Identiteitskaart

Algemeen

Je wilt een identiteitskaart aanvragen of vernieuwen. Het aanvragen en afhalen gaat alleen op afspraak. Vergeet niet om ook een afspraak te maken voor het afhalen van je identiteitskaart.

Afspraak maken

Reis geboekt? Zorg dat je op tijd een afspraak maakt voor je identiteitskaart. Bij drukte duurt dat al gauw enkele weken.

Je maakt 2 afspraken:

 • een afspraak om de ID-kaart aan te vragen
 • een afspraak om de ID-kaart af te halen, minimaal 5 werkdagen na de aanvraag. Feestdagen tellen niet mee als werkdag!

De Nederlandse identiteitskaart is geldig voor een beperkt aantal landen. Bekijk het overzicht op de website van de Rijksoverheid. Reis je naar andere landen? Dan moet je een paspoort aanvragen.

Afspraak maken

Meenemen bij de aanvraag

Naar je afspraak op het stadhuis neem je mee:

 • Een recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden) in kleur. Kijk voor de regels voor een pasfoto op de website van Rijksoverheid.
 • Alle Nederlandse reisdocumenten op je naam, zoals je oude paspoort of ID-kaart, ook als deze verlopen zijn. Als je deze niet hebt, neem dan bijvoorbeeld je geldige rijbewijs mee.

Kosten en geldigheid

WatGeldigKosten
tot en met 17 jaar5 jaar€ 40,92
18 jaar of ouder10 jaar€ 75,80
Spoedaanvraag € 57,09 extra

Je betaalt meteen bij de aanvraag. Je kunt in het stadhuis alleen pinnen. Is dat voor jou niet mogelijk, bel dan naar 14 033. Dan zoeken we samen naar een passende manier van betalen.

Wanneer afhalen

 • Je moet je identiteitskaart altijd persoonlijk afhalen. Dit kan in principe 5 werkdagen na de aanvraag. Ook kinderen moeten aanwezig zijn bij het afhalen van hun document.
 • Voor het afhalen van je document kun je alleen terecht wanneer je hiervoor een afspraak maakt.
 • Het verwerken van een spoedaanvraag vóór 14.00 uur duurt 1 werkdag. Na 14.00 uur duurt het 2 werkdagen.
 • Je hebt 3 maanden de tijd om je identiteitskaart af te halen. Hierna wordt het document vernietigd en vervalt je aanvraag.
 • In principe mogen kinderen vanaf 12 jaar zelfstandig hun document ophalen.

Inlogfunctie voor DigiD

De Nederlandse identiteitskaart wordt uitgegeven met een inlogfunctie voor DigiD. Dit betekent dat je na activatie in de DigiD-app kunt inloggen met je identiteitskaart.

Inloggen met een identiteitskaart in de DigiD-app geeft extra zekerheid en zorgt voor maximale bescherming van je persoonsgegevens. Door op deze manier in te loggen, kun je gegevens inzien die extra gevoelig zijn. Medische gegevens bijvoorbeeld.

Activeren met pincode

DigiD stuurt binnen enkele werkdagen na het ophalen van je identiteitskaart een brief met een pincode. Daarmee kun je de inlogfunctie van je identiteitskaart activeren. Na activatie is je identiteitskaart geschikt om in te loggen op de websites van de overheid, het onderwijs, de zorg en je pensioenfonds. Kijk voor alle actuele informatie op www.digid.nl.

ID-kaart voor kinderen tot 12 jaar

Kinderen moeten zowel bij de aanvraag als bij het afhalen van de identiteitskaart aanwezig zijn. Neem bij de aanvraag het volgende mee:

 • alle oude reisdocumenten, ook als ze verlopen zijn.
 • Een recente pasfoto in kleur. Kijk voor de regels voor een pasfoto op de website van Rijksoverheid.

Toestemming van de gezaghouder(s)

Kinderen onder de 12 jaar hebben voor de aanvraag toestemming nodig van de gezaghouder(s). Dit is/zijn meestal de ouder(s). Als er 2 gezaghouders zijn, moeten zij beide toestemming geven. Dat kan op 3 manieren.

