Langs Eem en Spoor

In Amersfoort zijn we bezig met een bijzondere opgave: Langs Eem en Spoor. Met de ontwikkeling van het gebied langs de Eem en het spoor wil Amersfoort de komende 10 jaar een uniek gebied toevoegen, grenzend aan de binnenstad. Een woon-werk-recreatieplek waar veel aandacht is voor extra woningen, werken, openbare ruimte en duurzaamheid. Langs Eem en Spoor bestaat uit vijf gebiedsdelen: Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt waarbij samenhang en diversiteit tussen deze gebieden belangrijk zijn.

Langs Eem en Spoor

Samenwerking

De gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht hebben een handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst voor het gebied Langs Eem en Spoor. Hierin staan afspraken en ambities over bijvoorbeeld de woningbouwopgave, gezond stedelijk wonen, duurzaamheid, inclusiviteit, groenontwikkeling en mobiliteit.

Wethouders Astrid Janssen en Roald Van der Linde van de gemeente Amersfoort en gedeputeerde Rob van Muilekom van de provincie Utrecht ondertekenen de overeenkomst.

Op 28 oktober 2021 zetten wethouders Astrid Janssen en Roald Van der Linde en gedeputeerde Rob van Muilekom van de provincie Utrecht hun handtekening onder de overeenkomst.

Wethouders Janssen (Ruimtelijke Ordening) en Van der Linde (Mobiliteit): "Een complexe, grootschalige en binnenstedelijke gebiedsontwikkeling zoals Langs Eem en Spoor kan je als gemeente niet alleen trekken. Om dit integraal te realiseren is de gezamenlijke inzet van gemeente, provincie, Rijk en een flink aantal (semi)private partijen nodig. De ondertekening van deze overeenkomst onderstreept het vertrouwen in de samenwerking tussen provincie en gemeente, zodat hiermee de plannen en ideeën die eerder zijn gemaakt én nog op de rol staan, ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden."

Digitale kaart

Om de ontwikkeling van Langs Eem en Spoor inzichtelijk te maken, hebben we een digitale kaart ontwikkeld: Langs Eem en Spoor.

Video

Met de ontwikkeling van Langs Eem en Spoor ontstaat een gebied dat aanvullend is op de binnenstad. Het is ongeveer net zo groot als de binnenstad. We kijken goed naar de aansluiting op het aangrenzende Soesterkwartier. Voor die wijk biedt de ontwikkeling van Langs Eem en Spoor bijvoorbeeld extra kansen voor scholen, winkels en andere voorzieningen. Nieuwsgierig? Bekijk de video over Langs Eem en Spoor (met ondertiteling).

Gesprek met de stad

Wat er precies gaat gebeuren in de verschillende gebieden die Langs Eem en Spoor wordt nog uitgewerkt. Die plannen worden samen met de stad gemaakt. Per gebied gaat de gemeente in gesprek met bewoners, betrokkenen en belanghebbenden. Aan de hand van die gesprekken komt voor elk gebied een voorstel waarin de inbreng is verwerkt. Voor sommige gebieden zijn die gesprekken al aan de gang.

Gesprekken in het Soesterkwartier

Het Soesterkwartier ligt vlakbij Langs Eem en Spoor en daarom willen we van bewoners van die wijk weten waar hun wijk beter van wordt. Op 28 november, 30 november en 4 december 2019 waren de eerste gesprekken met bewoners. We hebben een verslag gemaakt met de reacties van de bewoners:

Gebiedsdelen Langs Eem en Spoor

De deelgebieden van Langs Eem en Spoor zijn: Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt. Deze gebieden zijn in verschillende stadia van ontwikkeling en hebben een eigen tempo.

Door op de link te klikken kunt u een beter leesbare afbeelding downloaden en bekijken.

Woningbouw

Amersfoort wil de lange wachtlijsten voor woningzoekenden oplossen en zorgen dat ook inwoners met een kleinere portemonnee een woning kunnen kopen of huren. Ook in de toekomst. In totaal willen we hier daarom zo’n 3.000 woningen bouwen. Dat betekent dat we in hoge dichtheden gaan bouwen.

Duurzaam

De ontwikkeling van het gebied maakt het mogelijk om nieuwe technieken voor duurzame energie toe te passen. Bijvoorbeeld met het opwekken van biogas. Daarnaast kunnen we op deze schaal wijken creëren die energieleverend zijn. Daar kan bijvoorbeeld ook het Soesterkwartier profijt van hebben.

Voorzieningen

Het hele gebied ligt dichtbij de voorzieningen van het centrum van Amersfoort en is goed bereikbaar met bus en trein. Met gedeeld vervoer op maat is minder ruimte nodig voor parkeren. De openbare ruimte die zo ontstaat, biedt kansen voor meer groen en sport en bewegen.

Stadshart Amersfoort

We willen een levendig en aantrekkelijk stadshart met winkels, horeca en culturele voorzieningen van hoge kwaliteit. Nu en in de toekomst. Daarom willen we meer bewoners, werkenden, bezoekers en toeristen in en rond het stadshart aantrekken. Dat bereiken we onder andere door een goed bereikbaar stadshart met meer aantrekkelijke plekken.
Het gaat om het Stationsgebied, de Binnenstad, Zonnehof en Langs Eem en Spoor (Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt).

Raadsvoorstel

Via onderstaande link kunt u het raadsvoorstel als pdf bestand downloaden:

Contact

Meer informatie over Langs Eem en Spoor? Neem contact op met de programmamanager Gerry Zwier via:

langseemenspoor@amersfoort.nl