Toegankelijk sporten en bewegen

Algemeen

Wij vinden het belangrijk om voor iedereen in Amersfoort sport en bewegen mogelijk te maken, voor een goede gezondheid en ontmoeting met anderen.

Sportnota

We voeren de sportnota ‘Amersfoort in beweging’ uit. In de sportnota is als ambitie opgenomen dat het aantal sportverenigingen en sportaanbieders met een specifiek aanbod voor inwoners met een beperking over een paar jaar minimaal verdubbeld moet zijn. Verenigingen en sportaanbieders kunnen met het Uniek Sporten certificaat laten zien dat ze toegankelijk zijn. We stimuleren verenigingen om actief te laten zien een inclusieve vereniging te zijn.

Schoolsportprogramma

Het schoolsportprogramma is inclusief. Zowel reguliere als speciaal onderwijsscholen kunnen via clinics kennismaken met het sportaanbod in Amersfoort. Leerlingen van het speciaal onderwijs worden actief benaderd om deel te nemen in de schoolsporttoernooien. In het kies-je-sport-boekje dat elk half jaar verschijnt, is aanbod voor kinderen met en zonder beperking (of beide) duidelijk terug te vinden.

Drempelvrije sportaccommodaties

In de sportnota is ook als doelstelling opgenomen dat binnen enkele jaren 75% van de gemeentelijke sportaccommodaties geen fysieke drempels meer heeft. Er wordt al  geïnvesteerd in de toegankelijkheid van sporthallen en zwembaden. Bij gymzalen en buitensportaccommodaties worden ook fysieke drempels weggenomen. Verenigingen worden gestimuleerd om via een subsidieregeling aanpassingen aan de accommodatie te laten doen om de aanwezige fysieke drempels weg te nemen.

Samenwerking verschillende partijen

Er wordt samengewerkt met sportverenigingen, de Amersfoortse Sportfederatie, Indebuurt033, sportondernemers en onderwijsinstellingen. De buurtsportcoaches zetten zich in om voor iedereen een passende plek te vinden om te sporten.

De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Leusden, Soest en Woudenberg werken samen aan het aanbod voor aangepast sporten. Zij hebben het convenant Grenzeloos Actief ondertekend.

Website aangepast sporten

Op de website www.unieksporten.nl staat het aanbod voor aangepast sporten.

Buurtsportcoach

Zoek je hulp bij het vinden van een sport of een andere vorm van bewegen die bij je past? Of bij het aanvragen van hulpmiddelen voor het sporten? Dan kun je terecht bij een buurtsportcoach. Op de website van SRO lees je er meer over.

Sportevenementen

In Amersfoort worden regelmatig speciale sportevenementen georganiseerd om kennis te maken met verschillende aangepaste sporten, sporthulpmiddelen of sportverenigingen. Die zijn te vinden in de agenda op de website van SRO.

Contact

Team toegankelijk: