Paspoort

Je wilt een paspoort aanvragen of vernieuwen. Het aanvragen en afhalen gaat alleen op afspraak. Vergeet niet om ook een afspraak te maken voor het afhalen van je paspoort.

Paspoort

Wachttijden

Het duurt momenteel ongeveer 2 weken voordat je een afspraak voor de aanvraag kunt inplannen. Vervolgens duurt het maken van een paspoort of identiteitskaart ook nog 1 week.

Wil je eerder over je document beschikken, dan kan een spoedaanvraag alleen de levertijd van 1 week verkorten tot 1-2 werkdagen.

Een spoedaanvraag betekent dus niet dat je eerder terecht kunt. Dit gaat alleen om eerdere uitgifte na de aanvraag.

Je maakt dus 2 afspraken:

 • Een afspraak voor paspoort aanvragen
 • Een afspraak voor afhalen paspoort (minimaal 5 werkdagen na de aanvraag. Let op: feestdagen tellen niet mee als werkdag).
Heb je nog niet de Nederlandse nationaliteit, maar wil je deze graag aanvragen? Maak dan geen afspraak voor 'paspoort aanvragen', maar kijk eerst op Nederlandse nationaliteit aanvragen en maak hiervoor telefonisch een afspraak via 14 033.

AFSPRAAK MAKEN

Naar je afspraak op het stadhuis neem je mee:

 • Een recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden) in kleur. Kijk voor de regels voor een pasfoto op de website van Rijksoverheid.
 • Alle Nederlandse reisdocumenten op je naam, zoals je oude paspoort of id-kaart, ook als deze verlopen zijn. Als je deze niet hebt, neem dan bijvoorbeeld je geldige rijbewijs mee.

Je betaalt meteen bij de aanvraag. Je kunt in het stadhuis alleen pinnen. Is dat voor jou niet mogelijk? Bel dan naar 14 033. Dan zoeken we samen naar een passende betaalwijze.

Geldig Kosten
tot en met 17 jaar 5 jaar € 57,34
18 jaar of ouder 10 jaar € 75,82
spoedaanvraag € 51,62 extra

Je betaalt meteen bij de aanvraag. Je kunt in het stadhuis alleen pinnen. Is dat voor jou niet mogelijk, bel dan 14 033. Dan zoeken we samen naar een passende betaalwijze.

Je moet je paspoort altijd persoonlijk afhalen. Dit kan in principe 5 werkdagen na de aanvraag. Ook kinderen moeten aanwezig zijn bij het afhalen van hun document.

Voor het afhalen van je document kun je alleen terecht wanneer je hiervoor een afspraak maakt.

Het verwerken van een spoedaanvraag vóór 14.00 uur duurt 1 werkdag. Na 14.00 uur duurt het 2 werkdagen.

Je hebt 3 maanden de tijd om je paspoort af te halen. Hierna wordt het document vernietigd en vervalt je aanvraag.

Kinderen moeten zowel bij de aanvraag als bij het afhalen van het paspoort aanwezig zijn. Neem bij de aanvraag het volgende mee:

 • alle oude reisdocumenten, ook als ze verlopen zijn.
 • Een recente pasfoto in kleur. Kijk voor de regels voor een pasfoto op de website van Rijksoverheid.

Kinderen onder de 18 jaar hebben voor de aanvraag toestemming nodig van de gezaghouder(s). Dit is/zijn meestal de ouder(s). Als er 2 gezaghouders zijn, dan moeten zij beide toestemming geven. Dat kan op 3 manieren:

1. Je komt allebei mee. Jij en de andere ouder/gezaghouder komen samen met het kind het paspoort aanvragen. Beide ouders/gezaghouders nemen een geldig identiteitsbewijs mee.

2. Eén ouder/gezaghouder komt mee met een geldig identiteitsbewijs. De ouder/gezaghouder die niet meekomt, vult de digitale toestemmingsverklaring in. Doe dit vóór je bezoek aan het stadhuis voor de aanvraag van het paspoort/identiteitskaart.

Voor dit formulier heb je DigiD nodig.

Je toestemming blijft maximaal 2 maanden na indiening geldig. Hierna wordt deze vernietigd.

3. Eén ouder/gezaghouder komt mee. De ouder/gezaghouder die niet meekomt, vult de toestemmingsverklaring in en geeft deze mee naar het stadhuis. Daarnaast moet je van beiden een geldig identiteitsbewijs meenemen, dus geen kopie.

Vaders en moeders hebben soms een andere achternaam dan hun kinderen. Zij hebben soms problemen bij de persoonscontrole op een luchthaven als zij alleen met hun kind reizen.

Bij een reis binnen het Schengengebied (zie de website van de Rijksoverheid) is er geen persoonscontrole. Naar of vanuit een niet-Schengenland is die controle er wel.

De Koninklijke Marechaussee moet bij minderjarigen nagaan of de begeleidende volwassene het ouderlijk gezag heeft. Dit speelt vooral als een kind met 1 volwassene reist. Kijk voor meer informatie over reizen met kinderen op de website van de Koninklijke Marechaussee.

Reis je naar Zuid-Afrika? Dan geldt het toestemmingsformulier van de Zuid-Afrikaanse autoriteiten. Let op: deze wordt niet door de gemeente ondertekend/gelegaliseerd. Dit kun je alleen bij de ambassade laten doen. Wel kun je bij ons terecht voor de internationale geboorteakte (mits in Amersfoort geboren) en gewaarmerkte kopie van het paspoort.Ben je je paspoort kwijt of is deze gestolen? Dan moet je dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Dit is nodig om misbruik ervan te voorkomen. Ook moet u een nieuw reisdocument aanvragen. Het melden van een vermissing van een reisdocument is gratis. Kijk voor meer informatie en het digitale meldformulier op de pagina Paspoort of identiteitskaart, vermissing of diefstal doorgeven.

Bij diefstal of beroving adviseren wij om ook aangifte te doen bij de politie. Dit is niet verplicht, maar kan handig zijn voor uw verzekering of voor strafrechtelijk onderzoek door justitie.

Als je het verloren paspoort later terug vindt, is het niet meer geldig. Lever het dan in bij het stadhuis.

Verlies of diefstal in het buitenland

Bij verlies of diefstal in het buitenland kun je aangifte doen bij de buitenlandse politie. Je hebt geen buitenlands aangiftebewijs nodig voor de aanvraag van een nieuw paspoort. Je reisverzekering kan wel om dit aangiftebewijs vragen.

Wanneer aanvragen

Je kunt een tweede paspoort aanvragen als je kunt aantonen dat je het nodig hebt. Bijvoorbeeld:

 • Als je regelmatig reist naar landen met een visumplicht. Het kan dan voorkomen dat je je paspoort niet kunt gebruiken omdat het op een ambassade ligt voor een visumaanvraag.
 • Als je regelmatig reist naar landen die met elkaar in conflict zijn. De stempels in je eerste paspoort kunnen dan problemen veroorzaken bij de toelating in een ander land. Een lijst van conflicterende landen vind je op www.rvig.nl.

Voorwaarden

 • Voor de aanvraag van een tweede paspoort moet je huidige paspoort nog minimaal 6 maanden geldig zijn.

Voor de aanvraag heb je nodig:

 • Een recente pasfoto in kleur. Kijk voor de regels voor een pasfoto op de website van Rijksoverheid.
 • Alle Nederlandse reisdocumenten op je naam, zoals je paspoort of id-kaart, ook als deze verlopen zijn. Ligt je eerste paspoort bij de ambassade? Dan moet je daar bij de aanvraag van het tweede paspoort een bewijs van laten zien.
 • Een bewijs (bijvoorbeeld vliegtickets) waaruit blijkt dat je een land wilt bezoeken dat in conflict is met een land waarvan je al stempels in je paspoort hebt.
 • Een bewijs (bijvoorbeeld vliegtickets) dat je regelmatig naar verschillende visumplichtige landen moet reizen.
 • Correspondentie met zakelijke contacten.
 • Andere vergelijkbare documenten.

Neem zoveel mogelijk bewijsstukken mee. Bij onvoldoende bewijsmateriaal kan de gemeente je aanvraag niet in behandeling nemen.

Bijzonderheden

 • Een tweede paspoort wordt niet verstrekt als noodpaspoort.
 • Een tweede paspoort is 2 jaar geldig vanaf de afgiftedatum.
 • Naast het (eerste) paspoort en tweede paspoort mag je ook een Nederlandse identiteitskaart bezitten.
 • Als je je bestaande tweede paspoort wilt vernieuwen, moet je opnieuw de noodzaak van het paspoort aantonen

Vreemdelingenpaspoort

Heb je niet de Nederlandse nationaliteit, maar woon je wel in Nederland? Dan kun je in sommige gevallen een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

Voorwaarden:

 • Je kunt met schriftelijke bewijsstukken aantonen dat je geen paspoort van je eigen land kunt krijgen.
 • Je hebt een geldige verblijfsvergunning (document type I, II of V).
 • Met dit reisdocument kun je naar het buitenland reizen (afhankelijk van het land waar je heen reist).
 • Neem bij je aanvraag een recente pasfoto in kleur mee. Kijk voor de regels voor een pasfoto op de website van Rijksoverheid.
 • Neem bij je aanvraag je vorige vreemdelingenpaspoort mee als je dat hebt.
 • Het vreemdelingenpaspoort kost € 57,34. Je betaalt meteen bij de aanvraag. Je kunt in het stadhuis alleen pinnen.

Vluchtelingenpaspoort

Ben je erkend als vluchteling, dan kun je een vluchtelingenpaspoort aanvragen.

Voorwaarden:

 • Je hebt een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd (document type III of IV).
 • Het paspoort is overal ter wereld geldig, behalve in het land waarvan je de nationaliteit heeft.
 • Neem bij je aanvraag een recente pasfoto in kleur mee. Kijk voor de regels voor een pasfoto op de website van Rijksoverheid.
 • Neem bij je aanvraag je vorige vluchtelingenpaspoort mee als je dat hebt.
 • Het vluchtelingenpaspoort kost € 57,34. Je betaalt meteen bij de aanvraag. Je kunt in het stadhuis alleen pinnen.

Aanvragen

De stukken die je nodig hebt voor de aanvraag van een vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort verschillen sterk per aanvrager en omstandigheden. Je kunt daarom het beste contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 033 voor meer informatie.

Bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Ze kopen bijvoorbeeld op naam van iemand ander spullen zonder te betalen. Ben je slachtoffer door misbruik van (een kopie van) uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs? Meld dit via de website van de Rijksoverheid.

Bovendien is het verstandig om zo snel mogelijk een nieuw document aan te vragen.

Let op! Laat je document niet als vermist registreren.

Openingstijden Burgerzaken

De afdeling Burgerzaken werkt alleen op afspraak.
Ook afhalen van paspoort, ID-kaart of rijbewijs kan alleen nog op afspraak.

Let op! Maak voor het juiste product of de juiste dienst een afspraak.

Voor algemene vragen; info@amersfoort.nl

Bekijk de sluitingsdata.

Bezoekadres

Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort