Toegankelijk aanbod toerisme en cultuur

Algemeen

Wij vinden het belangrijk dat iedereen toeristische bezienswaardigheden, evenementen en culturele voorzieningen in Amersfoort kan bezoeken.

Evenementen

Onze evenementencoördinator stimuleert een goede toegankelijkheid bij de organisatoren van evenementen. Bijvoorbeeld door de routekaart Inclusieve festivals te delen. Die maakt organisatoren bewuster en biedt praktische handvatten om de toegankelijkheid te verbeteren. De routekaart is te downloaden op de website van de Coalitie voor Inclusie

Op onze website is meer informatie te vinden over de toegankelijkheid van evenementen. Daarbij verwijzen we bijvoorbeeld naar de website van Handicap NL en de website van Coalitie voor Inclusie. Ervaringsdeskundigen van deze organisaties kunnen organisatoren advies geven. Van communicatie vooraf tot de uitvoering van het evenement.

Cultuur

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat iedereen kan meedoen aan culturele festivals en activiteiten. Initiatieven die een bijdrage ontvangen vanuit de professionele kunst- en cultuurregeling (meerjarige en projectsubsidie) toetsen we op hun bijdrage aan een inclusieve samenleving. Daarvoor kijken we hoe:

  • hoe cultuurparticipatie wordt bevorderd
  • naar de mate van samenwerking in de samenleving
  • of het mogelijk is dat iedereen kan meedoen
  • of het project specifieke doelgroepen bereikt 
  • in hoeverre de Code Diversiteit & Inclusie is uitgewerkt in het projectplan 

Het thema inclusie is ook opgenomen in de prestatieafspraken en overleggen met de 7 basis culturele stellingen die structureel subsidie ontvangen. Het gaat om Flint, theater De Lieve Vrouw, FLUOR, Amersfoort in C (KAdE, Mondriaanhuis, Flehite), Holland Opera, Scholen in de Kunst en Bibliotheek Eemland. Diversiteit en inclusie zijn ook meegenomen in de nota Evenementenbeleid.

Het actuele aanbod van evenementen, tentoonstellingen, stadswandelingen en andere uitjes in Amersfoort vind je op de website Tijd voor Amersfoort.

Contact

Team toegankelijk: