Participatiegids ruimtelijke ontwikkelingen

Wie een grote aanbouw aan zijn huis wil bouwen, nieuwe woningen wil realiseren of een zonneveld wil aanleggen, heeft met de gemeente te maken, maar ook met buren en andere belanghebbenden. Van de plannenmaker wordt verwacht dat hij mensen die daar een belang bij hebben, betrekt bij het uitwerken van de plannen.

De gemeente heeft een participatiegids opgesteld. Daarmee weten initiatiefnemers wat ze moeten doen en belanghebbenden wat ze kunnen verwachten.

Participatiegids

De participatiegids biedt handvatten voor iedereen die een plan heeft, van een nieuwe schuur tot een nieuwe woonwijk. Voor de meest complexe ontwikkelingen staat er een stappenplan in de gids. Daarin staat precies wanneer een initiatiefnemer in gesprek gaat met belanghebbenden en wanneer de gemeenteraad of het college een besluit krijgt voorgelegd.

Het betrekken van belanghebbenden bij het maken van plannen is natuurlijk niet nieuw. In de Omgevingswet speelt participatie ook een belangrijke rol.