Hoefkwartier

Algemeen

De Hoef West verandert de komende jaren in een nieuwe stadswijk waar het fijn is om te wonen, werken, leren en ontspannen. De wijk gaat Hoefkwartier heten en er is plek voor een flink aantal nieuwe woningen door nieuwbouw en het verbouwen van bestaande panden. Minimaal 35% van de woningen is straks beschikbaar voor sociale huur.

Ontwerp buitenruimte

Tijdens het Hoef Café op 21 september 2023 presenteerde Flux landschapsarchitecten de eerste versie van het ontwerp voor de buitenruimte van Hoefkwartier Er was veel ruimte voor vragen en feedback. Voorafgaand tijdens een wandeling door de wijk, maar ook tijdens de bijeenkomst. Maar je kunt ook via een online vragenlijst jouw mening en ideeën delen. Vul deze voor 14 oktober 2023 in.

Heb je de bijeenkomst gemist? 

De presentatie van Flux vind je op de projectwebsite.

 

Structuurvisie, ontwikkelkader en aanvullende kaders

In 2017 heeft de gemeenteraad de structuurvisie De Hoef West vastgesteld. In deze visie staan de ambities en kansen van het gebied. Het eindbeeld is een levendige Amersfoortse stadswijk. De structuurvisie is vervolgens uitgewerkt in een zogenoemd ontwikkelkader.

In 2019 heeft de gemeenteraad het ontwikkelkader voor Hoefkwartier vastgesteld. In 2022 zijn daar nog aanvullende kaders bijgekomen. Binnen deze kaders werkt de gemeente mee aan het maken van de bouwplannen en is het mogelijk om 3.500-4.000 woningen in Hoefkwartier te bouwen.

MER, monitoringsplan en monitoringsrapportage

Voor de transformatie van Hoefkwartier is een Milieu Effect Rapport (MER) uitgevoerd. Dat is gedaan om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig te betrekken in de plan- en besluitvorming over Hoefkwartier.

Het MER geeft spelregels en randvoorwaarden voor de transformatie van Hoefkwartier. Deze zijn een aanvulling op het eerder vastgestelde ontwikkelkader van Hoefkwartier. Toekomstige bouwinitiatieven moeten hieraan voldoen.

De gemeenteraad heeft op 13 juli 2021 de MER vastgesteld.

Monitoringsplan

Ook is het monitoringsplan Hoefkwartier door het college vastgesteld. Met dit plan wordt jaarlijks gevolgd of de totale ontwikkeling van Hoefkwartier voldoet aan de ambities en leidende principes die in het ontwikkelkader en de aanvullende kaders zijn gesteld. Worden ambities niet voldoende behaald, dan kan op tijd worden bijgestuurd.

Eerste monitoringsrapportage

De doelen van Hoefkwartier zijn: een gemengde, aantrekkelijke, duurzame wijk maken die optimaal bereikbaar is met een gezond woon- en leefklimaat. Uit de eerste monitoringsrapportage blijkt dat deze doelen op hoofdlijnen worden gehaald. Er is geen bijstelling nodig van de kaders. Maar er zijn wel aandachtspunten die de gemeente meeneemt in het advies over de plannen en bij het toetsen van de plannen. Een ander aandachtspunt is de huidige economische situatie, waardoor de plannen en daarmee ook de doelen onder druk staan. Als het doel van 100% hernieuwbare energie moet worden gehaald, is bijsturing op stadsniveau noodzakelijk. Dit kan niet binnen Hoefkwartier worden gehaald.

Procedures

De nieuwe bouwplannen passen niet in het huidige bestemmingsplan. Daarom moet voor elk afzonderlijk plan een afwijkingsprocedure doorlopen worden. De pagina Plannen in procedure  geeft je een overzicht van de plannen die in procedure zijn.

