Waarmerken kopie Nederlands reisdocument of rijbewijs

Algemeen

Soms heb je een gewaarmerkte kopie van een Nederlands reisdocument (paspoort of identiteitskaart) of rijbewijs nodig. Dit is een verklaring dat de kopie van het document er precies hetzelfde uitziet als het origineel. Je kunt een document onder andere laten waarmerken op het stadhuis. Je krijgt dan een stempel en handtekening op de kopie. Dit kan in het Nederlands en in het Engels.

Afspraak maken

Maak een afspraak als je een document wilt laten waarmerken.

Afspraak maken

Wat kun je laten waarmerken

De gemeente kan de volgende documenten voor je waarmerken:

  • Nederlands paspoort of identiteitskaart
  • Nederlands rijbewijs

Neem het originele document mee waar je een gewaarmerkt kopie van wilt hebben. De gemeente maakt de kopie. Het is niet mogelijk om iemand te machtigen om een kopie van je reisdocument of rijbewijs te laten waarmerken.

Document uit een ander land

Heb je een gewaarmerkte kopie van een identiteitsbewijs van een ander land nodig? Ga dan naar de ambassade of het consulaat van dat land. Voor het waarmerken van deze identiteitsbewijzen of alle andere documenten kun je ook naar een notaris.

Kosten

  • 1 pagina € 5,00
  • Extra pagina's € 0,25 per stuk

Je kunt in het stadhuis alleen pinnen. Is dat voor jou niet mogelijk, bel dan met 14 033. Dan zoeken we samen naar een passende betaalwijze.

Diploma's

Waarmerken is niet mogelijk voor diploma's of getuigschriften. Je kunt daarvoor terecht bij:

  • de instelling die de diploma’s of getuigschriften heeft afgegeven
  • de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), zie www.duo.nl