Bereikbaarheid bij evenementen

Algemeen

Een goede bereikbaarheid draagt bij aan een goede beleving van je evenement. Ook voor omwonenden en medewerkers van omliggende bedrijven en organisaties.

Informeren

Organiseer je een evenement? Wij adviseren je buurtbewoners en omwonenden op tijd te informeren als er sprake is van hinder.

Auto's niet in het centrum

Bekijk via de website van Parkeerservice de mogelijkheden om tijdelijk met de auto toegang tot het centrum te krijgen via een ontheffing. In het centrum zijn bewaakte, gratis fietsenstallingen waar bezoekers gebruik van kunnen maken. Een overzicht staat op de website van Parkeerservice. Tijdens evenementen kunnen de openingstijden verruimd worden.

Hinder voor de bus

Kruist je evenement busroutes of is er sprake van hinder? Neem contact op met vervoersmaatschappij Keolis voor afstemming, voorbereiding en eventuele omleidingsroutes. Mail daarvoor naar infrabeheer@keolis.nl.