Herontwikkeling Soesterweg 552-556 (SRO-locatie)

Algemeen

Voor het terrein van SRO en Banden Service Amersfoort (BSA) aan de Soesterweg 552-556 hebben de eigenaren het initiatief genomen om de locatie te herontwikkelen. Naast een nieuw kantoor en nieuwe bedrijfshal voor SRO komen er woningen in een groene omgeving. BSA verhuist naar bedrijventerrein De Isselt in Amersfoort.

Locatie

De SRO-locatie ligt aan de Soesterweg 552-556 tussen de in 2021 gebouwde woningen op het Noack-terrein en de bestaande woningen aan de Palmstraat en Soesterweg. De locatie ligt in het gebied Langs Eem en Spoor en grenst aan het einde van de Wagenwerkplaats.

Luchtfoto met daarop aangegeven locatie Soesterweg 552-556

Participatie

Gemeente Amersfoort is positief over deze ontwikkeling. Er is veel behoefte aan nieuwe (betaalbare) woningen in Amersfoort. Tegelijkertijd willen wij ook goed kijken naar andere zaken die belangrijk zijn. Denk aan de afwikkeling van verkeer en de gevolgen voor de omgeving. De gemeente volgt daarom bij dit project de 3 stappen van de participatiegids.

Op 4 juli 2023 heeft de gemeenteraad de kaderstellende notitie bestuurlijk vastgesteld. 

Uitwerkingsvoorstel

Op basis van de kaderstellende notitie is door de initiatiefnemers een concept uitwerkingsvoorstel opgesteld. Hierin is het plan verder uitgewerkt. Ook zijn de voorwaarden opgenomen die zij gebruiken bij het ontwerp van de gebouwen en de ruimte daar omheen.  

Op 2 oktober 2023 konden belanghebbenden tijdens een inloopbijeenkomst het uitwerkingsvoorstel bespreken met de projectleider van de gemeente, de initiatiefnemers en de betrokken stedenbouwkundige. Je kon ook via e-mail of per brief je mening geven. 

Via onderstaande link lees je het verslag van deze bijeenkomst:

Verslag participatiebijeenkomst Soesterweg 552-556 2 oktober 2023

Hoe gaan we verder?

Er wordt nu verder gewerkt aan het Uitwerkingsvoorstel. Hierbij hoort ook het Stedenbouwkundig Plan met daarin een voorlopig ontwerp van de gebouwen en de buitenruimte. 

De gemeenteraad neemt een besluit over het Uitwerkingsvoorstel. Zodra bekend is wanneer dat besluit volgt informeren wij je daarover, onder andere via deze webpagina. Ook lees je dan hoe je kunt reageren op de plannen.

Meer informatie

Contact

Vragen? Bel met projectmanager Theo van Rijn op 06 4253 8906 of stuur een e-mail naar soesterweg556@amersfoort.nl.