de noodzakelijke aankoop gaat doen. Je kunt je klantmanager bellen om te kijken of je aan de voorwaarden voldoet. Dan weet je gelijk waar je aan toe bent.

Hoe je de bijzondere bijstand aanvraagt hangt af van je situatie:

  1. Je hebt een uitkering via Sociale Zekerheid. Dan vraag je de vergoeding aan via dit online formulier met DigiD.
  2. Je ontvangt géén uitkering via Sociale Zekerheid. Dan vraag je de vergoeding aan via dit online formulier met DigiD.

Aanvragen via e-mail

Als je bijzondere bijstand wilt aanvragen, kun je ook een e-mail sturen naar socialezekerheid@amersfoort.nl. Wij nemen dan contact met je op om door te nemen hoe je een officiële aanvraag kunt doen.

Aanvragen per post

Schriftelijk aanvragen is alleen mogelijk na overleg met de klantmanager. Bel daarvoor met 14 033.