Evenementenpakket

Organiseer je een openbaar toegankelijk en niet-commercieel of promotioneel evenement op openbare gemeente grond? Voor een veilige inrichting en een goed toegankelijk en schoon evenemententerrein, kun je gratis gebruikmaken van bijvoorbeeld afzetlint of dranghekken.

Coronaregels

Houd er rekening mee dat het evenement moet voldoen aan de geldende coronaregels. Als de situatie rondom het coronavirus weer verslechterd, kan dit betekenen dat er geen rechten kunnen worden verleend aan de eerdere aanvraag.

Voorwaarden

Voor het evenementenpakket gelden de volgende voorwaarden:

  • het gaat om een niet-commercieel  of promotioneel evenement dat wordt gehouden op openbare gemeentegrond en openbaar toegankelijk is
  • voor het evenement is een vergunning verleend

Gelden deze voorwaarden niet voor jouw evenement? Dan moet je zelf zorgen voor de materialen en voorzieningen uit het evenementenpakket.

Hoeveelheid

Je kunt een maximum aantal materialen aanvragen. Bij de aanvraag beoordeelt de gemeente of de hoeveelheid die je aanvraagt redelijk is. Wil je meer gebruiken? Dan moet je dit zelf en op eigen kosten verzorgen.

Aanvragen

Vraag de gemeentelijke materialen en voorzieningen uiterlijk 4 weken voor het evenement aan:

Straat-/ wijkfeest of buurtbarbecue

Voor straat-/wijkfeesten of een buurtbarbecue kun je alleen afzetlint aanvragen en/of 2 tot 4 afzethekken met borden voor de veiligheid.

Dit kun je direct per e-mail bij de aannemer aanvragen: krijt@amfors.nl. Doe wel eerst een melding van het evenement.