Herindeling Hof

Algemeen

Voor de Hof, het grootste plein in de binnenstad van Amersfoort, is samen met de ondernemers en de bewoners een voorlopig ontwerp gemaakt voor de herinrichting van dit plein. Het resultaat was tot en met 9 juli 2022 te zien in de St. Joriskerk en kon je reageren via MetAmersfoort. De opgehaalde reacties worden verwerkt en gaan als bijlage bij het B&W-voorstel voor het voorlopig ontwerp.

Voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp van de Hof

Over de totstandkoming van het voorlopig ontwerp

Horeca- en marktondernemers hebben eind 2019 een intentieverklaring opgesteld. De gemeente heeft de taak op zich genomen om een ontwerp voor de Hof te laten maken door MAAK Space uit Amersfoort samen met de gebruikers. In meerdere sessies met de zogenoemde klankbordgroep zijn verschillende scenario’s besproken.

Doel was om te verkennen hoe het een plein voor iedereen kan worden. Waar ruimte is voor:

  • markt, horeca en evenementen
  • bewoners, omwonenden en toeristen
  • voor jong en oud

Rond 3 historisch zeer bepalende plekken worden ingrepen voorgesteld:

  • de locatie van het Oude Stadhuis wordt gemarkeerd en er worden banken toegevoegd
  • de Boterwaag krijgt een openbare functie waar ook banken komen
  • de stadsbron wordt dé verblijfsplek van de Hof, geflankeerd door bomen en bankjes en water in vele verschijningsvormen, denk aan stromend water, spuitertjes, mist en licht

De Hof is in de zomer het heetste punt van Amersfoort. Groen, een lichte, warmte absorberende vloer en ruimte voor water moeten het klimaat aangenamer maken. Terrassen worden afgestemd op de gevels, de winterterrassen worden verruimd, de markt wordt iets anders gepositioneerd en de stadsbron komt wat dieper te liggen, zodat er een podium voor evenementen overheen kan worden geplaatst.  

Stappen naar voorlopig ontwerp

Er zijn 4 participatiebijeenkomst geweest om ideeën te delen en op te halen, kansen te bespreken en mogelijke oplossingen te bedenken voor (tegenstrijdige) wensen. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp, dat nu bijna klaar is. Op 21 maart 2022 presenteerden we het ontwerp aan de Klankbordgroep:

Presentatie Hof aan Klankbordgroep - maart 2022

In de presentatie van het ontwerp zijn de eerdere opmerkingen zoveel mogelijk verwerkt. Tijdens de bijeenkomst van 21 maart konden de aanwezigen hun mening geven op het ontwerp en aangeven of er zaken missen:

Reacties Klankbordgroep op Hof - maart 2022

Nadat enkele aanpassingen zijn doorgevoerd, is het voorlopig ontwerp aan de stad gepresenteerd.

Visie

De visie, samen met de betrokkenen opgesteld, resulteerde in een document met 9 thema’s die verder werden uitgewerkt. Speciale aandacht ging onder andere uit naar de terrassen, de markt, het groen en de fontein.

Ontwikkelstrategie van de 9 thema's voor De Hof

De belanghebbenden hebben een intentieverklaring ondertekend hoe dit proces vorm te geven.

Planning

Tweede helft 2022

Voorlopig ontwerp naar het college van b en w.

Contact

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Robert Hulsman. Stuur een e-mail naar pleinen@amersfoort.nl of bel naar telefoonnummer 14 033.