Betrek buren en belanghebbenden bij plannen

Algemeen

Wil je een aanbouw aan jouw huis maken, nieuwe woningen bouwen of een zonneveld aanleggen? Dan heb je niet alleen met de gemeente of andere overheden te maken. Het is ook belangrijk dat je praat met de buren en andere mensen die een belang hebben. We noemen dat participatie. De gemeente hecht daar veel waarde aan. Als je deze gesprekken niet voert, kan de gemeente je alsnog vragen dat te doen voordat zij jouw vergunningaanvraag beoordeelt.

Praat met elkaar

Waarom praten? Een ideaal plan of initiatief scoort 100% op elk van deze 3 punten:

  1. Je kunt bouwen of maken wat je graag wilt, binnen jouw financiële mogelijkheden.
  2. Het voldoet aan alle regels en/of draagt bij aan doelen die de gemeente of andere overheden stellen voor de stad, zoals woningbouw en duurzaamheid.
  3. Het past goed in de omgeving, of draagt er zelfs aan bij.

Voor het derde punt is het nodig dat je je verdiept in de omgeving en met de buren en andere belanghebbenden praat. Hoe vinden zij dat jouw plan past in de omgeving? Wat speelt er in de omgeving? Hoe kan jouw plan misschien iets bijdragen aan de omgeving of aan toekomstige ontwikkelingen? Met welke punten kun je rekening houden om jouw plan beter te laten passen?

Betrokkenen

Je praat met de mensen die mogelijk last of plezier van jouw plan hebben. Maak een lijst van mensen die iets van jouw plan gaan merken. Wie gaan gebruik maken van jouw plan? Wie hebben er iets aan? Voor wie verandert het uitzicht? Komen er meer auto’s in de straat? Komt er meer geluid of geur? Komt er meer schaduw? Wie merken daar iets van? Dat zijn de mensen waar jij mee moet praten.

Bij grote bouwplannen moet je verder kijken dan jouw buren. Denk  dan bijvoorbeeld ook aan belangenorganisaties of andere belanghebbenden in de buurt zoals scholen of winkels.

Beste moment om te praten

Je kunt het beste zo vroeg mogelijk beginnen met het gesprek. Als je een idee hebt, kun je eens polsen hoe de buren daarover denken. Misschien hebben zij direct al wensen of aandachtspunten, misschien willen zij liever eerst een schets of iets verder uitgewerkt idee zien. Misschien willen zij vanuit een eigen idee met je samenwerken. 

Als jouw idee niet in het gemeentelijke bestemmingsplan past, kun je ook eerst aan de gemeente vragen of jouw idee wenselijk is. Als je voor die tijd met jouw buren spreekt, is het goed om aan te geven dat je nog geen idee hebt hoe de gemeente erover denkt. Welk moment je ook kiest: praat met jouw omgeving als er nog ruimte is om wensen en ideeën mee te nemen. Dus ruim voordat je een uitgewerkt plan hebt.

Moet iedereen het eens zijn?

Kan een plan alleen doorgaan als iedereen het ermee eens is? Nee. In het beste geval kan iedereen zich vinden in het uiteindelijke plan, maar dat is geen verplichting. Het is ook niet altijd mogelijk. Soms liggen belangen zo ver uit elkaar dat deze niet goed verenigbaar zijn.

De gemeente maakt uiteindelijk een afweging tussen alle belangen: jouw belang, de regels en beleidsdoelen en de belangen van de omgeving. Belangrijk is dat je als initiatiefnemer kijkt waar je de buren en belanghebbenden tegemoet kunt komen. Kortom: wat je wél kunt doen. Ook daar kijkt de gemeente naar bij de beoordeling van de vergunningaanvraag.

Verslag van participatie

Bij jouw uiteindelijke vergunningaanvraag geef je aan of je jouw buren en andere belanghebbenden hebt betrokken. Zo ja, dan lever je bij de vergunningaanvraag een verslag aan van de participatie: met wie heb je gesproken, wat kwam daaruit, hoe heb je dat meegenomen in jouw plan? Als je bepaalde wensen of ideeën niet mee kon nemen, waarom kon dat niet?

Afweging van gemeente

Voor de gemeente is het belangrijk om alle belangen rondom een plan goed in beeld te hebben en zo een zorgvuldig besluit te kunnen nemen. Als je op een zorgvuldige manier de buren en andere belanghebbenden betrekt en hun wensen en ideeën voor zover mogelijk meeneemt in jouw plan en daar verslag van doet, geeft dat de gemeente inzicht in hoe de buurt naar de plannen kijkt. Als de gemeente daar te weinig inzicht in heeft gekregen, kan de gemeente je vragen alsnog participatie te doen of kan de gemeente het zelf doen. Dat vertraagt vanzelfsprekend de besluitvorming. 

Tips voor participatie

Om je verder te helpen, hebben we een aantal tips en voorbeelden voor je op een pagina gezet.

Participatie bij complexe ruimtelijke ontwikkelingen

Voor de meest complexe ruimtelijke ontwikkelingen heeft de gemeente een stappenplan vastgesteld voor participatie en besluitvorming. Dit stappenplan maakt onderdeel uit van de participatiegids. Of een ontwikkeling complex is, wordt besproken aan de intaketafel. Bij complexe ontwikkelingen werk je als initiatiefnemer samen met een gemeentelijke projectmanager en overleg je met hem of haar ook over de te nemen stappen om bewoners en andere belanghebbenden op een goede manier te betrekken.

Berichten over jouw buurt

Meld je aan bij www.overheid.nl en blijf op de hoogte van bekendmakingen in jouw buurt.