Regelingen bij een laag inkomen voor inwoners van Amersfoort

Algemeen

Heb je een laag inkomen? Misschien heb je dan recht op extra geld of een regeling. Rondkomen van een (tijdelijk) laag inkomen is niet makkelijk. Daarom steunen we Amersfoorters financieel en bieden we hulp. Voor iedereen met een laag inkomen, óók als je werkt. Dit doen we samen met partners uit de stad.

Overzicht van alle regelingen en hulp

Vaak is er tijdelijke ondersteuning mogelijk bij (dreigende) financiële problemen. Via Geldcheck033 kun je nagaan of je recht hebt op een aantal regelingen. Maar er zijn nog meer mogelijkheden voor financiële bijdragen, ondersteuning en advies voor inwoners van Amersfoort met een (tijdelijk) laag inkomen. Op Geldcheck033.nl/regelingen staat een overzicht van (ongeveer 25) Amersfoortse organisaties bij elkaar. Stap je bij een organisatie binnen, dan kunnen zij je makkelijk laten zien welke regelingen er bij de andere organisaties in de stad zijn.

Regelingen gemeente Amersfoort

Geldzorgen en (net) boven de inkomensgrens?

Vaak gelden regelingen, zoals de energietoeslag, voor huishoudens met een laag inkomen, tot 120% van het sociaal minimum. Toch wil de gemeente juist ook mensen die geldzorgen hebben en niet aan deze voorwaarden voldoen helpen als dat nodig is. Kom je regelmatig geld tekort voor boodschappen of onverwachte tegenvallers? Val je buiten de voorwaarden voor de energietoeslag? Of ontvang je wel de energietoeslag, maar heb je nog steeds geldzorgen? De gemeente kan ook maatwerk leveren vanuit het financieel vangnet! Neem dan contact op met de coaches Participatie en Inkomen. Stuur een mail naar cpi@amersfoort.nl of bel met 14 033.

De coaches kunnen met jou meekijken naar je totale huishoudplaatje en advies en hulp bieden. Zij kunnen je ook aanmelden voor een financiële bijdrage vanuit de actie ‘Amersfoort geeft Warmte’, een gezamenlijke actie van de kerken om te helpen bij de energiearmoede. 

Regelingen en toeslagen van de Belastingdienst

Kijk op de website Toeslagen.nl voor informatie over huur- en zorgtoeslag of op de website van de Belastingdienst voor informatie over kinderopvangtoeslag.

Vragen

Wil je weten of je financiële ondersteuning kunt krijgen? Dan kun je ons ook bellen via telefoonnummer 14 033.