Paspoort

U wilt een paspoort aanvragen of vernieuwen. Daarvoor kunt u een afspraak maken.

Paspoort
Als u een afspraak maakt, hoeft u niet te wachten.

Komt u liever zonder afspraak langs? Of komt u een document ophalen? Bekijk de openingstijden.

Meenemen bij aanvraag

Naar uw afspraak op het stadhuis neemt u mee:

 • Een recente pasfoto in kleur. Kijk voor de regels voor een pasfoto op de website van Rijksoverheid.
 • Alle Nederlandse reisdocumenten op uw naam, zoals uw oude paspoort of id-kaart, ook als deze verlopen zijn. Als u deze niet heeft, neem dan bijvoorbeeld uw geldige rijbewijs mee.

U betaalt meteen bij de aanvraag. U kunt in het stadhuis alleen pinnen.

Kosten en geldigheid
Kosten Geldig
tot en met 17 jaar € 52,00 5 jaar
18 jaar of ouder € 65,30 10 jaar
spoedaanvraag € 47,55 extra

U betaalt meteen bij de aanvraag. U kunt in het stadhuis alleen pinnen.

Wanneer ophalen

U moet uw paspoort altijd persoonlijk ophalen. Dit kan in principe 1 week na de aanvraag. Ook kinderen moeten aanwezig zijn bij het ophalen van hun document.

Het verwerken van een spoedaanvraag vóór 14.00 uur duurt 1 werkdag. Na 14.00 uur duurt het 2 werkdagen.

Voor het ophalen van uw document kunt u zonder afspraak terecht op de volgende tijden:

 • Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.00 uur
 • Donderdagavond van 16.00 – 20.00 uur

U hebt 3 maanden de tijd om uw paspoort op te halen. Hierna wordt het document vernietigd en vervalt uw aanvraag.

Paspoort voor kinderen tot 18 jaar

Kinderen moeten zowel bij de aanvraag als het afhalen van het paspoort aanwezig zijn. U neemt bij de aanvraag het volgende mee:

 • alle oude reisdocumenten, ook als ze verlopen zijn.
 • Een recente pasfoto in kleur. Kijk voor de regels voor een pasfoto op de website van Rijksoverheid.
 • Kinderen onder de 18 jaar hebben voor de aanvraag toestemming nodig van de gezaghouder(s). Dit is/zijn meestal de ouder(s). Als er twee gezaghouders zijn, dan moeten zij beide toestemming geven. Dat kan op drie manieren:

1. U komt allebei mee. U en de andere ouder/gezaghouder komen samen met het kind het paspoort aanvragen. Beide ouders/gezaghouders nemen een geldig identiteitsbewijs mee.

2. Eén ouder/gezaghouder komt mee met een geldig identiteitsbewijs. De ouder/gezaghouder die niet meekomt, vult de digitale toestemmingsverklaring in. Doe dit minimaal twee werkdagen voor de aanvraag van het paspoort.

Voor dit formulier heeft u DigiD nodig.

Uw toestemming blijft maximaal vier weken na indiening geldig. Hierna wordt deze vernietigd.

Let op: de gemeente heeft twee dagen nodig om te controleren of degene die het formulier invult ook gezaghouder is. Als dit niet het geval is, krijgt die persoon daarvan bericht. Heeft u het paspoort sneller nodig? Kijk dan bij het kopje Spoedaanvraag.

3. Eén ouder/gezaghouder komt mee. De ouder/gezaghouder die niet meekomt, vult onderstaande toestemmingsverklaring in en geeft deze mee naar het stadhuis. Daarnaast moet u van beiden een geldig identiteitsbewijs meenemen, dus geen kopie.

Reizen met kinderen

Vaders en moeders hebben soms een andere achternaam dan hun kinderen. Zij hebben soms problemen bij de persoonscontrole op een luchthaven als zij alleen met hun kind reizen.

Bij een reis binnen het Schengengebied (zie de website van de Rijksoverheid) is er geen persoonscontrole. Naar of vanuit een niet-Schengenland is die controle er wel.

De Koninklijke Marechaussee moet bij minderjarigen nagaan of de begeleidende volwassene het ouderlijk gezag heeft. Dit speelt vooral als een kind met één volwassene reist. Kijk voor meer informatie over reizen met kinderen op de website van de Koninklijke Marechaussee.

Reist u naar Zuid-Afrika? Dan geldt het toestemmingsformulier van de Zuid-Afrikaanse autoriteiten. LET OP: deze wordt niet door de gemeente ondertekend/gelegaliseerd. Dit kunt u alleen bij de ambassade laten doen. Wel kunt u bij ons terecht voor de internationale geboorteakte (mits in Amersfoort geboren) en
gewaarmerkte kopie van het paspoort.Spoedaanvraag

Heeft u snel een nieuw paspoort nodig? U kunt dit met spoed aanvragen. Als de aanvraag voor 14.00 uur binnen is, kunt u uw paspoort de volgende werkdag na 12.00 uur afhalen. Voor een spoedaanvraag betaalt u extra kosten (zie Kosten en geldigheid).

Een spoedaanvraag is bij een verloren of gestolen document niet altijd mogelijk.

Is de spoedprocedure niet snel genoeg voor u? Dan vraagt u een nooddocument aan bij de Koninklijke Marechaussee. Kijk voor meer informatie op www.defensie.nl.

Verlies of diefstal

Bent u uw paspoort kwijt? Of is uw paspoort of identiteitskaart gestolen? Dan moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Dit is nodig om misbruik ervan te voorkomen. Ook moet u een nieuw reisdocument aanvragen. Het melden van een vermissing van een reisdocument is gratis. Kijk voor meer informatie en het digitale meldformulier op de pagina Paspoort of identiteitskaart, vermissing of diefstal doorgeven.

Als u slachtoffer bent van een misdrijf (zakkenrollen, woninginbraak, beroving) is het verstandig om hiervan aangifte te doen bij de politie.

Verlies of diefstal in het buitenland

Bij verlies of diefstal in het buitenland kunt u aangifte doen bij de buitenlandse politie. U heeft geen buitenlands aangiftebewijs nodig voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart. Uw reisverzekering kan wel om dit aangiftebewijs vragen.

Over het aanvragen van een tweede paspoort

Wanneer aanvragen

U kunt een tweede paspoort aanvragen als u kunt aantonen dat u het nodig heeft. Bijvoorbeeld:

 • Als u regelmatig reist naar landen met een visumplicht. Het kan dan voorkomen dat u uw paspoort niet kunt gebruiken omdat het op een ambassade ligt voor een visumaanvraag.
 • Als u regelmatig reist naar landen die met elkaar in conflict zijn. De stempels in uw eerste paspoort kunnen dan problemen veroorzaken bij de toelating in een ander land. Een lijst van conflicterende landen vindt u op www.rvig.nl.

Voorwaarden

 • Voor de aanvraag van een tweede paspoort moet uw huidige paspoort nog minimaal zes maanden geldig zijn.

Voor de aanvraag heeft u nodig:

 • Een recente pasfoto in kleur. Kijk voor de regels voor een pasfoto op de website van Rijksoverheid.
 • Alle Nederlandse reisdocumenten op uw naam, zoals uw paspoort of id-kaart, ook als deze verlopen zijn. Ligt uw eerste paspoort bij de ambassade? Dan moet u daar bij de aanvraag van het tweede paspoort een bewijs van laten zien.
 • Een bewijs (bijvoorbeeld vliegtickets) waaruit blijkt dat u een land wilt bezoeken dat in conflict is met een land waarvan u al stempels in uw paspoort heeft.
 • Een bewijs (bijvoorbeeld vliegtickets) dat u regelmatig naar verschillende visumplichtige landen moet reizen.
 • Correspondentie met zakelijke contacten.
 • Andere vergelijkbare documenten.

Neem zoveel mogelijk bewijsstukken mee. Bij onvoldoende bewijsmateriaal kan de gemeente uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Bijzonderheden

 • Een tweede paspoort wordt niet verstrekt als noodpaspoort.
 • Een tweede paspoort is twee jaar geldig vanaf de afgiftedatum.
 • Naast het (eerste) paspoort en tweede paspoort mag u ook een Nederlandse identiteitskaart bezitten.
 • Als u uw bestaande tweede paspoort wilt vernieuwen, moet u opnieuw de noodzaak van het paspoort aantonen
Vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort

Vreemdelingenpaspoort

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, maar woont u wel in Nederland? Dan kunt u in sommige gevallen een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

Voorwaarden:

 • U kunt met schriftelijke bewijsstukken aantonen dat u geen paspoort van uw eigen land kunt krijgen.
 • U heeft een geldige verblijfsvergunning (document type I, II of V).
 • Met dit reisdocument kunt u naar het buitenland reizen (afhankelijk van het land waar u heen reist).
 • Neem bij uw aanvraag een recente pasfoto in kleur mee. Kijk voor de regels voor een pasfoto op de website van Rijksoverheid.
 • Neem bij uw aanvraag uw vorige vreemdelingenpaspoort mee als u dat heeft.
 • Het vreemdelingenpaspoort kost € 51,20. U betaalt meteen bij de aanvraag. U kunt in het stadhuis alleen pinnen.

Vluchtelingenpaspoort

Bent u erkend als vluchteling, dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen.

Voorwaarden:

 • U heeft een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd (document type III of IV).
 • Het paspoort is overal ter wereld geldig, behalve in het land waarvan u de nationaliteit heeft.
 • Neem bij uw aanvraag een recente pasfoto in kleur mee. Kijk voor de regels voor een pasfoto op de website van Rijksoverheid.
 • Neem bij uw aanvraag uw vorige vluchtelingenpaspoort mee als u dat heeft.
 • Het vluchtelingenpaspoort kost € 51,20. U betaalt meteen bij de aanvraag. U kunt in het stadhuis alleen pinnen.

Aanvragen

De stukken die u nodig heeft voor de aanvraag van een vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort verschillen sterk per aanvrager en omstandigheden. U kunt daarom het beste contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 033 voor meer informatie.

Openingstijden Burgerzaken

Op afspraak
maandag t/m vrijdag: 13.00 - 16.30 uur
donderdag: 17.00 - 20.00 uur

Zonder afspraak
maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.00 uur

Voor het ophalen van een reisdocument of rijbewijs is geen afspraak nodig. U kunt terecht op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.00 uur en donderdagavond van 16.00 – 20.00 uur, behalve wanneer Burgerzaken gesloten is.

Let op! De afdeling Burgerzaken is gesloten op maandag 24 december vanaf 16.00 uur, dinsdag 25 december, woensdag 26 december, maandag 31 december vanaf 16.00 uur en dinsdag 1 januari.

Bezoekadres

Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort