Herontwikkeling Soesterweg 552-556 (SRO-locatie)

Algemeen

Voor het terrein van SRO en Banden Service Amersfoort (BSA) aan de Soesterweg 552-556 hebben de eigenaren het initiatief genomen om de locatie te herontwikkelen. Naast een nieuw kantoor en nieuwe bedrijfshal voor SRO komen er woningen in een groene omgeving. BSA verhuist naar bedrijventerrein De Isselt in Amersfoort.

Locatie

De SRO-locatie ligt aan de Soesterweg 552-556 tussen de in 2021 gebouwde woningen op het Noack-terrein en de bestaande woningen aan de Palmstraat en Soesterweg. De locatie ligt in het gebied Langs Eem en Spoor en grenst aan het einde van de Wagenwerkplaats.

Luchtfoto van locatie Soesterweg 552-556

Participatie

Gemeente Amersfoort is positief over deze ontwikkeling. Er is veel behoefte aan nieuwe (betaalbare) woningen in Amersfoort. Tegelijkertijd willen wij ook goed kijken naar andere zaken die belangrijk zijn. Denk aan de afwikkeling van verkeer en de gevolgen voor de omgeving. De gemeente volgt daarom bij dit project de 3 stappen van de participatiegids.

Op 4 juli 2023 heeft de gemeenteraad de kaderstellende notitie bestuurlijk vastgesteld. 

Uitwerkingsvoorstel

De initiatiefnemers hebben op basis van de kaderstellende notitie een concept uitwerkingsvoorstel opgesteld. Hierin is het plan verder uitgewerkt. en zijn de voorwaarden opgenomen die gebruikt worden bij het ontwerp van de gebouwen en de ruimte om de gebouwen. De initiatiefnemers horen graag wat je van het concept uitwerkingsvoorstel vindt. Zij willen vooral met je in gesprek wat je belangrijk vindt bij de inrichting van de niet bebouwde delen van het terrein.

Het concept uitwerkingsvoorstel is nog niet klaar. Zodra het klaar is, plaatsen wij het op deze pagina.

Inloopavond

Op 2 oktober 2023 ben je tussen 19.00 en 20.30 uur van harte welkom voor een inloopbijeenkomst in het SRO-gebouw aan de Soesterweg 556. Daar is de projectleider van de gemeente samen met de initiatiefnemers en de betrokken stedenbouwkundige aanwezig om je vragen te beantwoorden en je opmerkingen in ontvangst te nemen.

Op een andere manier reageren kan ook

Je kunt ook via e-mail of per brief je mening geven. Dat kan uiterlijk tot woensdag 5 oktober 2023. Je kunt een e-mail sturen aan soesterweg556@amersfoort.nl. Je brief mag naar: 

Gemeente Amersfoort
T.a.v. Karen van der Ploeg
Antwoordnummer 211
3800 VB Amersfoort 

Een postzegel is niet nodig. 

Hoe gaan we verder?

We maken een overzicht van de ontvangen reacties en geven hierin aan hoe we hiermee omgaan. Als het nodig en ook mogelijk is dan passen we het uitwerkingsvoorstel aan. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over het uitwerkingsvoorstel. Als de gemeenteraad het voorstel vaststelt wordt er een nieuw bestemmingsplan of omgevingsplan opgesteld. Ook daarop kun je dan reageren.

Meer informatie

Contact

Vragen? Bel met projectmanager Theo van Rijn op 06 4253 8906 of stuur een e-mail naar soesterweg556@amersfoort.nl.