Nederlandse nationaliteit aanvragen

Algemeen

Je woont in Nederland en je wilt Nederlander worden. Dit regel je bij de gemeente. Dat kan op 2 manieren: door optie of door naturalisatie. Voor beide aanvragen kom je persoonlijk naar het stadhuis. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 14 033.

Nederlander door optie

Optie is de eenvoudigste en snelste manier om Nederlander te worden. Je hoeft hierbij geen afstand te doen van je eigen nationaliteit. Tenzij je meerderjarig bent en vanaf je vierde jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland woont. Je moet wel informeren bij de autoriteiten van je land of een tweede nationaliteit is toegestaan. Als de wetgeving van jouw land van herkomst dit niet toestaat, verlies je alsnog je oorspronkelijke nationaliteit.

Je hoeft bij optie niet aan te tonen dat je voldoende ingeburgerd bent in Nederland. We kijken dus niet naar je kennis van de Nederlandse taal. De procedure duurt maximaal 3 maanden. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Je vraagt de optie aan op het stadhuis.

Meenemen bij aanvraag optie

 • een geldig paspoort
 • je verblijfsvergunning
 • een afschrift van je geboorteakte.

Je moet originele stukken meenemen. Kopieën worden niet geaccepteerd.

De afhandeling van een aanvraag tot optie duurt maximaal 13 weken. Bij een positieve beslissing nodigt de gemeente je uit voor de naturalisatieceremonie.

Kosten aanvraag optie

 • Verklaring 1 persoon (zonder kinderen): € 217,-
 • Verklaring gemeenschappelijk (zonder kinderen): € 370,-
 • Medeopterende minderjarige: € 24,- per persoon

Nederlander door naturalisatie

Nederlander worden door naturalisatie, vraag je aan op het stadhuis. De gemeente beoordeelt je verzoek en stelt een advies op. Dit duurt ongeveer 3 tot 4 weken. Je aanvraag gaat samen met het advies naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND stuurt een brief met een beslissing. Bij een positieve beslissing nodigt de gemeente je uit voor de naturalisatieceremonie.

De voorwaarden voor een aanvraag voor naturalisatie vind je op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Meenemen bij aanvraag naturalisatie

 • een geldig paspoort
 • je verblijfsvergunning
 • een afschrift van je geboorteakte
 • een bewijs van inburgering of de naturalisatietoets

Neem de originele stukken mee. Kopieën worden niet geaccepteerd.

De afhandeling van een aanvraag tot naturalisatie duurt 6 tot 12 maanden.

Kosten aanvraag naturalisatie

 • Verzoek 1 persoon (zonder kinderen): € 1.023,-
 • Gemeenschappelijk verzoek (zonder kinderen):  € 1.305,-
 • Verzoek 1 persoon (zonder kinderen), verlaagd tarief: € 760,-. Dit tarief geldt alleen voor wie een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd heeft of staatloos is.
 • Gemeenschappelijk verzoek (zonder kinderen), verlaagd tarief: € 1.044,-. Dit tarief geldt bij een gemeenschappelijk verzoek als 1 of allebei de partners een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd hebben of staatloos zijn.
 • Meenaturaliserend minderjarige, per persoon: € 151,-

Naturalisatieceremonie

Wanneer je aanvraag positief is ontvangen, krijg je van de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Bij deze feestelijke ceremonie ontvang je de bekendmaking dat je Nederlander bent.

Het is verplicht dat je hierbij bent. Je legt tijdens deze ceremonie je verklaring van verbondenheid af. Als je dit gedaan hebt, krijg je de Nederlandse nationaliteit.