Hoefkwartier

De Hoef West verandert de komende jaren in een nieuwe stadswijk waar het fijn is om te wonen, werken, leren en ontspannen. De wijk gaat Hoefkwartier heten en er is plek voor een flink aantal nieuwe woningen door nieuwbouw en het verbouwen van bestaande panden. Minimaal 35% van de woningen is straks beschikbaar voor sociale huur.

Hoefkwartier

Ga direct naar:

  Laatste stand van zaken

  Op 31 mei 2022 heeft de gemeenteraad de aanvullende kaders Hoefkwartier vastgesteld. Daarin staat dat:

  • het mogelijk wordt om 3500-4000 woningen in Hoefkwartier te realiseren;

  • de parkeernorm verlaagd wordt om de hoeveelheid verkeer te beperken;

  • er eisen zijn gesteld aan het type woningen en aan de huizenprijzen, waardoor er meer variatie in de soorten woningen komt.

  Zie ook: Raadsvergadering Het Besluit 31 mei 2022 - Aanvullende kaders, agendapunt 9.

  Wijzigingen

  Bij de vaststelling zijn er door de gemeenteraad 2 wijzigingen aangebracht. De raad heeft besloten dat:

  • er minimaal 35 procent sociale huurwoningen in Hoefkwartier moet komen. Het oude voorstel was om hier flexibeler mee om te gaan en zo meer betaalbare koopwoningen te realiseren;

  • Hoefkwartier beschouwd wordt als pilot voor een autoluwe wijk en het percentage MaaS (Mobility as a Service)-deelmobiliteit uitgebreid gaat worden van 30 procent naar 50 procent. Om te voorkomen dat er daardoor in omringende wijken parkeeroverlast ontstaat, is ook besloten om daar vergunningparkeren in te gaan voeren. Hoe dit er precies uit gaat zien, in welke wijken precies en op welke termijn het wordt ingevoerd is nog niet bekend. Als hier meer over bekend is, gaan wij hierover in gesprek met de omgeving.

  Monitoringsplan

  Ook is het monitoringsplan Hoefkwartier door de raad vastgesteld. Op basis van dit monitoringsplan wordt jaarlijks gevolgd of de totale ontwikkeling van Hoefkwartier voldoet aan de ambities en leidende principes die in het ontwikkelkader en de aanvullende kaders zijn gesteld. Worden ambities niet voldoende behaald, dan kan tijdig worden bijgestuurd.

  Zie ook: Raadsvergadering Het Besluit 31 mei 2022 - Monitoringsplan, agendapunt 8.

  Dit is Hoefkwartier

  In Hoefkwartier ben je straks omringd door groen, fiets je in 10 minuten naar de binnenstad, haal je een kop koffie om de hoek en loop je zo naar het treinstation Schothorst. De nieuwe stadswijk ligt als driehoek tussen Schothorst, Zielhorst, Liendert-Rustenburg en De Hoef Oost. De binnenstad, treinstation Schothorst en de toegang tot snelwegen zijn allemaal dichtbij.

  Onderstaande video geeft een inkijkje in de nieuwe stadswijk die steeds meer vorm krijgt.

  Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

  Onderstaande kaart geeft de plek aan van Hoefkwartier.

  Projectwebsite: hoefkwartier.nl

  Eind september 2021 is hoefkwartier.nl gelanceerd. Daarop vind je actuele informatie over bouwplannen en de voortgang van Hoefkwartier.

   Structuurvisie, ontwikkelkader en aanvullende kaders

   In februari 2017 heeft de gemeenteraad de structuurvisie De Hoef West vastgesteld. In deze visie staan de ambities en kansen van het gebied. Het eindbeeld is een levendige Amersfoortse stadswijk. De structuurvisie is vervolgens uitgewerkt in een zogenoemd ontwikkelkader.

   Ontwikkelkader

   Het ontwikkelkader geeft meer duidelijkheid over de mogelijkheden om te bouwen in het gebied. Daarnaast laten we hierin zien waar ruimte komt voor bijvoorbeeld sport en spel, parkeren en winkelen. Kortom: alles wat bij een echte stadswijk hoort. Het ontwikkelkader vormt de basis voor het omgevingsplan dat we voor het gebied gaan maken en de milieueffectrapportage die we voor het gebied hebben gemaakt. Binnen dit kader worden de spelregels voor het SOMT-campus apart uitgewerkt.

