Omgevingsvergunning voor bouwen en verbouwen

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Meestal heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig. Wanneer u gaat bouwen of verbouwen, gelden er sowieso bepaalde regels. Dat zijn regels die in het bestemmingsplan staan, bouwtechnische regels en regels over het uiterlijk van gebouwen. Ook moet u uw buren betrekken bij uw plannen. Op deze pagina leest u waar u informatie vindt en welke stappen u kunt nemen.

Informatie inwinnen

Of u een vergunning nodig heeft, kunt u checken bij het Omgevingsloket. Bestemmingsplannen kunt u inzien via de pagina Informatie over bestemmingsplannen. Welke regels er aan het uiterlijk van uw gebouw verbonden zijn, leest u op de pagina Welstand.

Weet u niet zeker of u een vergunning nodig heeft? Weet u niet zeker of uw plan past binnen de regels van het bestemmingsplan? Met deze en andere vragen kunt u ons mailen via vergunningenloket@amersfoort.nl. Wij nemen dan contact met u op. Wilt u liever bellen? Dan kunt u ons iedere werkdag bereiken via telefoonnummer 14 033 en vragen naar een medewerker van de afdeling vergunningverlening.

Vooroverleg / informele toetsing van uw plan en participatie

Als uw plan niet past binnen de regels van het bestemmingsplan, kunt u in veel gevallen toch een vergunning krijgen. Hierbij moet worden getoetst of uw plan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Van te voren is vaak niet te zeggen of dit het geval is. Daarom kunt u om kosten te besparen uw plan het beste aan ons voorleggen voordat u een vergunning aanvraagt. Mail of bel ons zoals hierboven aangegeven om te overleggen over de beste route.

Na overleg met uw behandelaar kunt u een principeplan indienen. Vult u hiervoor dit formulier in:

INTAKE RUIMTELIJKE INITIATIEVEN

De casemanager bepaalt vervolgens de passende vervolgstap:

Principeplan toetsen

Bij een niet zo grote (niet complexe) afwijking van het bestemmingsplan wordt uw plan direct getoetst aan regels en beleid. U krijgt daarna ofwel het advies om een vergunning aan te vragen of de boodschap dat u uw plan in deze vorm niet uit mag voeren en eventueel aangepast moet worden. Het behandelen van een principeplan kost 0,15% van de bouwkosten, met een minimum van € 220,- en maximaal € 1.500,-. Als u een vergunning aanvraagt, worden de kosten die u al heeft gemaakt voor het principeplan van de legeskosten voor de behandeling van de vergunningaanvraag afgetrokken.

Intaketafel / omgevingstafel / project

bij een grotere (complexere) afwijking van het bestemmingsplan wordt de wenselijkheid van uw plan besproken aan de zogenoemde intaketafel. Omdat wij bij ingewikkelde plannen graag samen met u tot een optimale oplossing willen komen en daarbij participatie met de omgeving belangrijk vinden, vragen wij u het plan in deze gevallen nog niet volledig uit te werken. Dat voorkomt kosten en ook dat u anderen ((belanghebbenden) niet de ruimte geeft om hun inbreng op het plan te geven.

De uitkomst van deze intaketafel is:

  • dat uw plan niet past in het beleid en u er niet mee verder kunt, of

  • dat het past in het beleid en u het voor kunt leggen aan een omgevingstafel om met de gemeente te bespreken of en hoe het plan haalbaar is, of

  • dat het past in het beleid en u het plan het beste in de vorm van een project samen met de gemeente verder uit kunt werken tot een haalbaar plan.

De bespreking van uw plan aan de intaketafel kost niets. Is uw plan wenselijk, dan wordt het verder met u besproken aan de Omgevingstafel om de haalbaarheid te beoordelen of wordt uw plan verder behandeld als project. Aan de vervolgstappen zijn wel kosten verbonden: 2.500 euro voor een omgevingstafeltraject (2 a 3 bijeenkomsten van 1 uur) en nader te bepalen plankosten voor een project. De leges voor de Omgevingstafel worden niet verrekend bij een definitieve aanvraag.

Betrek uw buren en andere belanghebbenden bij uw plannen

In alle gevallen geldt dat wanneer u gaat (ver)bouwen, u uw buren moet betrekken bij het uitwerken van uw plan. Lees meer over het betrekken van uw buren en andere belanghebbenden.

Voor de projecten heeft de gemeenteraad een aantal vaste stappen bepaald voor participatie en besluitvorming.

Aanvragen omgevingsvergunning

Na de andere stappen of als u weet dat uw plan in het bestemmingsplan past, kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Dat doet u bij het Omgevingsloket.

Dakkapel

Wilt u alleen een vergunning voor een dakkapel? Die aanvraag behandelen we snel

Omgevingsvergunning voor een dakkapel