Inkoop jeugdhulp en Wmo 2023 regio Amersfoort

Algemeen

Op deze webpagina staat informatie over het traject ‘Inkoop jeugdhulp en Wmo 2023 regio Amersfoort’ dat inmiddels is afgerond. Dit inkoopproces bestond uit drie onderdelen: Specialistische jeugdhulp, Wmo begeleiding & beschermd wonen en Maatschappelijk opvang en vrouwenopvang.

Voor het bieden specialistische jeugdhulp sloten de gemeenten in de regio Amersfoort op 1 juni 2023 een overeenkomst met MetMaya. Op 1 januari 2024 is MetMaya van start gegaan. Aanbieders van specialistische jeugdhulp en verwijzers blijven via deze webpagina op de hoogte van de overgang van de oude naar de nieuwe werkwijze.

Nieuws

Laatste ontwikkelingen

Brief aanbieders specialistische jeugdhulp over afronden overgangsjaar

Met de start van MetMaya sinds 1 januari 2024 in de regio Amersfoort is een nieuwe manier van werken ingegaan voor de specialistische jeugdhulp. 2024 is een overgangsjaar. Met deze brief attenderen we aanbieders op de afronding van het overgangsjaar. 

Let op! Op deze website staan alleen pdf-bestanden. Het is niet mogelijk om deze bestanden in een ander formaat (zoals Word of Excel) op te vragen.

Bijeenkomsten

Regionale raadsbijeenkomst sociaal domein - 7 juni 2023

Regionale raadsbijeenkomst sociaal domein - 19 oktober 2022 

Op 19 oktober zijn raadsleden van gemeenten in de regio Amersfoort bijgepraat over het verloop van het inkooptraject voor specialistische jeugdhulp, Wmo-begeleiding & beschermd wonen en maatschappelijke opvang & vrouwenopvang. De bijeenkomst is terug te kijken via YouTube(link is extern). De presentatie is hier als pdf te vinden:

Vragen en antwoorden

Contact en informatie

Aanbieders die in contact willen komen over het bieden van jeugdhulp in de regio Amersfoort vanaf 2024, kunnen contact opnemen met MetMaya. Kijk voor contactgegevens op metmaya.nl.

Wmo-contracten lopen tot eind 2024. Tot die tijd worden er geen nieuwe Wmo-aanbieders gecontracteerd.

Cliënten, lokale partners, verwijzers en jeugdhulpverleners vinden meer informatie over de veranderingen naar aanleiding van de inkoop op hulpenondersteuningregioamersfoort.nl

Andere vragen? Stuur dan een e-mail naar ba@amersfoort.nl

Nieuwsbrief Inclusieve Stad

Maandelijks verschijnt de nieuwsbrief Inclusieve Stad, bedoeld voor professionals die in en rond het sociaal domein werken. En voor geïnteresseerde inwoners. In deze nieuwsbrief staat ook het nieuws over de Inkoop 2023.

Aanmelden

Inkoop Wmo

De onderdelen Wmo begeleiding & beschermd wonen en Maatschappelijk opvang & vrouwenopvang zijn zonder resultaat beëindigd. Informatie over de nieuwe inkooptrajecten staat op de pagina Inkoop Wmo.