Toegankelijk Amersfoort

Amersfoort werkt aan toegankelijkheid en streeft naar een stad waarin iedereen gelijkwaardig kan meedoen in de maatschappij, ongeacht de beperkingen die een beperking of chronische ziekte met zich mee brengt.
In Amersfoort wonen zover bekend 25.000 mensen met een beperking en bijna 30.000 mensen ouder dan 65 jaar. Eén op de vijf inwoners heeft mogelijk een chronische beperking. Op deze pagina vindt u zoveel mogelijk relevante informatie om uw weg te vinden in Amersfoort en naar de organisaties die u verder kunnen helpen. Dit zijn de negen aandachtsgebieden waaraan wij werken om Amersfoort nog toegankelijker te maken.
Help mee Amersfoort nog toegankelijker te maken.
Online melden

Amersfoort vindt het belangrijk dat haar stad toegankelijk is voor iedereen. Daarom werken we de komende jaren met concrete activiteiten verder aan het toegankelijk maken van gemeentelijke gebouwen, onze  communicatie, dienstverlening en voorzieningen. We hebben extra aandacht voor Amersfoorters met beperkte digitale vaardigheden en inwoners die laaggeletterd zijn. Amersfoort behoort tot de kleine groep van gemeenten die voorop lopen (koplopers) in de aanpak en vooruitgang op het gebied van toegankelijkheid. Wij werken graag samen met ondernemers, bedrijven, organisaties en inwoners van Amersfoort.

Aanpak

Als gemeente Amersfoort zorgen we voor de lokale uitvoering van het “VN (Verenigde Naties)-verdrag Handicap” van 14 juli 2016. Wij vinden het belangrijk om in gesprek te gaan met onze inwoners met en zonder een beperking. Zij weten het beste wat nodig is om Amersfoort toegankelijker te maken.

Wij houden rekening met een diversiteit aan beperkingen. Een fysieke, mentale of psychosociale beperking kan een belemmering zijn om volledig zelfstandig te zijn. Hieronder verstaan wij:

 • Fysiek: lopen, bewegen, zien, horen, luchtwegen, maag/ darmen

 • Verstandelijk: problemen met geschreven/ gesproken informatie

 • Psychosociaal: prikkels, geluid, concentratie, tempo, autisme spectrum

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat mensen met een beperking de volgende belemmeringen ervaren:

 • Fysieke barrières: slechte toegankelijkheid van gebouwen of openbare ruimte.

 • Praktische barrières: te weinig voorzieningen ter plaatse en een lange voorbereidingstijd.

 • Sociale barrières: hoe mensen met een beperking worden benaderd en behandeld (bejegening)

 • Alles kost meer tijd en energie. Vaak is er sprake van veel emotionele spanning. Bijna iedere situatie vraagt veel van de sociale vaardigheden (assertiviteit) van iemand met een beperking. Daar zijn wij ons bewust van en daar houden wij rekening mee, waar nodig gaan wij samen op zoek naar een maatwerk oplossing.

Acties Amersfoort Toegankelijk

Wilt u weten welke acties wij samen met ervaringsdeskundigen voor 2022 hebben bedacht om Amersfoort Toegankelijker te maken? De acties vindt u in de Raadsinformatiebrief Agenda Amersfoort Toegankelijk 2022.

Wij werken samen met IndeBuurt033. Zij hebben een wijksteunpunt bij u in de buurt. U kunt met al uw vragen altijd terecht bij IndeBuurt033.

Melding doen

De meeste belemmeringen worden ervaren in de openbare ruimte (buiten). Wij zetten ons graag in om dit zo goed en zo snel mogelijk op te lossen. Het is daarom belangrijk voor ons om te weten. Het herstellen van losliggende stoeptegels, verlichting of gaten in de weg proberen wij direct op te pakken. Ook kan het zijn dat we het groter, als onderdeel van een project moeten aanpakken. Uw melding is daarom erg belangrijk.

Tip:

Wilt u bij uw melding zelf “Toegankelijkheid” erbij zetten? Dat zou ons erg helpen. Vooral als het gaat om bijvoorbeeld: geleidelijnen, invalideparkeerplaatsen en gevaarlijke situaties voor rolstoel/ rollator.


