Paspoort

U wilt een paspoort aanvragen of vernieuwen. Het aanvragen en afhalen gaat alleen op afspraak.

Paspoort

U maakt dus twee afspraken:

 • Een voor paspoort aanvragen
 • Een voor afhalen paspoort (minimaal vijf werkdagen na de aanvraag).
Heeft u nog niet de Nederlandse nationaliteit, maar wilt u deze graag aanvragen? Maak dan geen afspraak voor 'paspoort aanvragen', maar kijk eerst op Nederlandse nationaliteit aanvragen en maak hiervoor telefonisch een afspraak via 14033.

Afspraak maken

Naar uw afspraak op het stadhuis neemt u mee:

 • Een recente (niet ouder dan 6 maanden) pasfoto in kleur. Kijk voor de regels voor een pasfoto op de website van Rijksoverheid.
 • Alle Nederlandse reisdocumenten op uw naam, zoals uw oude paspoort of id-kaart, ook als deze verlopen zijn. Als u deze niet heeft, neem dan bijvoorbeeld uw geldige rijbewijs mee.

U betaalt meteen bij de aanvraag. U kunt in het stadhuis alleen pinnen. Is dat voor u niet mogelijk, bel dan 14033. Dan zoeken we samen met u naar een passende betaalwijze.

Geldig Kosten
tot en met 17 jaar 5 jaar € 57,34
18 jaar of ouder 10 jaar € 75,82
spoedaanvraag € 51,62 extra

U betaalt meteen bij de aanvraag. U kunt in het stadhuis alleen pinnen. Is dat voor u niet mogelijk, bel dan 14033. Dan zoeken we samen met u naar een passende betaalwijze.

U moet uw paspoort altijd persoonlijk afhalen. Dit kan in principe vijf werkdagen na de aanvraag. Ook kinderen moeten aanwezig zijn bij het afhalen van hun document.

Voor het afhalen van uw document kunt u alleen terecht wanneer u hiervoor een afspraak maakt.

Het verwerken van een spoedaanvraag vóór 14.00 uur duurt 1 werkdag. Na 14.00 uur duurt het 2 werkdagen.

U hebt 3 maanden de tijd om uw paspoort af te halen. Hierna wordt het document vernietigd en vervalt uw aanvraag.

Kinderen moeten zowel bij de aanvraag als het afhalen van het paspoort aanwezig zijn. U neemt bij de aanvraag het volgende mee:

 • alle oude reisdocumenten, ook als ze verlopen zijn.
 • Een recente pasfoto in kleur. Kijk voor de regels voor een pasfoto op de website van Rijksoverheid.
 • Kinderen onder de 18 jaar hebben voor de aanvraag toestemming nodig van de gezaghouder(s). Dit is/zijn meestal de ouder(s). Als er twee gezaghouders zijn, dan moeten zij beide toestemming geven. Dat kan op drie manieren:

1. U komt allebei mee. U en de andere ouder/gezaghouder komen samen met het kind het paspoort aanvragen. Beide ouders/gezaghouders nemen een geldig identiteitsbewijs mee.

2. Eén ouder/gezaghouder komt mee met een geldig identiteitsbewijs. De ouder/gezaghouder die niet meekomt, vult de digitale toestemmingsverklaring in. Doe dit vóór uw bezoek aan het stadhuis voor de aanvraag van het paspoort/identiteitskaart.

Voor dit formulier heeft u DigiD nodig.

Uw toestemming blijft maximaal 1 maand na indiening geldig. Hierna wordt deze vernietigd.

3. Eén ouder/gezaghouder komt mee. De ouder/gezaghouder die niet meekomt, vult onderstaande toestemmingsverklaring in en geeft deze mee naar het stadhuis. Daarnaast moet u van beiden een geldig identiteitsbewijs meenemen, dus geen kopie.

Vaders en moeders hebben soms een andere achternaam dan hun kinderen. Zij hebben soms problemen bij de persoonscontrole op een luchthaven als zij alleen met hun kind reizen.

Bij een reis binnen het Schengengebied (zie de website van de Rijksoverheid) is er geen persoonscontrole. Naar of vanuit een niet-Schengenland is die controle er wel.

De Koninklijke Marechaussee moet bij minderjarigen nagaan of de begeleidende volwassene het ouderlijk gezag heeft. Dit speelt vooral als een kind met één volwassene reist. Kijk voor meer informatie over reizen met kinderen op de website van de Koninklijke Marechaussee.

Reist u naar Zuid-Afrika? Dan geldt het toestemmingsformulier van de Zuid-Afrikaanse autoriteiten. LET OP: deze wordt niet door de gemeente ondertekend/gelegaliseerd. Dit kunt u alleen bij de ambassade laten doen. Wel kunt u bij ons terecht voor de internationale geboorteakte (mits in Amersfoort geboren) en
gewaarmerkte kopie van het paspoort.Heeft u snel een nieuw paspoort nodig? U kunt dit met spoed aanvragen. Als de aanvraag voor 14.00 uur binnen is, kunt u uw paspoort de volgende werkdag na 12.00 uur afhalen. Voor een spoedaanvraag betaalt u extra kosten (zie Kosten en geldigheid).

Een spoedaanvraag is bij een verloren of gestolen document niet altijd mogelijk.

Is de spoedprocedure niet snel genoeg voor u? Dan vraagt u een nooddocument aan bij de Koninklijke Marechaussee. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Bent u uw paspoort kwijt of is deze gestolen? Dan moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Dit is nodig om misbruik ervan te voorkomen. Ook moet u een nieuw reisdocument aanvragen. Het melden van een vermissing van een reisdocument is gratis. Kijk voor meer informatie en het digitale meldformulier op de pagina Paspoort of identiteitskaart, vermissing of diefstal doorgeven.

