Toegankelijke Stad

Amersfoort werkt aan toegankelijkheid en streeft naar een stad waarin iedereen gelijkwaardig kan meedoen in de maatschappij, ongeacht de beperkingen die een handicap of chronische ziekte met zich mee brengt. Op deze pagina's vindt u meer informatie over de aanpak om van Amersfoort een nog toegankelijkere stad te maken. Ook horen wij graag van u wat er gedaan moet worden om de stad nog toegankelijker te maken.
We streven naar een Amersfoort waarin iedereen gelijkwaardig kan meedoen in de maatschappij, ongeacht de beperkingen die een handicap of chronische ziekte met zich meebrengt. In Amersfoort wonen 25.000 mensen met een langdurige handicap en bijna 30.000 mensen ouder dan 65 jaar. Op deze pagina vindt u zoveel mogelijk relevante informatie om uw weg te vinden in Amersfoort en naar de organisaties die u verder kunnen helpen. Dit zijn de negen aandachtsgebieden waaraan wij werken om Amersfoort nog toegankelijker te maken.
Help mee Amersfoort nog toegankelijker te maken.
Online melden

Amersfoort vindt het belangrijk dat haar stad toegankelijk is voor iedereen. Daarom werken we de komende jaren gestaag verder aan het toegankelijk maken van gemeentelijke gebouwen, sportparken en evenementen voor mensen met een beperking. Ook willen we het aantal voor iedereen toegankelijke toiletten in de openbare ruimte vergroten. We hebben extra aandacht voor Amersfoorters met beperkte digitale vaardigheden en inwoners die laaggeletterd zijn.

Wetten en afspraken

Als gemeente Amersfoort zorgen we voor de lokale uitvoering van het “VN (Verenigde Naties)-verdrag Handicap” van 14 juli 2016. Dit doen we door de regels van de nieuwe Wet gelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte en de gewijzigde Kieswet toe te passen. Er is een meerjarenplan om de regels in te voeren en ieder jaar maakt de gemeente samen met ervaringsdeskundigen een agenda Toegankelijkheid. Ervaringsdeskundigen geven aan wat komend jaar het belangrijkste is om aan te pakken, om Amersfoort Toegankelijker te maken.

Acties Amersfoort Toegankelijk

Wilt u weten welke acties wij samen met ervaringsdeskundigen voor 2022 hebben bedacht om Amersfoort Toegankelijker te maken? De acties vindt u in de Raadsinformatiebrief Agenda Amersfoort Toegankelijk 2022.

Op 17 september 2019 hebben ervaringsdeskundigen, minister Gehandicaptenzaken Rick Brink en wethouder Van Eijk namens de gemeente Amersfoort als 29ste gemeente van Nederland het Manifest 'Iedereen doet Mee!' ondertekend. Samen zetten wij ons in voor een toegankelijk Amersfoort.

Wij werken samen met IndeBuurt033. Zij hebben een wijksteunpunt bij u in de buurt. U kunt met al uw vragen altijd terecht bij IndeBuurt033.

Ook Stichting MEE maakt onderdeel uit van Indebuurt033.

Melding doen

De meeste belemmeringen worden ervaren in de openbare ruimte (buiten). Wij zetten ons graag in om dit zo goed en zo snel mogelijk op te lossen. Het is daarom belangrijk voor ons om te weten waar de meeste problemen zijn. Het herstellen van losliggende stoeptegels, verlichting of gaten in de weg proberen wij direct op te pakken. Ook kan het zijn dat we het groter, als een project moeten aanpakken. Uw melding is daarom erg belangrijk.

Tip:

Wilt u bij uw melding zelf “Toegankelijkheid” erbij zetten? Dat zou ons erg helpen. Vooral als het gaat om bijvoorbeeld: geleidelijnen, invalideparkeerplaatsen en gevaarlijke situaties voor rolstoel/ rollator.


Goed om te weten:

  • Wij werken aan een verbetering van het meldsysteem. Het bericht dat u automatisch ontvangt na een melding vraagt helaas om herprogrammering of mogelijk aanschaf van een nieuw systeem.
  • Reparaties van gaten in de weg en verlichting worden over het algemeen binnen 2 weken opgelost. Houdt u er rekening mee dat andere meldingen, met name als het om een “wens” gaat, langer kunnen duren voordat u een reactie ontvangt of verandering ziet. Er wordt dan eerst onderzoek gedaan naar wat er mogelijk is.

  • Digitaal melden: www.amersfoort.nl/melden
  • Telefonisch melden: 14033 (is een vijfcijferig telefoonnummer van de gemeente)
  • Whatsapp melden: 06 57505302

Is het voor u niet mogelijk om op deze manier een melding te doen, kom dan gerust langs op het stadhuis, daar helpen wij u graag verder. Om u zo goed mogelijk te helpen is het handig om van te voren een afspraak te maken, als dat voor u mogelijk is.

Contactpersoon Marina Aalbers is te bereiken via toegankelijk@amersfoort.nl.

14033 (Bel)

06 57505302 (Whatsapp)

Toegankelijk(e) gebouwen en wonen

Voor de toegankelijkheid van de openbare gebouwen werken wij samen met Ongehinderd. Zij beoordelen onze... Lees meer

Toegankelijke informatie en dienstverlening

Wij zetten ons in om onze informatie en dienstverlening continue te verbeteren. Lees meer

Toegankelijk onderwijs

Er zijn veel initiatieven, ook op scholen zelf, om het onderwijs inclusief te maken. Denk aan huiswerkbegeleiding,... Lees meer

Toegankelijke openbare ruimte

De meeste belemmeringen worden ervaren in de openbare ruimte (buiten). Wij zetten ons graag in om dit... Lees meer

Toegankelijk sport en bewegen

De 6 gemeenten; Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Leusden, Soest en Woudenberg werken samen aan... Lees meer

Toegankelijk aanbod toerisme en cultuur

Samen met het VVV, Het Gilde en aanbieders op het gebied van toerisme en cultuur werken wij aan een toegankelijk... Lees meer

Toegankelijk vervoer en verkeer

De gemeente werkt samen met verschillende vervoerders en de provincie om de toegankelijkheid voor reizigers... Lees meer

Toegankelijk werk en dagbesteding

De gemeente werkt aan inclusief werkgeverschap. Er zijn 16 medewerkers met een beperking in dienst (2019)... Lees meer

Toegankelijke zorg en ondersteuning

In Amersfoort vinden we het belangrijk dat iedereen, met of zonder beperking, mee kan doen in onze stad... Lees meer

Contact

Hulp- en ondersteuning

Heeft u vragen over (huishoudelijke) hulp en ondersteuning neem dan contact op met het wijkteam: Wijkteam Amersfoort - Wijkteam Amersfoort

Woningaanpassing-, hulpmiddelen en vervoer

Heeft u vragen over noodzakelijke aanpassingen aan uw woning? Wilt u hulpmiddelen aanvragen? Heeft u vragen over vervoer of wilt u een pas voor de regiotaxi aanvragen?

Bel dan met de afdeling zorg van gemeente Amersfoort op het nummer 14033. Vraag naar de gemeente Amersfoort, afdeling Zorg. Wij helpen u graag verder.

Openbare ruimte

Komt u buiten ontoegankelijke situaties tegen? Een gat in de weg? Een paaltje die in de weg staat? Verlichting die niet werkt?

Geef dan uw melding door aan de wijkbeheerder

Toegankelijkheid

Komt u ontoegankelijke situaties tegen? Heeft u tips om de toegankelijkheid van Amersfoort te verbeteren? Of wilt u meedenken als ervaringsdeskundige?

De gemeente Amersfoort heeft een team die zich specifiek inzet om de Toegankelijkheid van Amersfoort te verbeteren. Zij zorgen jaarlijks voor het opstellen en uitvoeren van de Agenda Amersfoort Toegankelijk en werken aan bewustwording binnen de gemeente en bij partners in de stad. Geef uw tips en signalen aan ons door. Samen maken we Amersfoort Toegankelijk.

Team Toegankelijk: Marina Aalbers (mail: toegankelijk@amersfoort.nl).