Herontwikkeling Soesterweg 552-556 (SRO-locatie)

Algemeen

Voor het terrein van SRO en Banden Service Amersfoort (BSA) aan de Soesterweg 552-556 hebben de eigenaren het initiatief genomen om de locatie te herontwikkelen. Naast een nieuw kantoor en nieuwe bedrijfshal voor SRO komen er woningen in een groene omgeving. BSA verhuist naar bedrijventerrein De Isselt in Amersfoort.

Locatie

De SRO-locatie ligt aan de Soesterweg 552-556 tussen de in 2021 gebouwde woningen op het Noack-terrein en de bestaande woningen aan de Palmstraat en Soesterweg. De locatie ligt in het gebied Langs Eem en Spoor en grenst aan het einde van de Wagenwerkplaats.

Luchtfoto van locatie Soesterweg 552-556

Kaderstellende notitie

Gemeente Amersfoort is positief over deze ontwikkeling. Er is veel behoefte is aan nieuwe (betaalbare) woningen in Amersfoort. Tegelijkertijd willen wij ook goed kijken naar andere zaken die belangrijk zijn. Denk aan de afwikkeling van verkeer en de gevolgen voor de omgeving.

De gemeente volgt daarom de stappen van de participatiegids bij het vaststellen van de kaders voor dit project. Tot 3 april 2023 kon iedereen die dat wilde, reageren op de conceptkaders. Daarna zijn die op een aantal punten aangepast. Meer daarover lees je in de reactienota: 

Hoe verder

Op 9 mei 2023 besloot het college van burgemeester en wethouders de kaders voor te leggen aan de gemeenteraad. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad de kaderstellende notitie op 6 juni 2023. Bij die vergadering kun je inspreken. Waarschijnlijk neemt de raad op 4 juli het definitief besluit.

Meer informatie

Contact

Vragen? Neem contact op met projectmanager Theo van Rijn of met assistent projectmanager Elize Rohof. Stuur daarvoor een e-mail naar soesterweg556@amersfoort.nl.

Locatie Soesterweg 552-556 ligt in het gebied Langs Eem en Spoor.