Betaaldagen van de uitkering

De betaaldata van de bijstandsuitkering en het vakantiegeld.

Betaaldata 2022

24 januari
25 februari
25 maart
26 april
26 mei
10 juni (vakantiegeld)
27 juni
26 juli
26 augustus
26 september
26 oktober
25 november
23 december

Het uit te betalen bedrag staat uiterlijk aan het eind van de middag op het rekeningnummer dat bij ons bekend is.