Toegankelijke informatie en dienstverlening

Algemeen

We willen alle communicatie vanuit de Gemeente Amersfoort zo helder en begrijpelijk mogelijk maken. Binnen en buiten het stadhuis maken we mensen meer bewust van diversiteit en beperkingen. Daarbij betrekken we ervaringsdeskundigen.

Wat we doen

  • We maken processen eenvoudiger. Als bepaalde stappen overbodig blijken te zijn, halen we die er tussenuit.
  • We vergroten het bewustzijn binnen de gemeente, door ervaringsdeskundigen te betrekken en berichten te delen om Amersfoort obstakelvrij te houden.
  • We communiceren begrijpelijk. We zijn aangesloten bij de campagne Direct duidelijk. Iedere medewerker krijgt een training begrijpelijk communiceren. Daarmee proberen wij onze communicatie van niveau C1 naar B1 te brengen.
  • We nemen de tijd voor onze bewoners. We zijn 'Dichtbij, Nieuwsgierig en Aanspreekbaar' (DNA).
  • Persoonlijke ontmoetingen: wil je meedenken, meepraten of met ons in gesprek gaan? Graag! 
  • We betrekken ervaringsdeskundigen. Zij zijn onze 'ogen en oren' in de stad. Wil je dat we jou ook betrekken bij het opstellen van beleid of het adviseren bij projecten? Meld je aan bij toegankelijk@amersfoort.nl.
  • We bieden ondersteuning waar nodig. Bijvoorbeeld via het Wijkteam of Indebuurt033.
  • We werken aan de toegankelijkheid van onze website. Dit staat in onze toegankelijkheidsverklaring op het dashboard DigiToegankelijk.

Wensen en ideeën

Gemeente Amersfoort vindt de ervaringen van inwoners belangrijk bij het verbeteren van beleid en de uitvoering daarvan. Daarom is de Denktank Inclusieve Stad opgericht. Zo kunnen inwoners die interesse hebben in sociale thema’s hun ervaringen delen.

Teletolk

Doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking kunnen sinds 1 december 2020 contact leggen met ons Klant Contact Centrum (KCC) via Teletolk. Hierdoor kun je ook in gebarentaal communiceren met de gemeente. Gebruikers kunnen via een knop op onze website in contact komen met een tolk. Ze kiezen of ze via tekst of beeld (met gebarentaal) willen bellen.

Zodra iemand van de gemeente opneemt, wordt een medewerker van het callcenter van Teletolk aan het gesprek toegevoegd. Dit kan een schrijf- of gebarentolk zijn. De medewerker van Teletolk vertaalt alles naar gesproken taal voor de medewerkers van de gemeente en andersom. De dienst is gratis voor gebruikers. 

Pinbetaling

Je kunt in het stadhuis alleen pinnen. Is dat voor jou niet mogelijk, bel dan 14 033. Dan zoeken we samen met jou naar een passende betaalwijze. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om vooraf geld over te maken.

Participatie

Gemeente Amersfoort vindt het belangrijk dat iedereen overal zelfstandig aan kan meedoen. Samen maken we de stad toegankelijk en gastvrij. Heb je ideeën hoe het beter kan? Laat dan van je horen. 

Zo organiseren we bewonersbijeenkomsten. Bijvoorbeeld als je straat opnieuw wordt ingericht of er ondergrondse containers worden geplaatst. Kun je er niet bij zijn, maar heb je wel tips? Vraag dan via het telefoonnummer 14 033 naar de projectleider en geef je tips door. 

Naast bewonersbijeenkomsten zijn er ook andere manieren om je mening te geven. Benieuwd? Lees dan verder op de pagina Praat mee met de raad.

Contact

Team toegankelijk: