Evenementen en festivals

U organiseert een evenement of festival? Op deze pagina vindt u alle informatie hoe u veilig, duurzaam, toegankelijk en succesvol een evenement of festival organiseert. En welke actie u moet ondernemen voor een straat-/ wijkfeest, themamarkt of braderie.

Amersfoortse evenementen zorgen voor verbinding en trots. Verbinding tussen het historische en het nieuwe, tussen jong en oud, tussen professionals en vrijwilligers. Evenementen bieden een divers maatschappelijk podium voor talenten en een breed publiek. De gemeente Amersfoort ziet evenementen als meerwaarde voor haar stad. We vinden het belangrijk dat evenementen veilig en feestelijk verlopen voor bezoekers en andere gebruikers van de stad.

Evenement organiseren

U heeft een vergunning nodig als u in de openbare ruimte:

 • Versterkte muziek inzet, en/of

  • meer dan 150 bezoekers verwacht, en/of

 • alcohol verkoopt en/of

 • objecten plaatst met een oppervlakte van 25 m2 per object en/of

 • met uw evenement ernstige belemmering vormt voor verkeer en hulpdiensten

Zijn bovenstaande vergunningskenmerken niet van toepassing? Dan organiseert u een klein evenement in de open lucht en is er sprake van een meldplicht.

Onder een evenement verstaan we ook:

 • een herdenkingsplechtigheid

 • braderie of themamarkt

 • optocht op de weg (geen betoging)

 • kermis

 • feest

 • muziekvoorstelling

 • wedstrijd op- of aan de weg

Uw vergunningsaanvraag dient uiterlijk 12 weken voor de start van het evenement in ons bezit te zijn. Zo kunnen wij u uiterlijk 6 weken voor het evenement, bij positief advies, de vergunning verlenen.

Aanvragen

Voor dit formulier heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag betaalt u de volgende kosten:

 • Klein evenement (150 tot 1.000 bezoekers): € 200,-

  • Groot evenement (meer dan 1.000 bezoekers of een evenement met verhoogd veiligheidsrisico): € 500,-

Inschaling van evenementen vindt plaats door de gemeente op basis van het risicoprofiel.

 • programma

  • plattegrond op schaal met bestaande voorzieningen (bijvoorbeeld bomen, straatmeubilair) en de inrichting voor uw evenement, inclusief calamiteitenroutes

 • veiligheidsplan

  • geluidsplan

 • verkeersplan bij gebruik openbare weg

  • constructietekeningen van tenten, podia, attracties, toestellen en dergelijke, inclusief certificaten brandwerendheid tentzeilen/doeken

 • inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel

Voor een straatfeest, wijkfeest of buurtbarbecue is een melding 15 werkdagen voor de activiteit voldoende. Aan de melding van een vergunningsvrij evenement zijn geen kosten verbonden.

Melding doen

U krijgt zo snel mogelijk een bevestiging. Als uw melding niet aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een verzoek om een vergunning aan te vragen.

Organiseert u een privéfeest?

Dan hoeft u geen melding te maken of vergunning aan te vragen. Dat betekent niet dat voor de omgeving overlast mag ontstaan.

We vragen u om rekening te houden met de omgeving en omwonenden actief te informeren over het feest. Vermeld u daarbij een telefoonnummer waarmee gebeld kan worden bij vragen en/of opmerkingen uit uw omgeving.

Als u een een markt- of braderie wilt organiseren, kunt u de vergunning die u nodig heeft hier aanvragen.

Houd hierbij rekening met een tijdige aanvraag. Uw aanvraag moet uiterlijk 8 weken voor aanvang van de (thema)markt of braderie in ons bezit zijn.

Aanvraag

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag betaalt u € 200,-. Daarnaast betaalt u voor de ruimte die u inneemt. In 2022 is dat € 1,71 per m² ingenomen ruimte.

Uitagenda

Wilt u weten welk evenement binnenkort plaatsvindt? Kijk dan op de Uitagenda.

Contact

Telefoon

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling evenementen-vergunningen of met de evenementencoördinator.

14033

Mailen mag ook

Berichten over uw buurt

Subsidies

Voor culturele- en sportinitiatieven is het mogelijk om subsidie aan te vragen. Lees meer

Evenementenkalender

Wilt u uw evenement aanmelden voor de kalender? De evenementenkalender wordt elk jaar in december vastgesteld... Lees meer

Promotie

Citymarketing Amersfoort helpt u graag met de promotie van uw evenement. Lees meer

Toegankelijkheid

Amersfoort streeft naar toegankelijke evenementen en festivals. Lees meer

Duurzaamheid

Amersfoort gaat voor een duurzame stad, die klaar is voor de toekomst. Ook voor de invulling van uw evenement... Lees meer

Bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid draagt bij aan de beleving van uw evenement. Ook van omwonenden en medewerkers... Lees meer

Veiligheid evenement

Het is van groot belang dat een evenement veilig verloopt. Als organisator bent u niet alleen verantwoordelijk... Lees meer

Beleid en regels

Aan welk beleid en aan welke regels moet u zich als organisator houden? Lees meer

Evenementenpakket

Bekijk op deze pagina of u recht heeft op gratis gratis gebruik van gemeentelijke materialen en voorzieningen:... Lees meer