Inkoop jeugdhulp en Wmo 2023 regio Amersfoort

Algemeen

De gemeenten in de regio Amersfoort willen dat het ook op de lange termijn mogelijk blijft om passende hulp en ondersteuning te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Meer specifiek gaat het om specialistische jeugdhulp, Wmo begeleiding & beschermd wonen, maatschappelijke opvang & vrouwenopvang. Deze pagina biedt achtergrondinformatie, het laatste nieuws en vragen & antwoorden over de lopende inkoop hiervan. Ook bijeenkomsten en activiteiten zijn op deze pagina terug te vinden.

Bijeenkomsten

Regionale raadsbijeenkomst sociaal domein - 7 juni 2023

Regionale raadsbijeenkomst sociaal domein - 19 oktober 2022 

Op 19 oktober zijn raadsleden van gemeenten in de regio Amersfoort bijgepraat over het verloop van het inkooptraject voor specialistische jeugdhulp, Wmo-begeleiding & beschermd wonen en maatschappelijke opvang & vrouwenopvang. De bijeenkomst is terug te kijken via YouTube. De presentatie is hier als pdf te vinden:

Contact en informatie

Aanbieders die in contact willen komen over het bieden van jeugdhulp in de regio Amersfoort vanaf 2024, kunnen contact opnemen met MetMaya. Kijk voor contactgegevens op metmaya.nl.

Wmo-contracten lopen tot eind 2024. Tot die tijd worden er geen nieuwe Wmo-aanbieders gecontracteerd.

Cliënten, lokale partners, verwijzers en jeugdhulpverleners vinden meer informatie over de veranderingen naar aanleiding van de inkoop op hulpenondersteuningregioamersfoort.nl

Andere vragen? Stuur dan een e-mail naar ba@amersfoort.nl

Nieuwsbrief Inclusieve Stad

Maandelijks verschijnt de nieuwsbrief Inclusieve Stad, bedoeld voor professionals die in en rond het sociaal domein werken. En voor geïnteresseerde inwoners. In deze nieuwsbrief staat ook het nieuws over de Inkoop 2023.

Aanmelden