De autoluwe binnenstad

De binnenstad van Amersfoort is autoluw. Dat betekent dat je er alleen mag rijden als je een ontheffing hebt. Bewoners en ondernemers in het gebied hebben zo’n ontheffing. Bezorgdiensten kunnen ook een ontheffing krijgen. Ontheffingen zijn via Parkeerservice aan te vragen. Dit jaar evalueren we de effecten van de genomen maatregelen in de binnenstad.

Ontheffing aanvragen

Er staan 2 camera’s om het verkeer te monitoren. De camera’s registreren de kentekens van de voertuigen die het autoluwe gebied inrijden. Als je in het gebied woont of een onderneming hebt, dan heb je een ontheffing. Bezoek je de binnenstad? Parkeer dan in 1 van de 9 parkeergarages rond de binnenstad.

Bezoekers aan bewoners of ondernemingen in het autoluwe gebied kunnen een tijdelijke ontheffing krijgen. Aanmelden (door bewoner of ondernemer) voor een tijdelijke ontheffing kan via de webapplicatie ParkStart. Aangemelde bezoekers mogen het gebied in om bijvoorbeeld iemand in- of uit te laten stappen of iets in of uit te laden. Parkeren kan in de parkeergarages of op eigen terrein.

Is een bezoeker niet binnen 15 minuten aangemeld, dan is hij of zij in overtreding en krijgt een bekeuring. De kentekens van de bezoekers worden 48 uur bewaard, tenzij een boete volgt. Dan wordt het kenteken bewaard zo lang de juridische procedure loopt.

Vraag je ontheffing aan via de website van ParkeerService:

Kaart van het centrum van Amersfoort met daarop aangegeven het autoluwe gebied
Download hieronder een beter leesbare versie van de kaart

Parkeren

Het bezoek van een bewoner parkeert op eigen terrein, met ontheffing, of in een gemeentelijke parkeergarage tegen een laag tarief via de bezoekersregeling. Let op: het parkeren moet weer apart aangemeld worden. Kijk daarvoor op de website van ParkeerService.

Klanten van ondernemers in het autoluwe gebied parkeren tegen normaal tarief in 1 van de parkeergarages in de binnenstad of op eigen terrein van de ondernemer.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Heb je een gehandicaptenkaart? Dan mag je de autoluwe binnenstad in. Je hebt wel een ontheffing nodig om in het gebied te mogen rijden. Die vraag je aan via de website van ParkeerService.

Kernwinkelgebied

In het autoluwe gebied ligt het kernwinkelgebied. Dat is het gele gebied dat op de kaart staat. Dit is een voetgangersgebied. Tijdens de venstertijden mogen er auto’s rijden (bevoorraden), ook zonder ontheffing.

De venstertijden zijn op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zondag tussen 7.00 en 11.00 uur en tussen 17.30 en 19.30 uur. Op donderdag en zaterdag tussen 7.00 en 11.00 uur. Voor ontheffing ga naar amersfoort.parkeerservice.nl.

Evaluatie autoluwe binnenstad

Sinds de invoering van de autoluwe binnenstad is er geen sluipverkeer meer. Dat is de belangrijkste uitkomst van de evaluatie die door een onafhankelijk bureau is uitgevoerd. De evaluatie is op 17 november 2022 met een collegebericht aan de raad gezonden.

Een andere uitkomst uit de evaluatie is dat de leefbaarheid en levendigheid van de binnenstad zijn verbeterd. Daarnaast heeft de binnenstad een aantrekkelijker aanzicht gekregen. Ook is het gevoel van verkeersveiligheid vergroot, blijkt uit de evaluatie.

Documenten autoluwe binnenstad

Raadsinformatiebrief 2020-042 Verkeersonderzoeken Autoluwe Binnenstad

Contact

Heb je nog vragen? Neem contact op met Walter Prot door te bellen naar 14 033