Dit is Hoefkwartier

In Hoefkwartier ben je straks omringd door groen, fiets je in 10 minuten naar de binnenstad, haal je een kop koffie om de hoek en loop je zo naar treinstation Schothorst. De nieuwe stadswijk ligt als driehoek tussen Schothorst, Zielhorst, Liendert-Rustenburg en De Hoef Oost. De binnenstad, treinstation Schothorst en de toegang tot snelwegen zijn allemaal dichtbij.

De video geeft een beeld van de nieuwe stadswijk, die steeds meer vorm krijgt:

In Hoefkwartier voel jij je thuis

Op de kaart zie je waar het Hoefkwartier precies ligt.

Kaart van de wijk Hoefkwartier

Actuele werkzaamheden

  • Werk aan fietsenstalling station Schothorst De bewaakte fietsenstalling op het Inputplein bij NS-Station Amersfoort Schothorst gaat verdwijnen. Dit in verband met nieuwbouw bij het plein waarvoor ook kabels en leidingen verlegd moeten worden. Voor de fietsers komt er een nieuwe, tijdelijke, bewaakte fietsenstalling iets verderop op het plein. De onbewaakte stalling wordt anders ingericht. Komende maanden zijn hiervoor allerlei werkzaamheden te zien bij het station.

Projectwebsite: hoefkwartier.nl

Eind september 2021 is hoefkwartier.nl gelanceerd. Op die website vind je actuele informatie over de bouwplannen en voortgang van Hoefkwartier.

Initiatiefnemers in Hoefkwartier

In onderstaand document staan de verschillende deelgebieden van Hoefkwartier en de bijbehorende initiatiefnemers.

Veel initiatiefnemers realiseren naast woningen ook bedrijfsruimte, voor grote en kleine ondernemers. Heb je interesse of wil je meer weten over een ontwikkeling in een gebied? Neem dan contact op met de initiatiefnemer. 

Participatie

Voor de realisatie van Hoefkwartier zetten we verschillende manieren van participatie in.

Hoef Café

Een aantal keer per jaar is er een Hoef Café, waarin we geïnteresseerden bijpraten over de laatste ontwikkelingen in Hoefkwartier. Donderdag 21 september 2023 staat het volgende Hoef Café gepland.

Klankbordgroep

De klankbordgroep is oorspronkelijk een initiatief van omwonenden van het Hoefkwartier. Inmiddels bestaat het gezelschap uit inwoners van het gebied, een ondernemer en omwonenden. Deze groep denkt mee over ontwikkelingen in het gebied zoals mobiliteit, veiligheid en groen.

Hoefkwartiermakerstafel

De Hoefkwartiermakerstafel bestaat uit betrokken partijen in het Hoefkwartier, zoals bewoners, onderwijs, bedrijven, ontwikkelaars en gemeente. De tafel wil het Hoefkwartier als nieuw woon-werkgebied op de kaart te zetten en alle partijen in het gebied met elkaar verbinden. Heb je ideeën of activiteiten? Meld die dan aan bij hoefkwartier@amersfoort.nl.

Bouwen in Hoefkwartier?

Heb je als projectontwikkelaar of eigenaar van een pand in Hoefkwartier bouwplannen die bijdragen aan de nieuwe stadswijk? Dan horen we graag van jou. Als je een mail stuurt naar hoefkwartier@amersfoort.nl ontvang je van ons de informatie die je nodig hebt voor jouw bouwinitiatief.

Eigen visuele stijl Hoefkwartier

Bij een nieuwe wijk hoort een nieuwe naam, een nieuwe profilering en een eigen visuele stijl. Beeld dat gebruikt kan worden op websites, in nieuwsbrieven, folders en andere communicatiemiddelen.

Logo van Hoefkwartier

Logo gebruiken

Het logo en de elementen van de visuele stijl zijn voor je beschikbaar. Met elkaar kunnen we de nieuwe identiteit van het Hoefkwartier gaan uitdragen. Wil je het logo gebruiken? Mail ons dan via hoefkwartier@amersfoort.nl.

Nieuwsbrief

Abonneer je op de nieuwsbrief van dit project.

Aanmelden