Toegankelijk Amersfoort

Amersfoort werkt aan toegankelijkheid en streeft naar een stad waarin iedereen gelijkwaardig kan meedoen in de maatschappij, ongeacht de beperkingen die een beperking of chronische ziekte met zich mee brengt.
In Amersfoort wonen zover bekend 25.000 mensen met een beperking en bijna 30.000 mensen ouder dan 65 jaar. 1 op de 5 inwoners heeft mogelijk een chronische beperking. Via deze pagina vind je relevante informatie om je weg te vinden in Amersfoort en naar de organisaties die je verder kunnen helpen.
Help mee Amersfoort nog toegankelijker te maken.
Online melden

Amersfoort vindt het belangrijk dat de stad toegankelijk is voor iedereen. Daarom werken we de komende jaren met concrete activiteiten verder aan het toegankelijk maken van gemeentelijke gebouwen, onze communicatie, dienstverlening en voorzieningen. We hebben extra aandacht voor Amersfoorters met beperkte digitale vaardigheden en inwoners die laaggeletterd zijn. Amersfoort loopt met een kleine groep van gemeenten voorop in de aanpak en vooruitgang van toegankelijkheid. Wij werken graag samen met ondernemers, bedrijven, organisaties en inwoners van Amersfoort.

Aanpak

Als gemeente Amersfoort zorgen we voor de lokale uitvoering van het VN (Verenigde Naties)-verdrag Handicap van 14 juli 2016 (zie de website Overheid.nl). Wij vinden het belangrijk om in gesprek te gaan met onze inwoners met en zonder een beperking. Zij weten het beste wat nodig is om Amersfoort toegankelijker te maken.

Wij houden rekening met verschillende beperkingen. Een fysieke, mentale of psychosociale beperking kan een belemmering zijn om volledig zelfstandig te zijn. Hieronder verstaan wij:

  • Fysiek: lopen, bewegen, zien, horen, luchtwegen, maag/darmen

  • Verstandelijk: problemen met geschreven en/of gesproken informatie

  • Psychosociaal: prikkels, geluid, concentratie, tempo, autisme spectrum

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat mensen met een beperking de volgende belemmeringen ervaren:

  • Fysieke barrières: slechte toegankelijkheid van gebouwen of openbare ruimte.

  • Praktische barrières: te weinig voorzieningen ter plaatse en een lange voorbereidingstijd.

  • Sociale barrières: hoe mensen met een beperking worden benaderd en behandeld (bejegening)

  • Alles kost meer tijd en energie. Vaak is er sprake van veel emotionele spanning. Bijna iedere situatie vraagt veel van de sociale vaardigheden (assertiviteit) van iemand met een beperking. Daar zijn wij ons bewust van en daar houden wij rekening mee. Waar nodig gaan wij samen op zoek naar een maatwerkoplossing.

Acties Amersfoort Toegankelijk

Wil je weten welke acties wij samen met ervaringsdeskundigen voor 2022 hebben bedacht om Amersfoort toegankelijker te maken? De acties vind je in de Raadsinformatiebrief Agenda Amersfoort Toegankelijk 2022:

Wij werken samen met IndeBuurt033. Zij hebben een wijksteunpunt bij u in de buurt. Je kunt met al uw vragen altijd terecht bij IndeBuurt033. Kijk voor meer informatie op de website van IndeBuurt033.

Melding doen

De meeste belemmeringen worden ervaren in de openbare ruimte (buiten). Wij zetten ons graag in om dit zo goed en zo snel mogelijk op te lossen. Het is daarom belangrijk voor ons om te weten. Het herstellen van losliggende stoeptegels, verlichting of gaten in de weg proberen wij direct op te pakken. Ook kan het zijn dat we het groter, als onderdeel van een project moeten aanpakken. Jouw melding is daarom erg belangrijk.

Tip:

Doe je een melding? Zet daar dan Toegankelijkheid bij. Dat helpt ons erg. Vooral als het gaat om bijvoorbeeld geleidelijnen, invalideparkeerplaatsen en gevaarlijke situaties voor een rolstoel of rollator.


