Gemeentelijke tegemoetkoming kosten kinderopvang

Algemeen

Je kunt misschien een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen van de eigen bijdrage voor de kinderopvang. Deze vergoeding krijg je via de gemeente.

Voor wie?

  • Je volgt een re-integratietraject.
  • Je hebt een uitkering van de gemeente.

Of

  • Je bent een parttime werkende ouder met een aanvullende bijstandsuitkering.

Voorwaarde

De kinderopvang waar je kind heen gaat staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRKP). Zie de website van het LRKP.

Aanvragen

Neem voor het aanvragen van de Gemeentelijke tegemoetkoming kosten kinderopvang contact op met je trajectbegeleider of klantmanager.

Contact

Heb je vragen over de Gemeentelijke tegemoetkoming kosten kinderopvang? Neem dan contact op met je klantmanager via telefoonnummer 14 033. Of stuur een e-mail naar het Serviceteam via Serviceteamwiz@amersfoort.nl.