Subsidie investeringen sport en bewegen

Algemeen

Sport- en beweegaanbieders kunnen subsidie ontvangen voor investeringen die ervoor zorgen dat meer inwoners van Amersfoort gaan sporten en bewegen. De subsidie geldt ook voor het beter toegankelijk maken van sport- en beweegactiviteiten.

Waarvoor subsidie

Het kan gaan om de opwaardering van een bestaande accommodatie zodat meer sporters er gebruik van gaan maken. Of om het toegankelijker maken voor een specifieke doelgroep. Ook duurzame sporttoestellen en materialen om veilige en volwaardig te kunnen sporten, komen voor subsidie in aanmerking.

In aanmerking komen investeringen door een niet-commerciële sport- of beweegaanbieder die bijdragen aan de ambities en doelstelling van het sportbeleid van Gemeente Amersfoort. Die staan benoemd in de Sportnota 2019-2024.

Het gaat om investeringen die bijdragen aan duurzame deelname aan sport- en beweegactiviteiten en/of de toegankelijkheid daarvan.

In het bijzonder draagt (de uitvoering van) een aanvraag bij aan:

  • opwaardering van sportaccommodaties die zorgt voor meer mogelijkheden voor sport en bewegen. Zoals een aanpassing die het mogelijk maakt dat een locatie intensiever gebruikt kan worden of door meerdere verenigingen. Denk aan het aanleggen van een breed toegankelijk bootcampparcours op het terrein van een sportvereniging in samenwerking met een andere sportaanbieder. Het gaat niet om het aanpassen van bijvoorbeeld het clubhuis of de bar.
  • het wegnemen van fysieke drempels voor inwoners op locatie(s) van sport- en beweegaanbieders waardoor de locatie toegankelijker wordt.
  • het uitbreiden van de beweegvriendelijke openbare ruimte in de stad met sport- en beweegplekken in de directe woonomgeving van inwoners, of door bestaande faciliteiten te verbeteren.

Voor wie

Iedere organisatie of vereniging zonder winstoogmerk die een bijdrage wil leveren aan sport en bewegen in Amersfoort kan een aanvraag indienen. Inwoners die subsidie willen aanvragen kunnen dit samen oppakken met een sportvereniging of organisatie.

Hoeveel subsidie

Niet alle kosten van een investering vallen onder de subsidieregeling. Zie voor een overzicht artikel 6 van de subsidieregeling.

De hoogte van de aangevraagde subsidie mag maximaal 100% zijn van het totaal van de subsidiabele kosten (inclusief belastingen) van een investering in de categorie tot € 2.500,- en maximaal 40% zijn van het totaal van de subsidiabele kosten (inclusief belastingen) van een investering in de categorie vanaf € 2.500,- tot € 40.000,-.

Rekenvoorbeeld

Een calisthenicstoestel geschikt voor mensen met een beperking kost € 5.000,-. De plaatsing ervan kost € 1.000,-. Deze kosten, in totaal dus € 6.000,-, zijn subsidiabel. Van de totale kosten komt 40% in aanmerking voor subsidie. Voor deze investering kan € 2.400,- subsidie aangevraagd worden.

Subsidieaanvragen tot € 2.500,-

Subsidieaanvragen tot € 2.500,- kunnen 2 keer per jaar ingediend worden. Hiervoor is per half jaar een bedrag van € 43.500,- beschikbaar.

Subsidieaanvragen van € 2.500,- tot € 40.000,-

Subsidieaanvragen van € 2.500,- tot € 40.000,- kunnen het hele jaar door ingediend worden. Hiervoor is jaarlijks een bedrag van € 166.775,- beschikbaar.

Wanneer aanvragen

Wanneer je de subsidie aanvraagt, ligt aan hoeveel subsidie je aanvraagt en het tijdvak waarin de investering gedaan wordt. De subsidieaanvraag mag niet eerder dan 3 maanden voor aanvang van het tijdvak ingediend worden en niet later dan 3 maanden voor het einde van het tijdvak.

Subsidieaanvragen tot € 2.500,-

Tijdvak 1 januari t/m juni 2024aanvragen van 30 november 2023 t/m 31 maart 2024
Tijdvak 1 juli t/m december 2024aanvragen van 1 april t/m 31 oktober 2024

Subsidieaanvragen tussen € 2.500,- en € 40.000,-

Tijdvak januari t/m december 2024aanvragen van 30 november 2023 t/m 31 oktober 2024

 

Aanvragen

Vraag de subsidie online aan. Hiervoor heb je DigiD of eHerkenning nodig.

Aanvragen

Meesturen met je aanvraag

  • Een investeringsplan met een omschrijving van de investering, welke bijdrage het levert aan duurzaam deelname aan sport- en beweegactiviteiten en/of de toegankelijkheid daarvan, een investeringsbegroting en (eventueel) tekeningen en offertes.
  • Eventueel een vergunning als dat nodig is voor de activiteit.

Afhandeling aanvraag

Na je aanvraag krijg je een ontvangstbevestiging per e-mail met een kopie van de volledige aanvraag. Je krijgt binnen 3 maanden schriftelijk bericht waarin we laten weten of je de subsidie krijgt.

Het streven is om aanvragen binnen 2 tot 4 weken na de verdelingsronde (de eerste maand van elke aanvraagperiode) af te handelen.

Volledige aanvragen tot een bedrag van € 2.500,- kunnen snel beoordeeld worden. Voor aanvragen tot € 40.000,- is het beoordelingstraject uitgebreider. Daarvoor kan het langer duren voordat je bericht krijgt. Als een aanvraag onvolledig of onduidelijk is, nemen wij contact op.

Aanvragen voor een bedrag van € 2.500,- worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen en beoordeeld. Per aanvrager worden de eerste 3 ingediende aanvragen in eerste instantie gehonoreerd als er nog voldoende budget beschikbaar is. Als je meer dan 3 aanvragen indient, worden deze in een volgende fase per aanvraag en op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Als er dan nog budget beschikbaar is en de aanvragen voldoen aan de criteria, dan kunnen ook deze toegekend worden.

Bij aanvragen voor een bedrag van € 2.500,- tot € 40.000,- gelden dezelfde uitgangspunten, maar wordt in eerste instantie alleen de eerste aanvraag beoordeeld op volgorde van binnenkomst.