Veiligheid evenement

Algemeen

Het is erg belangrijk dat een evenement veilig verloopt. Als organisator ben je niet alleen verantwoordelijk voor het evenemententerrein, maar ook voor de directe omgeving.

Veilig verloop

Als organisator zorg je voor de plaatsing van voorzieningen en inzet van mensen die nodig zijn om het evenement veilig te laten verlopen. Een goed uitgewerkt calamiteiten- en veiligheidsplan helpt je bij deze voorbereidingen en is een voorwaarde om een vergunning te krijgen.

Risicoanalyse

Calamiteiten hebben impact op je evenement en de omgeving. Deze maak je inzichtelijk met een risicoanalyse. Die geeft een overzicht van de kans op een of meer risico’s en de mogelijke effecten daarvan. De risicoanalyse neem je op in het calamiteiten en- veiligheidsplan. Daarin omschrijf je welke maatregelen je neemt bij een calamiteit (in materialen, voorzieningen en personeel). Ook vermeld je verantwoordelijkheden en beschikbare hulpmiddelen.

Als medische inzet of inzet van beveiliging nodig voor een veilig verloop van het evenement, huur je daarvoor professionals in. De EHBO, reddingsbrigade en/of het beveiligingsbedrijf stellen hun eigen inzet-/uitvoeringsplannen op. Deze plannen neem je mee in de vergunningaanvraag als bijlage. Vanzelfsprekend moeten de plannen ook zo uitgevoerd worden.

Achtergrondinformatie over veiligheid tijdens evenementen

Het Handboek Evenementen Veiligheid is een landelijk naslagwerk voor alle organisatoren van evenementen. Het handboek richt zich op de veiligheid en gezondheid van mensen die op en rond een evenement aanwezig zijn. Bezoekers en medewerkers, tijdens het evenement zelf, maar ook in de op- en afbouw. Het gebruik van het handboek in de praktijk is altijd afhankelijk van de locatie, het aantal bezoekers, (programma)tijden en onderdelen van het evenement. Je vind het handboek op de website Handboek Evenementen Veiligheid.

Gemeenten en adviserende diensten kunnen het handboek gebruiken als referentiekader bij de beoordeling van risico’s en maatregelen voor je evenement. De gemeente Amersfoort kan afwijken van dit referentiekader, omdat altijd sprake is van maatwerk per evenement.

Heb je vragen over je evenement en veiligheid? Neem contact met ons op via evenementenvergunningen@amersfoort.nl

Communicatie

Naast de communicatie richting deelnemers en/of bezoekers moet je ook omwonenden en bedrijven op tijd informeren over de mogelijke impact van het evenement. Geef daarbij ook aan waar zij terecht kunnen met vragen, klachten of opmerkingen.

Amersfoort heeft veel ervaren evenementenorganisaties en producenten. Vraag hen om advies. Wij brengen je graag met hen in contact.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je zelf een evenement organiseren? Meld je aan voor onze nieuwsbrief Evenement organiseren en blijf op de hoogte van alle mogelijkheden.

Aanmelden