Beleid en regels bij evenementen

Algemeen

Organiseer je een evenement in de openbare ruimte? Dan heb je als evenementenorganisator met verschillende wetten, regelgeving en beleidskaders te maken. Daarnaast zijn er ontwikkelingen in landelijke wetgeving waar je mogelijk rekening mee moeten houden. Zoals het verbod op single-use plastics of eventuele beperkingen door stikstofregulering.

Wet- en regelgeving en beleidskaders

Nota Evenementenbeleid 2023

Met de Nota Evenementenbeleid 2023 wil het college bijdragen aan een vitaal evenementenklimaat in de stad. Gemeente en organisatoren van evenementen werken samen om evenementen in de openbare ruimte, veilig, duurzamer en inclusiever te laten plaatsvinden en de overlast te beperken voor de omwonenden en de natuur.

Je kunt de Nota Evenementenbeleid 2023 vinden op de website https://amersfoort.raadsinformatie.nl.

Geluidbeleid

Geluidsoverlast is een belangrijkste bron van ergernis voor met name bewoners en/of bedrijven. Ook als de voorgeschreven geluidsnormen volledig in acht worden genomen, zal sprake zijn van enige overlast.

Om de evenementen met mogelijke (geluid)overlast te verdelen, heeft de gemeente verschillende gebieden aangewezen voor het houden van evenementen. De normen zijn per locatie verschillend en worden per evenement beoordeeld. 

Per locatie is het maximum aantal geluidsevenementen of geluidsdagen per jaar vastgelegd. Met de bijbehorende maximaal te ontheffen geluidnorm. Daarnaast gelden per locatie begin- en eindtijden van het evenement.

Evenementen en dieren

Bij evenementen worden soms levende dieren ingezet. Een levende kerststal bijvoorbeeld, een kinderboerderij op locatie of pony's voor ponyrijden. Wij ontmoedigen de inzet van dieren ter vermaak en vergroten de bewustwording. Zo kunnen organisatoren de afweging maken tussen dierlijke welzijn en menselijke vermaak.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je zelf een evenement organiseren? Meld je aan voor onze nieuwsbrief Evenement organiseren en blijf op de hoogte van alle mogelijkheden.

Aanmelden