Duurzame mobiliteit

Algemeen

Amersfoort wil een aantrekkelijke, gezonde en goed bereikbare stad blijven, terwijl de stad groeit. Het bereikbaar houden van de groeiende stad is een grote uitdaging. Het vraagt om een verandering van hoe we van A naar B gaan door voorrang te geven aan schone manieren van vervoer. Waar we nu nog vaak de auto pakken, kan het in de toekomst sneller en makkelijker zijn om te fietsen óf te gaan lopen, te reizen met het openbaar vervoer of deelvervoer.

Wat de gemeente wil en waarom

  • De gemeente wil dat uw straat en onze stad aantrekkelijk, veilig en bereikbaar is en blijft voor iedereen.
  • Amersfoort wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. Daarom geven we voorrang aan duurzame vervoermiddelen.
  • Duurzame vervoersmiddelen nemen minder ruimte in beslag. Daardoor is er meer ruimte voor groen en plekken voor ontmoeting en spelen.
  • Steeds meer mensen kiezen voor Amersfoort. Daarom bouwen we de komende jaren meer dan 14.000 woningen. Er is geen plek om het aantal auto’s even hard mee te laten groeien.

Gezond, aantrekkelijk en bereikbaar

Door onze ruimte slimmer in te richten, blijft de stad aantrekkelijk en bereikbaar. We willen graag dat iedere Amersfoorter in de toekomst kan genieten van groen dichtbij huis en stadsgroen binnen 10 minuten lopen of 2 kilometer fietsen. Zaken die je dagelijks of vaak nodig hebt, zijn vanaf je huis of werk bij voorkeur ook binnen 10 minuten te voet, per fiets of openbaar vervoer bereikbaar. Andere voorzieningen binnen een half uur. 

Omgevingsvisie- en programma

In de Omgevingsvisie Amersfoort staat beschreven op welke manier de stad zich gaat ontwikkelen. De visie bestaat uit 6 kernopgaven. 1 daarvan is het ontwikkelen van een stad met duurzame mobiliteit. Daar horen deze 3 ambities bij:

  • Een bereikbare stad waar fietsers en voetgangers alle ruimte krijgen
  • Een overgang naar elektrisch vervoer
  • Het versterken van landelijke en regionale bereikbaarheid

Om dit te bereiken werken we aan 9 onderwerpen rond mobiliteit die op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Samen vormen ze straks het Omgevingsprogramma Mobiliteit. Bijvoorbeeld lopen, fietsen, elektrisch vervoer, het wegennetwerk, verkeersveiligheid en parkeren.

Agenda

Agenda

Todo
Todo
4 april 2024: Mobiliteitscafé

Mobiliteitscafé voor inwoners en andere betrokken mensen.  De gemeente is bezig met het schrijven van een Omgevingsprogramma Mobiliteit. Daarin komt te staan hoe onze gemeente ook met een groeiend aantal bewoners, gezond, aantrekkelijk en bereikbaar blijft voor iedereen. Wij horen graag wat onze inwoners en andere belanghebbenden vinden van onze ideeën voor het mobiliteitsbeleid. 

Todo
Todo
Voorjaar 2024: online vragenlijst over duurzame mobiliteit

Online vragenlijst over duurzame mobiliteit. Hiermee kijken we hoe mensen tegenover de Omgevingsprogramma Mobiliteit staan.

Todo
Todo
Zomer 2024: inloopbijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst kan je vragen stellen over de Omgevingsprogramma Mobiliteit. 

Todo
Todo
Zomer 2024: het Omgevingsprogramma wordt gepubliceerd

Hierop kun je officieel reageren door het indienen van 'een zienswijze'.

Todo
Todo
Najaar 2024: Gesprek inwoners met gemeenteraad

Inwoners en andere betrokken mensen kunnen inspreken bij de gemeenteraad.

Terugblik Mobiliteitscafé 25 januari 2024   

Donderdagavond 25 januari kwamen zo’n 80 mensen naar de Marienhof in Amersfoort om te praten over hoe we in onze groeiende stad gemakkelijk, veilig en snel van A naar B blijven gaan met genoeg ruimte voor groen, om elkaar te ontmoeten, te spelen of te ontspannen. Doel van de avond was om naast informeren, vooral aandachtspunten en ideeën op te halen over verschillende thema’s rond mobiliteit voor het opstellen van het Omgevingsprogramma Mobiliteit. 

De bijeenkomst bestond uit 2 delen. Een gezamenlijk deel, waarin wethouders Bijlholt en Dijksterhuis toelichting gaven op het genomen raadsbesluit parkeren, de omgevingsvisie en de rol en noodzaak om ons vaker actiever en duurzamer te verplaatsen door en naar Amersfoort. Gevolgd door pitches over verschillende thema's zoals lopen, openbaar vervoer, laadinfrastructuur en wegenstructuur. Tussen de presentaties door was er ruimte voor vragen en reacties uit de zaal.  

Daarna volgde een interactief deel waarin deelnemers op negen themaborden hun wensen, zorgen, ideeën en vragen over de mobiliteitstransitie kwijt konden en in gesprek konden gaan met de betrokken ambtenaren, wethouder Bijlholt en elkaar. Ook was er een bord waarop aanwezigen eigen initiatieven konden achterlaten rond mobiliteit. 

Volledig verslag Mobiliteitscafé 25 januari 2024

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven over het vervolg wat er speelt rond duurzame mobiliteit? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief mobiliteit.

Aanmelden

Contact

Heb je vragen, ideeën, wil je deelnemen aan het gesprek of heb je zorgen die je wilt delen? Stuur een e-mail naar mobiliteitstransitie@amersfoort.nl.