Goed om te weten:

 • Wij werken aan een verbetering van het meldsysteem. Het bericht dat u automatisch ontvangt na een melding vraagt helaas om herprogrammering of mogelijk aanschaf van een nieuw systeem.
 • Reparaties van gaten in de weg en verlichting worden over het algemeen binnen 2 weken opgelost. Houdt u er rekening mee dat andere meldingen, met name als het om een “wens” gaat, langer kunnen duren voordat u een reactie ontvangt of verandering ziet. Er wordt dan eerst onderzoek gedaan wat er mogelijk is en of er budget voor beschikbaar is..

 • Digitaal melden: www.amersfoort.nl/melden
 • Telefonisch melden: 14033 (is een vijfcijferig telefoonnummer van de gemeente)
 • Whatsapp melden: 06 57505302

Is het voor u niet mogelijk om op deze manier een melding te doen, kom dan gerust langs op het stadhuis, daar helpen wij u graag verder. Om u zo goed mogelijk te helpen is het handig om van te voren een afspraak te maken, als dat voor u mogelijk is.

Het team toegankelijkheid is te bereiken via toegankelijk@amersfoort.nl.

14033 (Bel)

06 57505302 (Whatsapp)

Toegankelijk(e) gebouwen en wonen

Het streven is dat alle gebouwen in eigendom van de Gemeente Amersfoort toegankelijk zijn voor iedereen... Lees meer

Toegankelijke informatie en dienstverlening

Wij zetten ons in om onze informatie en dienstverlening continue te verbeteren. Lees meer

Toegankelijk onderwijs

Er zijn veel initiatieven, ook op scholen zelf, om het onderwijs inclusief te maken. Denk aan huiswerkbegeleiding,... Lees meer

Toegankelijke openbare ruimte

De meeste belemmeringen worden ervaren in de openbare ruimte (buiten). Wij zetten ons graag in om dit... Lees meer

Toegankelijk sport en bewegen

De 6 gemeenten; Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Leusden, Soest en Woudenberg werken samen aan... Lees meer

Toegankelijk aanbod toerisme en cultuur

Samen met het VVV, Het Gilde en aanbieders op het gebied van toerisme en cultuur werken wij aan een toegankelijk... Lees meer

Toegankelijk vervoer en verkeer

De gemeente werkt samen met verschillende vervoerders en de provincie om de toegankelijkheid voor reizigers... Lees meer

Toegankelijk werk en dagbesteding

De gemeente werkt aan inclusief werkgeverschap. Er zijn 16 medewerkers met een beperking in dienst (2019)... Lees meer

Toegankelijke zorg en ondersteuning

In Amersfoort vinden we het belangrijk dat iedereen, met of zonder beperking, mee kan doen in onze stad... Lees meer

Contact

Hulp- en ondersteuning

Heeft u vragen over (huishoudelijke) hulp en ondersteuning neem dan contact op met het wijkteam: Wijkteam Amersfoort - Wijkteam Amersfoort

Woningaanpassing-, hulpmiddelen en vervoer

Heeft u vragen over noodzakelijke aanpassingen aan uw woning? Wilt u hulpmiddelen aanvragen? Heeft u vragen over vervoer of wilt u een pas voor de regiotaxi aanvragen?

Bel dan met de afdeling zorg van gemeente Amersfoort op het nummer 14033. Vraag naar de gemeente Amersfoort, afdeling Zorg. Wij helpen u graag verder.

Openbare ruimte

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich in Amersfoort in principe zelfstandig kan verplaatsen van en naar iedere bestemming. Ervaringsdeskundigen geven aan de meeste belemmeringen te ervaren in de openbare ruimte. Om hier inzicht in te krijgen is het belangrijk dat u ontoegankelijke situaties aan ons doorgeeft.

Komt u buiten ontoegankelijke situaties tegen? Een gat in de weg? Een paaltje die in de weg staat? Verlichting die niet werkt?

Geef dan uw melding door aan de wijkbeheerder

Ervaringsdeskundigen

Komt u ontoegankelijke situaties tegen? Heeft u tips om de toegankelijkheid van Amersfoort te verbeteren? Of wilt u meedenken als ervaringsdeskundige?

De gemeente Amersfoort heeft een team die zich specifiek inzet om de Toegankelijkheid van Amersfoort te verbeteren. Zij zorgen jaarlijks voor het opstellen en uitvoeren van de Agenda Amersfoort Toegankelijk en werken aan bewustwording binnen de gemeente en bij partners in de stad. Geef uw tips en signalen aan ons door. Samen maken we Amersfoort Toegankelijk.

Team Toegankelijk mail: toegankelijk@amersfoort.nl).