   Aanvullende kaders

   Op 31 mei 2022 heeft de gemeenteaad de aanvullende kaders Hoefkwartier vastgesteld. Daarin staat dat:

   • het mogelijk wordt om 3500-4000 woningen in Hoefkwartier te realiseren;

    • de parkeernorm verlaagd wordt om de hoeveelheid verkeer te beperken;

   • er eisen zijn gesteld aan het type woningen en aan de huizenprijzen, waardoor er meer variatie in de soorten woningen komt.

   Zie ook:

   Milieu Effect Rapport (MER)

   Voor de transformatie van Hoefkwartier is een Milieu Effect Rapport (MER) uitgevoerd. Dat is gedaan om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig te betrekken in de plan- en besluitvorming over Hoefkwartier. Het MER geeft spelregels en randvoorwaarden voor de transformatie van Hoefkwartier. Deze zijn een aanvulling op het eerder vastgestelde ontwikkelkader van Hoefkwartier. Toekomstige bouwinitiatieven moeten hieraan voldoen.

    De gemeenteraad heeft op 13 juli 2021 de MER vastgesteld.

    Procedures

    De nieuwe bouwplannen passen niet in het huidige bestemmingsplan. Daarom moet voor elk afzonderlijk plan een afwijkingsprocedure doorlopen worden. De pagina Plannen in procedure geeft je een overzicht van dergelijke procedures.

    Initiatiefnemers in Hoefkwartier

    Op onderstaande kaart staan de verschillende deelgebieden van Hoefkwartier en de bijbehorende initiatiefnemers. Veel initiatiefnemers realiseren naast woningen ook bedrijfsruimte, voor grote en kleine ondernemers. Heb je interesse of wil je meer weten over een ontwikkeling in een gebied, dan kun je zelf contact opnemen met de initiatiefnemer. Door de kaart te downloaden kun je het beeld vergroten.

    Voor meer informatie over bouwprojecten in Hoefkwartier, kijk op hoefkwartier.nl.

    Kaart van de ontwikkelingen in Hoefkwartier

    Participatie

    Voor de realisatie van Hoefkwartier zetten we verschillende manieren van participatie in.

    Hoef Café

    We organiseren regelmatig een Hoef Café om jou bij te praten over de ontwikkelingen in Hoefkwartier.

    Terugkijken kan hier:

    Klankbordgroep

    Oorspronkelijk een initiatief van omwonenden van het Hoefkwartier. Inmiddels bestaat het gezelschap uit inwoners van het gebied, een ondernemer en omwonenden. Deze groep denkt mee over ontwikkelingen in het gebied zoals mobiliteit, veiligheid en groen.

    Hoefkwartiermakerstafel

    Betrokken partijen in het Hoefkwartier, zoals bewoners, onderwijs, bedrijven, ontwikkelaars en gemeente. De tafel wil het Hoefkwartier als nieuw woonwerkgebied op de kaart te zetten en alle partijen in het gebied met elkaar verbinden. Heb je ideeën of activiteiten? Meld die dan aan bij hoefkwartier@amersfoort.nl.

    Bouwen in Hoefkwartier?

    Heb je als projectontwikkelaar of eigenaar van een pand in Hoefkwartier bouwplannen die bijdragen aan de nieuwe stadswijk? Dan horen we graag van jou. Als je een mail stuurt naar hoefkwartier@amersfoort.nl ontvang je van ons de informatie die je nodig hebt voor jouw bouwinitiatief.

    Een eigen visuele stijl voor Hoefkwartier

    Bij een nieuwe wijk hoort een nieuwe naam, een nieuwe profilering en een eigen visuele stijl. Beeld dat gebruikt kan worden op websites, in nieuwsbrieven, folders en andere communicatiemiddelen.

    Gebruikmaken van het logo

    Het logo en de elementen van de visuele stijl zijn voor je beschikbaar. Met elkaar kunnen we de nieuwe identiteit van het Hoefkwartier gaan uitdragen. Wil je gebruikmaken van het logo? Mail ons dan via hoefkwartier@amersfoort.nl.

     Contact

     Meer informatie over de ontwikkelingen in Hoefkwartier? Neem dan contact op met de projectleiders Maud Schimmel en Theo van Rijn of assistent-projectleider Miranda Geurtsen via hoefkwartier@amersfoort.nl.

     Bekijk ook:

     Video's en presentaties Hoef Café

     Aanmelden nieuwsbrief

     Op deze website informeren wij u over het project. Wilt u nieuws hierover in uw inbox ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Hoefkwartier. Deze versturen wij regelmatig.

     AANMELDEN

     Hoefkwartier.nl

     Kijk ook eens op hoefkwartier.nl.