Evenement organiseren

Algemeen

Organiseer je een evenement of festival? Dan heb je daar vaak een vergunning voor nodig. Soms is het voldoende om een melding te doen.

Vergunning of melding

Organiseer je een evenement of festival in de openbare ruimte? Dan heb je een vergunning nodig als 1 of meer van deze zaken voor jouw situatie geldt:

 • je zet versterkte muziek in
 • je verwacht meer dan 150 bezoekers
 • je verkoopt alcohol
 • je plaatst objecten met een oppervlakte van 25 vierkante meter per object
 • jouw evenement vormt een ernstige belemmering voor verkeer en hulpdiensten

Geldt dit niet voor jouw evenement? Dan organiseer je een klein evenement in de open lucht en is er sprake van een meldplicht.

Onder een evenement verstaan we ook:

 • een herdenkingsplechtigheid
 • een braderie of themamarkt
 • een optocht op de weg (geen betoging)
 • een kermis
 • een feest
 • een muziekvoorstelling
 • een wedstrijd op of aan de weg

Vergunning aanvragen

Je vraagt de vergunning online aan met DigiD of eHerkenning. Zorg dat de vergunningsaanvraag uiterlijk 12 weken voor de start van het evenement in ons bezit is. Zo kunnen wij je de vergunning uiterlijk 6 weken voor het evenement verlenen, bij een positief advies.

Aanvragen

Meesturen met vergunningaanvraag

Stuur de volgende documenten mee met je vergunningaanvraag:

 • programma
 • plattegrond op schaal met bestaande voorzieningen (bijvoorbeeld bomen, straatmeubilair) en de inrichting voor je evenement, inclusief calamiteitenroutes
 • veiligheidsplan
 •  geluidsplan
 •  verkeersplan bij gebruik openbare weg
 •  constructietekeningen van tenten, podia, attracties, toestellen en dergelijke, inclusief certificaten brandwerendheid tentzeilen/doeken
 • inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel

Kosten vergunningaanvraag

Om je aanvraag in behandeling te nemen, betaal je de volgende kosten:

 •  klein evenement (150 tot 1.000 bezoekers): € 200,-
 •  groot evenement (meer dan 1.000 bezoekers of een evenement met verhoogd veiligheidsrisico): € 500,-

De gemeente kijkt op basis van het risicoprofiel of je evenement onder het verhoogd veiligheidsrisico valt.

Melding doen

Is voor jouw evenement geen vergunning nodig? Dan is een melding voldoende. Een melding doen is kosteloos en doe je online.

Melding doen

Straat- of wijkfeest of buurtbarbecue

Voor een straatfeest, wijkfeest of buurtbarbecue is het voldoende om 15 werkdagen voor de activiteit een melding te doen. Aan de melding van een vergunningsvrij evenement zijn geen kosten verbonden.

Je krijgt zo snel mogelijk een bevestiging. Als je melding niet aan alle voorwaarden voldoet, krijg je het verzoek om een vergunning aan te vragen.

Privéfeest

Voor een privéfeest hoef je geen melding te maken of vergunning aan te vragen. Dat betekent niet dat voor de omgeving overlast mag ontstaan.

We vragen je om rekening te houden met de omgeving en omwonenden actief te informeren over het feest. Vermeld daarbij een telefoonnummer dat gebeld kan worden bij vragen of opmerkingen.

(Thema)markt of braderie

Als je een een markt- of braderie wilt organiseren, kun je de vergunning aanvragen met het formulier Vergunningaanvraag themamarkt.

Doe je aanvraag op tijd. Je aanvraag moet uiterlijk 8 weken voordat de (thema)markt of braderie begint in ons bezit zijn.

Kosten

Om je aanvraag in behandeling te nemen, betaal je € 200. Daarnaast betaal je voor de ruimte die je inneemt.

In 2023 is dat € 1,74 per vierkante meter ingenomen ruimte.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je zelf een evenement organiseren? Meld je aan voor onze nieuwsbrief Evenement organiseren en blijf op de hoogte van alle mogelijkheden.

Aanmelden