Hoefkwartier

De Hoef West verandert de komende jaren in een nieuwe stadswijk waar het fijn is om te wonen, werken, leren en ontspannen. De wijk gaat Hoefkwartier heten en er is plek voor een flink aantal nieuwe woningen door nieuwbouw en het verbouwen van bestaande panden. Ongeveer 35% van de woningen is straks beschikbaar voor sociale huur.

Hoefkwartier

Ga direct naar:

  Actueel

  Aanvullende kaders Hoefkwartier

  Voor Hoefkwartier zijn aanvullende kaders gemaakt. Deze zijn op 8 februari 2022 in de Ronde van de gemeenteraad besproken. Daarbij zijn vragen gesteld over de haalbaarheid en de leefbaarheid en is besloten het gesprek verder te voeren na de verkiezingen.

  Leefbaarheid

  Naar aanleiding van vragen over de leefbaarheid bij 3.500-4.000 woningen zijn de volgende onderzoeken naar de raad gestuurd: stikstofdepositie, verkeersgeneratie en druk op de buitenruimte.

  Haalbaarheid

  Naar aanleiding van de vragen over haalbaarheid is er op 10 mei 2022 een informerende Ronde voor de gemeenteraad. Vervolgens worden de aanvullende kaders behandeld in de Ronde van 17 mei 2022 en het Besluit van 31 mei 2022.

  Monitoringsplan

  Daarnaast is een monitoringsplan gemaakt. Dat is een verplichting vanuit de Milieueffectrapportage en de gemeenteraad heeft om een monitoringsplan gevraagd. Naar verwachting wordt dit op 17 mei in de Ronde en op 31 mei in het Besluit behandeld door de gemeenteraad.

  Meer informatie

  U kunt de bijbehorende stukken hieronder vinden:

  Dit is Hoefkwartier

  In Hoefkwartier ben je straks omringd door groen, fiets je in 10 minuten naar de binnenstad, haal je een kop koffie om de hoek en loop je zo naar het treinstation Schothorst. De nieuwe stadswijk ligt als driehoek tussen Schothorst, Zielhorst, Liendert-Rustenburg en De Hoef Oost. De binnenstad, treinstation Schothorst en de toegang tot snelwegen zijn allemaal dichtbij.

  Onderstaande video geeft een inkijkje in de nieuwe stadswijk die steeds meer vorm krijgt.

  Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

  Nieuwe website: hoefkwartier.nl

  Eind september 2021 is hoefkwartier.nl gelanceerd. Daarop vindt u actuele informatie over de voortgang van Hoefkwartier.

  Hoef Café

  Tijdens de coronapandemie hebben we aantal keer een Hoef Café uitgezonden, waarin we de ontwikkelingen van Hoefkwartier met u bespreken.

  Terugkijken kan hier:

  Hier komt Hoefkwartier

  Onderstaande kaart geeft de plek aan van Hoefkwartier.

  Ontwikkelkader en structuurvisie

  In februari 2017 heeft de gemeenteraad de structuurvisie De Hoef West vastgesteld. In deze visie staan de ambities en kansen van het gebied. Het eindbeeld is een levendige Amersfoortse stadswijk. De structuurvisie is vervolgens uitgewerkt in een zogenoemd ontwikkelkader.

  Het ontwikkelkader geeft meer duidelijkheid over de mogelijkheden om te bouwen in het gebied. Daarnaast laten we hierin zien waar ruimte komt voor bijvoorbeeld sport en spel, parkeren en winkelen. Kortom: alles wat bij een echte stadswijk hoort. Het ontwikkelkader vormt de basis voor het omgevingsplan en de milieueffectrapportage die we voor het gebied gaan maken. Binnen dit kader worden de spelregels voor het SOMTcampus apart uitgewerkt

  Bijgesteld

  Het kader wordt momenteel bijgesteld. Er komen namelijk meer woningen dan we bij het opstellen van het ontwikkelkader hebben voorzien. Dat past niet qua verkeer en het is een te eenzijdig woonprogramma, met vooral kleine appartementen. Met de meest vergevorderde plannen gaan we door op basis van het ontwikkelkader. Voor de overige plannen stellen we de kaders nu bij.

  Op onderstaande afbeelding staan in oranje de plannen die op basis van het ontwikkelkader doorgaan en in blauw de reeds gerealiseerde plannen:

  Illustratie van gecontracteerde en gerealiseerde of vergunde projecten en ontwikkelvelden.

  Het betreft de plannen:

  • De Lichtpen (Lichtpenweg 6)

   • Kop van de Hoef (Hoefseweg 3-15)

   • De Key (Inputplein 1)

   • Hoefse Hout (Printerweg 1-55)

   • Plotterweg 30 (transformatie bestaande gebouw, exclusief nieuwbouw op parkeerterrein)

   Bekijk ook:

   Milieu Effect Rapport

   Voor de transformatie van Hoefkwartier is een Milieu Effect Rapport (MER) uitgevoerd. Dat is gedaan om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig te betrekken in de plan- en besluitvorming over Hoefkwartier. Het MER geeft spelregels en randvoorwaarden voor de transformatie van Hoefkwartier. Deze zijn een aanvulling op het eerder vastgestelde ontwikkelkader van Hoefkwartier. Toekomstige bouwinitiatieven moeten hieraan voldoen.

   Bekijk ook:

   De gemeenteraad heeft op 13 juli 2021 de MER vastgesteld.

   Bouwplannen Hoefkwartier

   Initiatiefnemers in Hoefkwartier

   Op onderstaande kaart staan de verschillende deelgebieden van Hoefkwartier en de bijbehorende initiatiefnemers. Veel initiatiefnemers realiseren naast woningen ook bedrijfsruimte, voor grote en kleine ondernemers. Heeft u interesse of wilt u meer weten over een ontwikkeling in een gebied, dan kunt u zelf contact opnemen met de initiatiefnemer. Door de kaart te downloaden kunt u het beeld vergroten.

   Voor meer informatie over de projecten in Hoefkwartier, kijk op hoefkwartier.nl

   Kaart van de ontwikkelingen in Hoefkwartier

   Participatie

   Voor de realisatie van Hoefkwartier zetten we verschillende manieren van participatie in, bijvoorbeeld het Hoef Café en bijeenkomsten met bedrijven en initiatiefnemers. Andere voorbeelden zijn:

   Klankbordgroep

   Oorspronkelijk een initiatief van omwonenden van het Hoefkwartier. Inmiddels bestaat het gezelschap uit inwoners van het gebied, een ondernemer en omwonenden. Deze groep denkt mee over ontwikkelingen in het gebied zoals mobiliteit, veiligheid en groen.

   Hoefkwartiermakerstafel

   Betrokken partijen in het Hoefkwartier, zoals bewoners, onderwijs, bedrijven, ontwikkelaars en gemeente. De tafel wil het Hoefkwartier als nieuw woonwerkgebied op de kaart te zetten en alle partijen in het gebied met elkaar verbinden. Heeft u ideeën of activiteiten? Meld die dan aan bij hoefkwartier@amersfoort.nl.

   Bouwen in Hoefkwartier?

   Heeft u als projectontwikkelaar of eigenaar van een pand in Hoefkwartier bouwplannen die bijdragen aan de nieuwe stadswijk? Dan horen we graag van u. Als u een mail stuurt naar hoefkwartier@amersfoort.nl ontvangt u van ons de informatie die u nodig heeft voor uw bouwinitiatief.

   Een eigen visuele stijl voor Hoefkwartier

   Bij een nieuwe wijk hoort een nieuwe naam, een nieuwe profilering en een eigen visuele stijl. Beeld dat gebruikt kan worden op websites, in nieuwsbrieven, folders en andere communicatiemiddelen. Vanaf mei 2020 kunnen de partijen in het gebied verder met de naam Hoefkwartier en de gekozen visuele stijl. Ook u kunt daar gebruik van maken. Bent u geïnteresseerd? Laat het ons weten.

    Contact

    Meer informatie over de ontwikkelingen in Hoefkwartier? Neem dan contact op met de projectleiders Maud Schimmel en Theo van Rijn of assistent-projectleider Miranda Geurtsen via hoefkwartier@amersfoort.nl.

    Bekijk ook:

    Video's en presentaties Hoef Café

    Aanmelden nieuwsbrief

    Op deze website informeren wij u over het project. Wilt u nieuws hierover in uw inbox ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Hoefkwartier. Deze versturen wij regelmatig.

    AANMELDEN

    Nieuwe website

    Kijk ook eens op hoefkwartier.nl.