Evenementen en festivals

Organiseer je een evenement of festival? Lees hoe je dit veilig, duurzaam, toegankelijk en succesvol doet. En welke actie je moet ondernemen bij een straat-/wijkfeest, themamarkt of braderie.

We vinden het belangrijk dat evenementen veilig en feestelijk verlopen voor bezoekers en andere gebruikers van de stad.

Evenement organiseren

Je vergunningsaanvraag moet voor de start van het evenement in ons bezit zijn. Zo kunnen wij je uiterlijk 6 weken voor het evenement, bij positief advies, de vergunning verlenen.
Wil je een vergunning aanvragen voor een (thema)markt of braderie? Gebruik dan het aanvraagformulier 'themamarkt of braderie'.

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENT

Voor dit formulier heb je DigiD of eHerkenning nodig.

Je hebt een vergunning nodig als je in de openbare ruimte:

 • versterkte muziek inzet, en/of

  • meer dan 150 bezoekers verwacht, en/of

 • alcohol verkoopt en/of

 • objecten plaatst met een oppervlakte van 25 vierkente meter per object en/of

 • met je evenement ernstige belemmering vormt voor verkeer en hulpdiensten

Geldt dit niet voor jouw evenement? Dan organiseer je een klein evenement in de open lucht en is er sprake van een meldplicht.

Onder een evenement verstaan we ook:

 • een herdenkingsplechtigheid

 • braderie of themamarkt

 • optocht op de weg (geen betoging)

 • kermis

 • feest

 • muziekvoorstelling

 • wedstrijd op- of aan de weg

(Thema)markt of braderie organiseren

Als je een een markt- of braderie wilt organiseren, kun je de vergunning die je nodig hebt hier aanvragen. Doe je aanvraag op tijd. Je aanvraag moet uiterlijk 8 weken voordat de (thema)markt of braderie begint in ons bezit zijn.

Aanvraag

Kosten

Om je aanvraag in behandeling te nemen, betaal je € 200,-. Daarnaast betaal je voor de ruimte die je inneemt. In 2022 is dat € 1,71 per vierkanten meter ingenomen ruimte.

Om je aanvraag in behandeling te nemen, betaal je de volgende kosten:

 • klein evenement (150 tot 1.000 bezoekers): € 200,-

  • groot evenement (meer dan 1.000 bezoekers of een evenement met verhoogd veiligheidsrisico): € 500,-

Inschaling van evenementen gebeurt door de gemeente op basis van het risicoprofiel.

Stuur de volgende documenten mee met je aanvraag:

 • programma

  • plattegrond op schaal met bestaande voorzieningen (bijvoorbeeld bomen, straatmeubilair) en de inrichting voor je evenement, inclusief calamiteitenroutes

 • veiligheidsplan

  • geluidsplan

 • verkeersplan bij gebruik openbare weg

  • constructietekeningen van tenten, podia, attracties, toestellen en dergelijke, inclusief certificaten brandwerendheid tentzeilen/doeken

 • inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel

Voor een straatfeest, wijkfeest of buurtbarbecue is een melding 15 werkdagen voor de activiteit voldoende. Aan de melding van een vergunningsvrij evenement zijn geen kosten verbonden.

Melding doen

Je krijgt zo snel mogelijk een bevestiging. Als je melding niet aan alle voorwaarden voldoet, krijg je een verzoek om een vergunning aan te vragen.

Organiseer je een privéfeest?

Dan hoef je geen melding te maken of vergunning aan te vragen. Dat betekent niet dat voor de omgeving overlast mag ontstaan.

We vragen je om rekening te houden met de omgeving en omwonenden actief te informeren over het feest. Vermeld daarbij een telefoonnummer dat gebeld kan worden bij vragen of opmerkingen uit de omgeving.

Als je een een markt- of braderie wilt organiseren, kun je de vergunning die je nodig hebt hier aanvragen. Doe je aanvraag op tijd. Je aanvraag moet uiterlijk 8 weken voordat de (thema)markt of braderie begint in ons bezit zijn.

Aanvraag

Kosten

Om je aanvraag in behandeling te nemen, betaal je € 200,-. Daarnaast betaal je voor de ruimte die je inneemt. In 2022 is dat € 1,71 per vierkanten meter ingenomen ruimte.

Uitagenda

Wil je weten welk evenement binnenkort is? Kijk in de Uitagenda op de website Tijd voor Amersfoort.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met de afdeling evenementenvergunningen of met de evenementencoördinator.

14 033

e-mail: evenementenvergunningen
@amersfoort.nl

Evenementenkalender

Wil je jouw evenement aanmelden voor de evenementenkalender 2023? Dat kan tot uiterlijk 16 oktober 2022... Lees meer

Promotie van evenementen

Citymarketing Amersfoort helpt je graag met de promotie van je evenement. Lees meer

Toegankelijk evenement

Amersfoort streeft naar evenementen en festivals die voor iedereen toegankelijk zijn. Lees meer

Evenementen en duurzaamheid

Amersfoort gaat voor een duurzame stad, die klaar is voor de toekomst. Ook voor de invulling van je evenement... Lees meer

Bereikbaarheid bij evenementen

Een goede bereikbaarheid draagt bij aan een goede beleving van je evenement. Ook voor omwonenden en medewerkers... Lees meer

Veiligheid evenement

Het is erg belangrijk dat een evenement veilig verloopt. Als organisator ben je niet alleen verantwoordelijk... Lees meer

Beleid en regels bij evenementen

Aan welk beleid en aan welke regels moet je je als organisator van een evenement houden? Lees meer

Evenementenpakket

Organiseer je een openbaar toegankelijk en niet-commercieel of promotioneel evenement op openbare gemeente... Lees meer