Toegankelijke openbare ruimte

Algemeen

De meeste belemmeringen qua toegankelijkheid worden ervaren in de openbare ruimte (buiten). Wij zetten ons graag in om dit zo goed en zo snel mogelijk op te lossen. Jouw melding is erg belangrijk om te weten wat de problemen zijn in de openbare ruimte.

Melding doen

Je kunt je melding op verschillende manieren doen:

Het helpt ons erg als je bij je melding 'Toegankelijkheid' zet. Vooral als het gaat om bijvoorbeeld geleidelijnen, invalideparkeerplaatsen of gevaarlijke situaties voor rolstoel, rollator of driewielfiets.

Goed om te weten:

 • Wij werken aan een verbetering van het meldsysteem. Na een melding krijg je nu automatisch een bericht. Dat is helaas niet eenvoudig te verbeteren. Daarvoor is herprogrammering nodig of zelfs een nieuw systeem.
 • Reparaties van gaten in de weg en verlichting worden over het algemeen binnen 2 weken opgelost. Houd er rekening mee dat andere meldingen langer kunnen duren. Zeker als het om een wens gaat. Er wordt dan eerst onderzoek gedaan wat er mogelijk is en of er budget voor is.

Is het voor jou niet mogelijk om op deze manier een melding te doen? Kom dan gerust langs op het stadhuis, daar helpen wij je graag verder. Om je zo goed mogelijk te helpen is het handig om wel eerst een afspraak te maken, als dat voor jou mogelijk is.

Universele Openbare Toiletten

Voor veel mensen zijn toegankelijke universele toiletten die ook na sluitingstijd van winkels en horeca te gebruiken zijn erg belangrijk. Wij willen dit dan ook graag verbeteren. Wil je weten waar je naar het toilet kunt bij hoge nood? De App Hoge Nood is een handig hulpmiddel.

Speeltuinen

Amersfoort werkt samen met samenwerkingspartners in de stad aan het thema Samen spelen. Inclusieve speelplekken worden gemaakt voor kinderen met én zonder een beperking. Wij vinden dat ook ouders, begeleiders, opa’s en oma’s in een rolstoel of met rollator bij de speelvoorzieningen moeten kunnen komen. En ook kleine kinderen moeten gebruik kunnen maken van de speeltoestellen.

In Amersfoort zijn verspreid over de stad bijna 500 speel- en sportlocaties voor kinderen en jongeren. Amersfoort heeft 8 speeltuinen. 5 ervan zijn zelfstandige verenigingsspeeltuinen. 3 speeltuinen zijn in beheer van de gemeente. In verschillende wijken staan buitenkasten met speelgoed en spelletjes om samen buiten te spelen.

Wij zijn actief bezig om samen spelen mogelijk te maken en speeltuinen toegankelijker te maken. De speeltuin in park Randenbroek is hiervan een mooi voorbeeld. Ieder jaar realiseren wij een inclusieve speeltuin. Uiteindelijk moeten alle 13 gebieden waar de 30 wijken van Amersfoort in zijn verdeeld een speeltuin hebben waar het mogelijk is om samen te spelen. Dit is onze samen spelen belofte (zie www.wac-amersfoort.nl). Wij werken hiervoor samen met de Speeltuinbende in Soest en Sportivate in Amersfoort.

Aanpassingen openbare ruimte

Voor de inrichting van de openbare ruimte geldt het meest actuele Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR). Deze wordt meegestuurd met een offerteaanvraag of aanbesteding.

Hoofdroutes

Wij vragen ontwerpende en uitvoerende partijen met name rekening te houden met het toegankelijk maken van in ieder geval de hoofdroutes die op de website Amersfoort in Beeld staan. Het gaat hierbij om voorzieningen als geleidelijnen, subtiele op- en afritten van voetpaden en verkeerslichten met rateltikker.

Praktische tips voor gebouwen, openbare ruimte en inrichtingselementen:

 • Zorg voor een volledig afgestemd plan of ontwerp.
 • Denk na over de logistiek. Zorg voor een zo kort mogelijke, drempelloze, obstakelvrije route van invalideparkeerplaats, naar de entree, naar de gewenste locatie.
 • Let op de 3B’s: Bereikbaar, Betreedbaar en Bruikbaar.
 • Iedereen moet er naartoe, er doorheen en vooral weer uit kunnen komen. Denk aan uitgankelijkheid, met name bij calamiteiten.
 • Kies bij voorkeur minimaal een rolstoellift in een gebouw.
 • Voorkom gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld achteruit een lift uit komen in combinatie met een trap.
 • Laat een trap vooral praktisch zijn qua op- en aantrede, markering en doorlopende leuning.
 • Gebruik contrasten en duidelijke markering.
 • Stem in de openbare ruimte posities van lantaarnpalen, verkeersborden, vuilnisbakken en fietsenrekken goed op elkaar af om obstakels te vermijden.
 • Hou zoveel mogelijk rekening met het gedrag van mensen.
 • Gebruik varkensruggen om te voorkomen dat auto’s het voetpad deels blokkeren.
 • Hou er rekening mee dat fietsers hun fiets vaak net buiten het rek parkeren.
 • Zet een verkeersbord met invalideparkeerplaats niet ter hoogte van de bestuurderskant of laadklep.
 • Haaks parkeren voor een invalideparkeerplaats heeft de voorkeur.
 • Zorg voor een ruime uitstap- en beweegmogelijkheid rondom een mindervalideparkeerplaats.
 • Geef duidelijk aan qua materialisatie wat rijbaan voor auto, fiets en het voetpad is. Een shared-space is voor blinden en slechtzienden onwenselijk.

Woonadviescommissie (WAC)

De Woonadviescommissie (zie www.wac-amersfoort.nl) geeft bij bouwplannen gratis en vrijblijvend advies om gebouwen, woningen en openbare ruimte toegankelijk te maken. Hiermee wordt Amersfoort toegankelijker en jouw plan levensloopbestendig, multifunctioneel, beter verkoopbaar en plezieriger in gebruik.

Contact

Team toegankelijk: