Paspoort

Algemeen

Je wilt een paspoort aanvragen of vernieuwen. Het aanvragen en afhalen gaat alleen op afspraak. Vergeet niet om ook een afspraak te maken voor het afhalen van je paspoort.

Afspraak maken

Reis geboekt? Zorg dat je op tijd een afspraak maakt voor je paspoort. Bij drukte duurt dat al gauw enkele weken tot anderhalve maand!

Je maakt 2 afspraken:

 • een afspraak om het paspoort aan te vragen
 • een afspraak om het paspoort af te halen, minimaal 5 werkdagen na de aanvraag. Feestdagen tellen niet mee als werkdag!

Heb je nog niet de Nederlandse nationaliteit, maar wil je die graag aanvragen? Maak dan geen afspraak voor 'paspoort aanvragen', maar kijk op Nederlandse nationaliteit aanvragen en maak telefonisch een afspraak via 14 033.

Afspraak maken

Meenemen bij je aanvraag

Naar je afspraak op het stadhuis neem je mee:

 • Een recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden) in kleur. Kijk voor de regels voor een pasfoto op de website van Rijksoverheid.
 • Alle Nederlandse reisdocumenten op je naam, zoals je oude paspoort of id-kaart, ook als deze verlopen zijn. Als je deze niet hebt, neem dan bijvoorbeeld je geldige rijbewijs mee.

Kosten en geldigheid

Wat Geldig Kosten
tot en met 17 jaar 5 jaar € 58,89
18 jaar of ouder 10 jaar € 77,87
spoedaanvraag   € 53,01 extra

Je betaalt meteen bij de aanvraag. Je kunt in het stadhuis alleen pinnen. Is dat voor jou niet mogelijk, bel dan naar 14 033. Dan zoeken we samen naar een passende manier van betalen.

Wanneer afhalen

 • Je moet je paspoort altijd persoonlijk afhalen. Dit kan in principe 5 werkdagen na de aanvraag. Ook kinderen moeten aanwezig zijn bij het afhalen van hun document.
 • Voor het afhalen van je document kun je alleen terecht wanneer je hiervoor een afspraak maakt.
 • Het verwerken van een spoedaanvraag vóór 14.00 uur duurt 1 werkdag. Na 14.00 uur duurt het 2 werkdagen.
 • Je hebt 3 maanden de tijd om je paspoort af te halen. Hierna wordt het document vernietigd en vervalt je aanvraag.
 • In principe mogen kinderen vanaf 12 jaar zelfstandig hun document ophalen.

Paspoort voor kinderen tot 18 jaar

Kinderen moeten zowel bij de aanvraag als bij het afhalen van het paspoort aanwezig zijn. Neem bij de aanvraag het volgende mee:

 • alle oude reisdocumenten, ook als ze verlopen zijn.
 • Een recente pasfoto in kleur. Kijk voor de regels voor een pasfoto op de website van Rijksoverheid.

Toestemming van de gezaghouder(s)

Kinderen onder de 18 jaar hebben voor de aanvraag toestemming nodig van de gezaghouder(s). Dit is/zijn meestal de ouder(s). Als er 2 gezaghouders zijn, dan moeten zij beide toestemming geven. Dat kan op 3 manieren.

Optie 1

Je komt allebei mee. Jij en de andere ouder/gezaghouder komen samen met het kind het paspoort aanvragen. Beide ouders/gezaghouders nemen een geldig identiteitsbewijs mee.

Optie 2

1 ouder/gezaghouder komt mee met een geldig identiteitsbewijs. De ouder/gezaghouder die niet meekomt, vult de digitale toestemmingsverklaring in.

Vul de digitale toestemmingsverklaring in vóór je bezoek aan het stadhuis voor de aanvraag van het paspoort. Hiervoor heb je DigiD nodig. 

Invullen

Optie 3

1 ouder/gezaghouder komt mee. De ouder/gezaghouder die niet meekomt, vult de toestemmingsverklaring in en geeft deze mee naar het stadhuis. De toestemmingsverklaring kun je hieronder downloaden. Daarnaast neem je van beiden een geldig identiteitsbewijs mee, dus geen kopie.

Verklaring van toestemming reisdocument

Reizen met kinderen

Ouders hebben soms een andere achternaam dan hun kinderen. Zij kunnen daardoor problemen hebben bij de persoonscontrole op een luchthaven als zij alleen met hun kind reizen.

Bij een reis binnen het Schengengebied (zie de website van de Rijksoverheid) is er geen persoonscontrole. Naar of vanuit een niet-Schengenland is die controle er wel.

De Koninklijke Marechaussee moet bij minderjarigen nagaan of de begeleidende volwassene het ouderlijk gezag heeft. Dit speelt vooral als een kind met 1 volwassene reist. Kijk voor meer informatie over reizen met kinderen op de website van de Koninklijke Marechaussee.

Verlies of diefstal

Ben je je paspoort kwijt of is deze gestolen? Dan moet je dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Dit is nodig om misbruik te voorkomen. Ook moet je een nieuw reisdocument aanvragen. Kijk voor meer informatie en het digitale meldformulier op de pagina Paspoort of identiteitskaart, vermissing of diefstal doorgeven.

Bij diefstal of beroving adviseren wij om ook aangifte te doen bij de politie. Dit is niet verplicht, maar kan handig zijn voor de verzekering of voor strafrechtelijk onderzoek door justitie.

Als je het verloren paspoort later terug vindt, is het niet meer geldig. Lever het dan in bij het stadhuis.

Verlies of diefstal in het buitenland

Bij verlies of diefstal in het buitenland kun je aangifte doen bij de buitenlandse politie. Je hebt geen buitenlands aangiftebewijs nodig voor de aanvraag van een nieuw paspoort. Je reisverzekering kan wel om dit aangiftebewijs vragen.

Identiteitsfraude melden

Bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Ze kopen bijvoorbeeld op naam van iemand ander spullen zonder te betalen. Ben je slachtoffer door misbruik van (een kopie van) je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs? Meld dit via de website van de Rijksoverheid.

Bovendien is het verstandig om zo snel mogelijk een nieuw document aan te vragen.

Let op! Laat je document niet als vermist registreren.

Spoedaanvraag

Heb je snel een nieuw paspoort nodig? Dan kun je met een spoedaanvraag de levertijd ná je eerste afspraak (het aanvragen van je paspoort) verkorten. Zorg dus dat je op tijd een afspraak maakt. Bij drukte duurt de eerste afspraak al gauw enkele weken tot een maand!

Na de eerste aanvraag

Als de aanvraag voor 14.00 uur binnen is, kun je jouw paspoort de volgende werkdag na 12.00 uur afhalen. Voor een spoedaanvraag betaal je extra kosten (zie Kosten en geldigheid).

Een spoedaanvraag is bij een verloren of gestolen document niet altijd mogelijk.

Is de spoedprocedure voor jou niet snel genoeg? Dan vraag je een nooddocument aan bij de Koninklijke Marechaussee. Kijk voor meer informatie op www.marechaussee.nl.