Optie 1

Je komt allebei mee. Jij en de andere ouder/gezaghouder komen samen met het kind de identiteitskaart aanvragen. Beide ouders/gezaghouders nemen een geldig identiteitsbewijs mee.

Optie 2

1 ouder/gezaghouder komt mee met een geldig identiteitsbewijs. De ouder/gezaghouder die niet meekomt, vult de digitale toestemmingsverklaring in. 

Vul de digitale toestemmingsverklaring in vóór je bezoek aan het stadhuis voor de aanvraag van de identiteitskaart. Hiervoor heb je DigiD nodig. 

Invullen

Optie 3

1 ouder/gezaghouder komt mee. De ouder/gezaghouder die niet meekomt, vult de toestemmingsverklaring in en geeft deze mee naar het stadhuis. De toestemmingsverklaring kun je hieronder downloaden. Daarnaast neem je van beiden een geldig identiteitsbewijs mee, dus geen kopie.

Verklaring van toestemming reisdocument

Reizen met kinderen

Ouders hebben soms een andere achternaam dan hun kinderen. Zij kunnen daardoor problemen hebben bij de persoonscontrole op een luchthaven als zij alleen met hun kind reizen.

Bij een reis binnen het Schengengebied (zie de website van de Rijksoverheid) is er geen persoonscontrole. Naar of vanuit een niet-Schengenland is die controle er wel.

De Koninklijke Marechaussee moet bij minderjarigen nagaan of de begeleidende volwassene het ouderlijk gezag heeft. Dit speelt vooral als een kind met 1 volwassene reist. Kijk voor meer informatie over reizen met kinderen op de website van de Koninklijke Marechaussee.

Reizen naar het Verenigd Koninkrijk

Met een ID-kaart kun je niet meer reizen naar het Verenigd Koninkrijk (VK). Je bent dan verplicht om een geldig paspoort te laten zien. Je komt Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland dus niet meer binnen met een Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart). Wel zijn er een paar uitzonderingen. Meer informatie hierover lees je op de website van de Rijksoverheid.

Verlies of diefstal

Ben je je identiteitskaart kwijt of is deze gestolen? Dan moet je dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Dit is nodig om misbruik te voorkomen. Ook moet je een nieuw reisdocument aanvragen. Kijk voor meer informatie en het digitale meldformulier op de pagina Paspoort of identiteitskaart, vermissing of diefstal doorgeven.

Aanvraag aan huis

Ben je door een lichamelijk beperking niet in staat om naar het stadhuis te komen om een identiteitskaart aan te vragen? In sommige gevallen kun je in aanmerking komen voor een huisbezoek. Dit kan alleen als je op geen enkele andere manier naar het stadhuis kunt komen, bijvoorbeeld met een taxi, bus of met hulp van iemand anders.

Bel met de gemeente via telefoonnummer 14 033 om te bespreken of een huisbezoek voor jouw situatie mogelijk is

Identiteitsfraude melden

Bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Ze kopen bijvoorbeeld op naam van iemand ander spullen zonder te betalen. Ben je slachtoffer door misbruik van (een kopie van) je identiteitskaart? Meld dit via de website van de Rijksoverheid.

Bovendien is het verstandig om zo snel mogelijk een nieuw document aan te vragen.

Let op! Laat je document niet als vermist registreren.

Spoedaanvraag of noodpaspoort

Heb je snel een nieuwe identiteitskaart nodig? Dan kun je met een spoedaanvraag de levertijd ná je eerste afspraak (het aanvragen van je identiteitskaart) verkorten. Zorg dus dat je op tijd een afspraak maakt. Bij drukte duurt de eerste afspraak al gauw enkele weken tot een maand!

Als de aanvraag voor 14.00 uur binnen is, kun je jouw identiteitskaart de volgende werkdag na 12.00 uur afhalen. Voor een spoedaanvraag betaal je extra kosten (zie Kosten en geldigheid).

Een spoedaanvraag is bij een verloren of gestolen document niet altijd mogelijk.

Noodpaspoort

Is het voor de start van je reis niet mogelijk om een nieuw reisdocument aan te vragen? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden van de Koninklijke Marechaussee een noodpaspoort aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van de Koninklijke Marechaussee.