Inkoop jeugdhulp en Wmo 2023 regio Amersfoort

De gemeenten in de regio Amersfoort zijn bezig met het opnieuw inkopen van aanvullende specialistische ondersteuning. Meer specifiek gaat het om specialistische jeugdhulp, Wmo begeleiding & beschermd wonen, maatschappelijke opvang & vrouwenopvang. Met deze inkoop willen de gemeenten ervoor zorgen dat het ook op de lange termijn mogelijk blijft om passende hulp en ondersteuning te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Deze pagina biedt achtergrondinformatie, het laatste nieuws en vragen & antwoorden. Ook bijeenkomsten en activiteiten zijn op deze pagina terug te vinden.

Bijeenkomsten

Regionale raadsbijeenkomst sociaal domein - 19 oktober 2022 

Op 19 oktober zijn raadsleden van gemeenten in de regio Amersfoort bijgepraat over het verloop van het inkooptraject voor specialistische jeugdhulp, Wmo-begeleiding & beschermd wonen en maatschappelijke opvang & vrouwenopvang. De bijeenkomst is terug te kijken via YouTube. De presentatie is hier als pdf te vinden:

Regionale raadsbijeenkomst sociaal domein – 18 januari 2022

Marktconsultatie Inkoop 2023 - 16 november 2021

Op 16 november 2021 heeft de 1e marktconsultatie plaatsgevonden voor aanbieders over de Inkoop 2023, gericht op de specialistische jeugdhulp, Wmo ambulante begeleiding, ondersteuning met noodzakelijk verblijf en de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

Het ochtendprogramma bestond uit een overkoepelende digitale sessie voor alle aanbieders. Met een presentatie over het proces en planning van de inkoop 2023, de scope van de percelen, samenwerking met lokale teams, informatie over hoofd- en onderaannemerschap en de bekostigingssystematiek.

In de middag vonden de sessies voor specialistische jeugdhulp en Wmo ambulante begeleiding, ondersteuning met noodzakelijk verblijf plaats. Hierbij was de gelegenheid om in kleine groepjes input te leveren over de onderwerpen die in de ochtendsessie aan de orde zijn gekomen.
Op 17 november vond de specifieke sessie voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang plaats.

Met alle reacties werken we voort aan de concretisering van de aanbesteding. Begin 2022 organiseren wij wederom een marktconsultatie.

Van zowel de ochtend- als de middagsessies zijn de presentatie en de diverse verslagen op te vragen via ba@amersfoort.nl.

Informatiebijeenkomsten - juni 2021

In juni 2021 organiseerde regio Amersfoort informatiebijeenkomsten voor gecontracteerde aanbieders, raadsleden en adviesraden over de ambities van de regio richting Inkoop 2023. Bekijk de presentaties hieronder:
 

Nieuwsbrief Inclusieve Stad

Maandelijks verschijnt de nieuwsbrief Inclusieve Stad, bedoeld voor professionals die in en rond het sociaal domein werken. En voor geïnteresseerde inwoners. In deze nieuwsbrief staat ook het nieuws over de Inkoop 2023.

Aanmelden