Goed om te weten:

  • Wij werken aan een verbetering van het meldsysteem. Het bericht dat je automatisch ontvangt na een melding vraagt helaas om herprogrammering of mogelijk aanschaf van een nieuw systeem.
  • Reparaties van gaten in de weg en verlichting worden over het algemeen binnen 2 weken opgelost. Houd er rekening mee dat andere meldingen langer kunnen duren. Zeker als het om een wens gaat. Er wordt dan eerst onderzoek gedaan wat er mogelijk is en of er budget voor is.

Is het voor jou niet mogelijk om op deze manier een melding te doen? Kom dan gerust langs op het stadhuis, daar helpen wij je graag verder. Om je zo goed mogelijk te helpen is het handig om van te voren een afspraak te maken, als dat voor jou mogelijk is.

Het team toegankelijkheid is te bereiken via toegankelijk@amersfoort.nl.

14 033 (Bel)

06 57 50 53 02 (WhatsApp)

Toegankelijk(e) gebouwen en wonen

Het streven is dat alle gebouwen in eigendom van de Gemeente Amersfoort toegankelijk zijn voor iedereen... Lees meer

Toegankelijke informatie en dienstverlening

Het streven is om alle communicatie vanuit de Gemeente Amersfoort zo helder en begrijpelijk mogelijk... Lees meer

Toegankelijk onderwijs

We hebben als doel dat alle inwoners zich kunnen ontwikkelen tot competente en weerbare volwassenen.... Lees meer

Toegankelijke openbare ruimte

De meeste belemmeringen worden ervaren in de openbare ruimte (buiten). Wij zetten ons graag in om dit... Lees meer

Toegankelijk sport en bewegen

Wij vinden het belangrijk om voor iedereen in Amersfoort sport en bewegen mogelijk te maken, voor een... Lees meer

Toegankelijk aanbod toerisme en cultuur

Wij vinden het belangrijk dat het voor iedereen mogelijk is om toeristische bezienswaardigheden, evenementen... Lees meer

Toegankelijk vervoer en verkeer

Het streven is dat iedereen in de gemeente Amersfoort zich vrij en zo zelfstandig mogelijk van A naar... Lees meer

Toegankelijk werk en dagbesteding

Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk mensen met een beperking of chronische aandoening, die dit... Lees meer

Toegankelijke zorg en ondersteuning

In Amersfoort vinden we het belangrijk dat iedereen, met of zonder beperking, mee kan doen in onze stad... Lees meer

Contact

Hulp- en ondersteuning

Heb je vragen over (huishoudelijke) hulp en ondersteuning? Neem contact op met het wijkteam. Kijk voor meer informatie op de website van Wijkteam Amersfoort.

Woningaanpassing-, hulpmiddelen en vervoer

Heb je vragen over noodzakelijke aanpassingen aan je woning? Wil je hulpmiddelen aanvragen? Heb je vragen over vervoer of wil je een pas voor de regiotaxi aanvragen? Bel dan met de afdeling Zorg van gemeente Amersfoort op het nummer 14 033. Vraag naar de gemeente Amersfoort, afdeling Zorg. Wij helpen je graag verder.

Openbare ruimte

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich in Amersfoort in principe zelfstandig kan verplaatsen van en naar iedere bestemming. Ervaringsdeskundigen geven aan de meeste belemmeringen te ervaren in de openbare ruimte. Om hier inzicht in te krijgen, helpt het als je ontoegankelijke situaties aan ons doorgeeft.

Kom je buiten iets tegen? Een gat in de weg? Een paaltje dat in de weg staat? Verlichting die niet werkt? Geef dat dan via de wijkbeheerder door een melding te doen.

Ervaringsdeskundigen

Kom je ontoegankelijke situaties tegen? Heb je tips om de toegankelijkheid van Amersfoort te verbeteren? Of wil je meedenken als ervaringsdeskundige?

De gemeente Amersfoort heeft een team dat zich specifiek inzet om de toegankelijkheid van Amersfoort te verbeteren. Zij stellen elk jaar de Agenda Amersfoort Toegankelijk op en zorgen voor de uitvoering. En werken aan bewustwording binnen de gemeente en bij partners in de stad. Geef je tips en signalen aan ons door. Samen maken we Amersfoort toegankelijk.