Spelregels bij de uitkering

Algemeen

Je hebt een uitkering. Daar horen rechten en plichten bij. Een aantal van deze 'spelregels' staan hieronder voor jou op een rij. Kijk voor meer informatie in het Spelregelboekje op deze pagina. Je kunt ook altijd contact opnemen met jouw klantmanager als je meer wilt weten.

Spelregelboekje

Alle informatie over je rechten en plichten bij je uitkering vind je in het Spelregelboekje:

Werk zoeken

Je kunt hulp krijgen bij het zoeken naar werk. Je bent wel verplicht om alles te doen om weer zo snel mogelijk aan het werk te komen. We verwachten dat je:

  • zelf actief zoekt naar werk.
  • algemeen geaccepteerd werk aanneemt.
  • bereid bent om 3 uur per dag te reizen als dat nodig is om werk te vinden of te krijgen.
  • kennis en vaardigheden krijgt of behoudt die nodig zijn om te werken.
  • de kans op het vinden of krijgen van het werk niet tegenhoudt door onverzorgde kleding, gebrek aan verzorging of door je gedrag.

Vakantiegeld

Je hebt recht op vakantiegeld. Wanneer je dit bedrag op jouw rekening krijgt, zie je op de pagina Betaaldagen van de uitkering.

Jaaropgave

Je ontvangt elk jaar rond 15 februari een jaaropgave. Hierin staat hoeveel bijstandsuitkering je het afgelopen jaar ontvangen hebt. Bewaar de jaaropgave goed, je krijgt hem maar 1 keer. Je kunt de jaaropgave gebruiken voor de aangifte inkomstenbelasting of om huur- en zorgtoeslag aan te vragen. Ook andere instanties kunnen vragen om jouw jaaropgave.

Vergoedingen en extra bedragen

Als je een uitkering hebt, kan het zijn dat je ook andere vergoedingen kunt aanvragen. Bijvoorbeeld voor sport of cultuur of een reparatie van je kapotte koelkast of wasmachine. Kijk op de pagina regelingen bij een laag inkomen of vraag het jouw klantmanager.

Bijstandsnormen: hoe hoog mag je inkomen zijn?

Wil je weten wat het bedrag is van jouw bijstandsuitkering? Of wil je opzoeken hoe hoog jouw inkomen of uitkering mag zijn om een regeling of vergoeding aan te vragen? Je kunt dit opzoeken in de tabel met bijstandsnormen. Of neem contact op met je klantmanager.

Veranderingen doorgeven

Een verandering in je situatie moet je zo snel mogelijk aan ons doorgeven . Bijvoorbeeld een ander adres, iemand die bij je komt wonen of weggaat, een nieuw rekeningnummer, inkomsten of een vakantie of verblijf in het buitenland.

Controle

Wij controleren de gegevens die je aan ons geeft met de gegevens van onder andere de Belastingdienst en het UWV. De gemeente kan een huisbezoek doen om jouw woonsituatie te controleren. De gemeente kan vragen stellen over jouw inkomen, woonsituatie en uitgaven. Je moet ons altijd de juiste informatie geven.

Fraude

Met fraude bedoelen wij het met opzet te weinig of verkeerde informatie geven. Je hebt daarbij de bedoeling een uitkering te krijgen of te houden, terwijl je daar geen recht op hebt.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van fraude:

  • je geeft inkomsten niet door
  • je geeft door gescheiden te zijn terwijl dat niet zo is
  • je geeft niet door dat je samenwoont of je geeft een onjuist adres door
  • je geeft niet door als je tijdelijk op een ander adres in Nederland of het buitenland verblijft
  • je geeft niet door dat jouw bezittingen (huis, grond, rekeningen) in Nederland of in het buitenland hebt

Fraude is strafbaar. Er staan hoge geldboetes op. Het is dus belangrijk dat je ons altijd de juiste informatie geeft.