Vakantie of verblijf in het buitenland doorgeven

Algemeen

Als je een uitkering krijgt, moet je een vakantie of verblijf in het buitenland aan ons doorgeven. Je mag in totaal 28 dagen per jaar naar het buitenland. Geef dit uiterlijk een week voor je vertrek aan ons door. Ook als het om een vakantie in Nederland gaat.

Langer dan 28 dagen weg

Langer wegblijven betekent dat je kansen op werk mist en dat heeft gevolgen voor de hoogte van jouw uitkering. Je kunt dan bijvoorbeeld een maatregel krijgen. Een maatregel betekent dat je tijdelijk minder uitkering krijgt.

Ben je langer dan 28 dagen in het buitenland geweest, dan krijg je geen uitkering over de dagen dat je te lang weg was. We kunnen zelfs jouw uitkering stoppen omdat je te lang wegblijft. Je moet dan opnieuw een uitkering aanvragen als je weer in Nederland bent. Je kunt geen vakantiedagen sparen en meenemen naar een volgend kalenderjaar.

Vakantie in Nederland

Als je in Nederland op vakantie gaat, mag je langer dan 4 weken weg. Je moet wel: toestemming vragen, bereikbaar zijn, blijven zoeken naar werk en terugkomen voor sollicitaties, werk en belangrijke afspraken die kunnen leiden naar werk. Een weekend naar familie is geen vakantie. Dit hoef je niet aan ons door te geven.

Doorgeven

Doorgeven kan op 2 manieren:

  • Vul het gele wijzigingsformulier in. Dit krijg je van je klantmanager.
  • Geef je vakantie of verblijf in het buitenland online door.

Geef je vakantie direct online door. Hiervoor heb je DigiD nodig.

Aanvragen

Als je werkt of een traject volgt bij arbeidsintegratie

Ga je naar het buitenland? Dan moet je eerst toestemming vragen aan je werkgever of trajectbegeleider. Je vakantie mag je kans op werk namelijk niet in de weg zitten.

Als je terug bent

Je krijgt meestal geen bericht over je melding. Je krijgt wel een brief:

  • als de werkgever of trajectbegeleider die je helpt bij het zoeken naar werk geen toestemming geeft.

  • als je langer op vakantie gaat dan de toegestane periode.

Je hoeft niet te melden dat je terug bent van vakantie.

Meer informatie

Meer informatie over vakantiedagen en verblijf in het buitenland staat in het Spelregelboekje dat je van je klantmanager hebt gekregen of kijk op de webpagina Spelregels bij de uitkering. Heb je deze informatie niet (meer) of heb je nog vragen? Bel dan je klantmanager. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 14 033.