Bij diefstal of beroving adviseren wij om ook aangifte te doen bij de politie. Dit is niet verplicht, maar kan handig zijn voor uw verzekering of voor strafrechtelijk onderzoek door justitie.

Als u het verloren paspoort later terug vindt, is het niet meer geldig. Lever het dan in bij het stadhuis.

Verlies of diefstal in het buitenland

Bij verlies of diefstal in het buitenland kunt u aangifte doen bij de buitenlandse politie. U heeft geen buitenlands aangiftebewijs nodig voor de aanvraag van een nieuw paspoort. Uw reisverzekering kan wel om dit aangiftebewijs vragen.

Wanneer aanvragen

U kunt een tweede paspoort aanvragen als u kunt aantonen dat u het nodig heeft. Bijvoorbeeld:

 • Als u regelmatig reist naar landen met een visumplicht. Het kan dan voorkomen dat u uw paspoort niet kunt gebruiken omdat het op een ambassade ligt voor een visumaanvraag.
 • Als u regelmatig reist naar landen die met elkaar in conflict zijn. De stempels in uw eerste paspoort kunnen dan problemen veroorzaken bij de toelating in een ander land. Een lijst van conflicterende landen vindt u op www.rvig.nl.

Voorwaarden

 • Voor de aanvraag van een tweede paspoort moet uw huidige paspoort nog minimaal zes maanden geldig zijn.

Voor de aanvraag heeft u nodig:

 • Een recente pasfoto in kleur. Kijk voor de regels voor een pasfoto op de website van Rijksoverheid.
 • Alle Nederlandse reisdocumenten op uw naam, zoals uw paspoort of id-kaart, ook als deze verlopen zijn. Ligt uw eerste paspoort bij de ambassade? Dan moet u daar bij de aanvraag van het tweede paspoort een bewijs van laten zien.
 • Een bewijs (bijvoorbeeld vliegtickets) waaruit blijkt dat u een land wilt bezoeken dat in conflict is met een land waarvan u al stempels in uw paspoort heeft.
 • Een bewijs (bijvoorbeeld vliegtickets) dat u regelmatig naar verschillende visumplichtige landen moet reizen.
 • Correspondentie met zakelijke contacten.
 • Andere vergelijkbare documenten.

Neem zoveel mogelijk bewijsstukken mee. Bij onvoldoende bewijsmateriaal kan de gemeente uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Bijzonderheden

 • Een tweede paspoort wordt niet verstrekt als noodpaspoort.
 • Een tweede paspoort is twee jaar geldig vanaf de afgiftedatum.
 • Naast het (eerste) paspoort en tweede paspoort mag u ook een Nederlandse identiteitskaart bezitten.
 • Als u uw bestaande tweede paspoort wilt vernieuwen, moet u opnieuw de noodzaak van het paspoort aantonen

Vreemdelingenpaspoort

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, maar woont u wel in Nederland? Dan kunt u in sommige gevallen een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

Voorwaarden:

 • U kunt met schriftelijke bewijsstukken aantonen dat u geen paspoort van uw eigen land kunt krijgen.
 • U heeft een geldige verblijfsvergunning (document type I, II of V).
 • Met dit reisdocument kunt u naar het buitenland reizen (afhankelijk van het land waar u heen reist).
 • Neem bij uw aanvraag een recente pasfoto in kleur mee. Kijk voor de regels voor een pasfoto op de website van Rijksoverheid.
 • Neem bij uw aanvraag uw vorige vreemdelingenpaspoort mee als u dat heeft.
 • Het vreemdelingenpaspoort kost € 57,34. U betaalt meteen bij de aanvraag. U kunt in het stadhuis alleen pinnen.

Vluchtelingenpaspoort

Bent u erkend als vluchteling, dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen.

Voorwaarden:

 • U heeft een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd (document type III of IV).
 • Het paspoort is overal ter wereld geldig, behalve in het land waarvan u de nationaliteit heeft.
 • Neem bij uw aanvraag een recente pasfoto in kleur mee. Kijk voor de regels voor een pasfoto op de website van Rijksoverheid.
 • Neem bij uw aanvraag uw vorige vluchtelingenpaspoort mee als u dat heeft.
 • Het vluchtelingenpaspoort kost € 57,34. U betaalt meteen bij de aanvraag. U kunt in het stadhuis alleen pinnen.

Aanvragen

De stukken die u nodig heeft voor de aanvraag van een vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort verschillen sterk per aanvrager en omstandigheden. U kunt daarom het beste contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 033 voor meer informatie.

Bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Ze kopen bijvoorbeeld op naam van iemand ander spullen zonder te betalen. Bent u slachtoffer door misbruik van (een kopie van) uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs? Meld dit via Rijksoverheid.nl.

Bovendien is het verstandig om zo snel mogelijk een nieuw document aan te vragen.

Let op! Laat uw document niet als vermist registreren.

Openingstijden Burgerzaken

De afdeling Burgerzaken werkt alleen op afspraak.
Ook afhalen van paspoort, ID-kaart of rijbewijs kan alleen nog op afspraak.

Belangrijk! Wij houden ons aan de regels van het RIVM. Als u verkoudheidsklachten met koorts heeft en/of benauwdheid, moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Maak dan een nieuwe afspraak.

Bekijk de overige sluitingsdata.

Bezoekadres

Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort