Hoefkwartier

De Hoef West verandert de komende jaren in een nieuwe stadswijk waar het fijn is om te wonen, werken, leren en ontspannen. De wijk gaat Hoefkwartier heten en er is plek voor een flink aantal nieuwe woningen door nieuwbouw en het verbouwen van bestaande panden. Ongeveer 35% van de woningen is straks beschikbaar voor sociale huur.

Hoefkwartier

Ga direct naar:

Actueel

Aanvullende kaders Hoefkwartier

De gemeente stelt aanvullende kaders vast, omdat er bij meer woningen knelpunten zijn. Aanvankelijk was het plan om in Hoefkwartier niet meer dan 2.500 woningen te bouwen. Maar de behoefte aan nieuwe woningen in Amersfoort is groot. Daarom is het bouwen van meer dan 2.500 woningen wenselijk. Dat kan alleen onder bepaalde voorwaarden, want de leefbaarheid van de wijk is belangrijk.

Op 30 november 2021 heeft het college de conceptnotitie ‘uitwerking kaders Hoefkwartier’ vastgesteld. Op 11 januari 2022 is er een informatieve ronde in de gemeenteraad. U kunt de bijeenkomst online volgen via Kalender Gemeente Amersfoort. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om in te spreken. Degene die dat willen kunnen dat kenbaar maken via de griffie via Uw invloed.

Na bespreking in de Ronde volgen nog gesprekken met stakeholders en rondt de gemeente de onderzoeken af.

Hoef Café 2 februari 2022

In het Hoef Café van 2 februari 2022 informeren wij u over de bijgestelde kaders. Vervolgens wordt de aangepaste notitie naar verwachting medio februari 2022 in de gemeenteraad besproken en ter besluitvorming voorgelegd. Inspreken is dan mogelijk.

Dit is Hoefkwartier

In Hoefkwartier ben je straks omringd door groen, fiets je in een paar minuten naar de binnenstad, haal je een kop koffie om de hoek en loop je zo naar het treinstation Schothorst. De nieuwe stadswijk ligt als driehoek tussen Schothorst, Zielhorst, Liendert-Rustenburg en De Hoef Oost. De binnenstad, treinstation Schothorst en de toegang tot snelwegen zijn allemaal dichtbij.

Onderstaande video geeft een inkijkje in de nieuwe stadswijk die steeds meer vorm krijgt.

Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

Nieuwe website: hoefkwartier.nl

Eind september 2021 is hoefkwartier.nl gelanceerd. Daarop vindt u actuele informatie over de voortgang van Hoefkwartier.

Hoef Café

Een aantal keer per jaar zenden we aantal keer een Hoef Café uit, waarin we de ontwikkelingen van Hoefkwartier met u bespreken. Het volgende Hoef Café is op woensdag 2 februari 2022.

Terugkijken kan hier:

Hier komt Hoefkwartier

Onderstaande kaart geeft de plek aan van Hoefkwartier.

Ontwikkelkader en structuurvisie

In februari 2017 heeft de gemeenteraad de structuurvisie De Hoef West vastgesteld. In deze visie staan de ambities en kansen van het gebied. Het eindbeeld is een levendige Amersfoortse stadswijk. De structuurvisie is vervolgens uitgewerkt in een zogenoemd ontwikkelkader.

Het ontwikkelkader geeft meer duidelijkheid over de mogelijkheden om te bouwen in het gebied. Daarnaast laten we hierin zien waar ruimte komt voor bijvoorbeeld sport en spel, parkeren en winkelen. Kortom: alles wat bij een echte stadswijk hoort. Het ontwikkelkader vormt de basis voor het omgevingsplan en de milieueffectrapportage die we voor het gebied gaan maken. Binnen dit kader worden de spelregels voor het SOMTcampus apart uitgewerkt

Bijgesteld

Het kader wordt momenteel bijgesteld. Er komen namelijk meer woningen dan we bij het opstellen van het ontwikkelkader hebben voorzien. Dat past niet qua verkeer en het is een te eenzijdig woonprogramma, met vooral kleine appartementen. Met de meest vergevorderde plannen gaan we door op basis van het ontwikkelkader. Voor de overige plannen stellen we de kaders nu bij.

Op onderstaande afbeelding staan in oranje de plannen die op basis van het ontwikkelkader doorgaan en in blauw de reeds gerealiseerde plannen:

Illustratie van gecontracteerde en gerealiseerde of vergunde projecten en ontwikkelvelden.

Het betreft de plannen:

 • De Lichtpen (Lichtpenweg 6)

  • Kop van de Hoef (Hoefseweg 3-15)

  • De Key (Inputplein 1)

  • Hoefse Hout (Printerweg 1-55)

  • Plotterweg 30 (transformatie bestaande gebouw, exclusief nieuwbouw op parkeerterrein)

  Bekijk ook:

  Milieu Effect Rapport

  Voor de transformatie van Hoefkwartier is een Milieu Effect Rapport (MER) uitgevoerd. Dat is gedaan om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig te betrekken in de plan- en besluitvorming over Hoefkwartier. Het MER geeft spelregels en randvoorwaarden voor de transformatie van Hoefkwartier. Deze zijn een aanvulling op het eerder vastgestelde ontwikkelkader van Hoefkwartier. Toekomstige bouwinitiatieven moeten hieraan voldoen.

  Bekijk ook:

  De gemeenteraad heeft op 13 juli 2021 de MER vastgesteld.

  Bouwplannen Hoefkwartier

  Initiatiefnemers in Hoefkwartier

  Op onderstaande kaart staan de verschillende deelgebieden van Hoefkwartier en de bijbehorende initiatiefnemers. Veel initiatiefnemers realiseren naast woningen ook bedrijfsruimte, voor grote en kleine ondernemers. Heeft u interesse of wilt u meer weten over een ontwikkeling in een gebied, dan kunt u zelf contact opnemen met de initiatiefnemer. Door de kaart te downloaden kunt u het beeld vergroten.

  Voor meer informatie over de projecten in Hoefkwartier, kijk op hoefkwartier.nl

  Participatie

  Voor de realisatie van Hoefkwartier zetten we verschillende manieren van participatie in, bijvoorbeeld het Hoef Café en bijeenkomsten met bedrijven en initiatiefnemers. Andere voorbeelden zijn:

  Klankbordgroep

  Oorspronkelijk een initiatief van omwonenden van het Hoefkwartier. Inmiddels bestaat het gezelschap uit inwoners van het gebied, een ondernemer en omwonenden. Deze groep denkt mee over ontwikkelingen in het gebied zoals mobiliteit, veiligheid en groen.

  Hoefkwartiermakerstafel

  Betrokken partijen in het Hoefkwartier, zoals bewoners, onderwijs, bedrijven, ontwikkelaars en gemeente. De tafel wil het Hoefkwartier als nieuw woonwerkgebied op de kaart te zetten en alle partijen in het gebied met elkaar verbinden. Heeft u ideeën of activiteiten? Meld die dan aan bij hoefkwartier@amersfoort.nl.

  Bouwen in Hoefkwartier?

  Heeft u als projectontwikkelaar of eigenaar van een pand in Hoefkwartier bouwplannen die bijdragen aan de nieuwe stadswijk? Dan horen we graag van u. Als u een mail stuurt naar hoefkwartier@amersfoort.nl ontvangt u van ons de informatie die u nodig heeft voor uw bouwinitiatief.

  Een eigen visuele stijl voor Hoefkwartier

  Bij een nieuwe wijk hoort een nieuwe naam, een nieuwe profilering en een eigen visuele stijl. Beeld dat gebruikt kan worden op websites, in nieuwsbrieven, folders en andere communicatiemiddelen. Vanaf mei 2020 kunnen de partijen in het gebied verder met de naam Hoefkwartier en de gekozen visuele stijl. Ook u kunt daar gebruik van maken. Bent u geïnteresseerd? Laat het ons weten.

   Contact

   Meer informatie over de ontwikkelingen in Hoefkwartier? Neem dan contact op met de projectleiders Maud Schimmel en Theo van Rijn via hoefkwartier@amersfoort.nl.

   Of bel assistent-projectleider Hendrika Dijkstra via:

   06 1482 6057

   Bekijk ook:

   Video's en presentaties Hoef Café

   Aanmelden nieuwsbrief

   Op deze website informeren wij u over het project. Wilt u nieuws hierover in uw inbox ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Hoefkwartier. Deze versturen wij regelmatig.

   AANMELDEN

   Nieuwe website

   Kijk ook eens op hoefkwartier.nl.