Gebiedsontwikkeling Wagenwerkplaats

Algemeen

De Wagenwerkplaats is een voormalige onderhoudswerkplaats voor goederenwagons van de NS. Het gebied is circa 20 hectare groot en ligt ten westen van station Amersfoort Centraal en ten noorden van het spoorwegemplacement. Eigenaar NS werkt samen met Gemeente Amersfoort en andere belanghebbenden om plannen te maken voor de ontwikkeling van dit gebied tot een bruisend nieuw stadsdeel waar wonen, werken, cultuur en evenementen samenkomen.

Locatie

De Wagenwerkplaats is onderdeel van het gebied Langs Eem en Spoor en bestaat uit 3 deelgebieden: West, Midden en Oost.

Deelgebied West bestaat straks voornamelijk uit woningbouw. Midden wordt het ‘culturele hart’ van de Wagenwerkplaats met handhaving van de bestaande gebouwen en met een nieuwe multifunctionele ruimte (Samenwerkplaats 2.0), ruimte voor een mobiliteitshub voor (deel)auto’s en ondersteunende diensten. Oost krijgt een mix van wonen en werken. 

Overzichtskaart van de gebieden van de Wagenwerkplaats

Deelgebieden West en Midden

Om de Wagenwerkplaats West en Midden te kunnen ontwikkelen is een wijziging van het huidige bestemmingsplan nodig. Op onze webpagina lees je daar alles over. 

Een plattegrond met daarop in rood, geel en zwart aangegeven de deelgebieden van de Wagenwerkplaats

Deelgebied Oost

Voor deelgebied Oost werken we aan een stedenbouwkundig plan. Hierover kun je alles lezen op de pagina Gebiedsontwikkeling Wagenwerkplaats deelgebied Oost.

Masterplan

De Wagenwerkplaats bestaat nu uit oude werkgebouwen van de NS die gevuld zijn met allerlei werk- en culturele functies. De rest van het terrein is een pauzelandschap dat in de toekomst een andere functie krijgt.

Gemeente Amersfoort wil een gebied dat aan toekomstbestendige duurzaamheidseisen voldoet en ook nog vele nieuwe woningen oplevert die hard nodig zijn. Die ambities staan beschreven in het Masterplan Wagenwerkplaats dat op 16 juli 2019 bestuurlijk is vastgesteld.

In het Masterplan gaan we uit van de bouw van meer dan 650 woningen, waarvan minimaal 30% sociale huurwoningen en 90% appartementen. De overige 10% zijn stadswoningen, beneden- en bovenwoningen, maisonnettes en/of grondgebonden woningen. Voor het hele gebied is circa 26.000 vierkante meter ruimte voor kantoren, horeca, evenementen, sport en andere stedelijke, gemengde functies en groen.

Contact

Vragen? Neem contact op met projectmanager Waldo Ramsoender of assistent-projectleider Elize Rohof. Mail daarvoor naar wagenwerkplaats@amersfoort.nl of bel met 033 469 4373.

Nieuwsbrief

Zodra wij nieuws te melden hebben over de Wagenwerkplaats verspreiden we onze nieuwsbrief. Meld je aan.

Aanmelden